SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

Biblia 02 Katolícky kňaz neverí Biblii

 

,, BOŽÍ SYN PÁN JEŽIŠ KRISTUS JE VTELENÉ BOŽIE SLOVO A ZÁKLADOM KAŽDÉHO KRESŤANA MUSÍ BYŤ VIERA V BOŽIE SLOVO ( BIBLIU ) ,,

PO KLIKNUTÍ TU JE BIBLIA ,, KATOLÍCKY PREKLAD ,,

Evanjelium Jána 1 : 1  Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh.   2  Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.   3  Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo.   4  V ňom bol život, a ten život bol svetlom ľudí,   5  a to svetlo svieti vo tme, a tma ho nezadržala.

Evanjelium Jána 1 : 14  A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.   

Evanjelium Jána 12 : 44  A Ježiš zvolal a povedal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal;   45  a kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal.   46  Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme.   47  A keby niekto počul moje slová a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel nato, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet.   48  Kto mnou pohŕda a neprijíma mojich slov, ten má, kto by ho súdil – slovo, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v posledný deň;   49  lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal, sám Otec, mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť.   50  A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo tedy ja hovorím, ako mi povedal Otec, tak hovorím.  

Evanjelium Matúša 5 : 17  Nedomnievajte sa, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov: neprišiel som zrušiť, ale naplniť. 18  Lebo ameň vám hovorím, že dokiaľ nepominie nebo a zem, ani len jediné jota alebo jeden punktík nepominie zo zákona, dokiaľ sa všetko nestane.   19  Ktokoľvek by tedy zrušil hoci len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, ten sa bude najmenším volať v nebeskom kráľovstve; ale ktokoľvek by činil a učil, ten sa bude velikým volať v nebeskom kráľovstve.   20  Lebo vám hovorím, že ak nebude vaša spravedlivosť hojnejšia ako spravedlivosť zákonníkov a farizeov nevojdete nikdy do nebeského kráľovstva. 

Evanjelium Matúša 24 : 34  Ameň vám hovorím, že nepominie toto pokolenie, až sa to všetko stane.  35  Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

List Rimanom 10 : 8  Ale čo hovorí z viery spravedlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme. 9  Lebo keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Bôh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.   10  Lebo srdcom sa verí na spravedlivosť, a ústami sa vyznáva na spasenie.   11  Lebo Písmo hovorí: Nikto, kto verí v neho, nebude zahanbený.   12  Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.   13  Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.  14  Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa?   15  A zase jako budú kázať, keď nebudú poslaní? Jako je napísané: Jaké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci!  

Zdroj: Gloria TV

Evanjelium Matúša 23 : 4 A viažu ťažké bremená a neznesiteľné a uvaľujú ich na plecia ľudí, ale oni sami nechcú ich pohnúť svojím prstom. 5 A všetky svoje skutky činia nato, aby ich ľudia videli. Lebo rozširujú svoje filaktéria a robia veľké podolky svojich plášťov; 6 majú radi prvé miesta na ležanie pri večeriach a prvé stolice v synagógach 7 a pozdravovania na trhoch, a aby ich ľudia volali: Rabbi! Rabbi! 8 Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. 9 A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. 10 Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus. 11 A ten, kto by bol väčší z vás, bude vaším služobníkom. 12 A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude povýšený. 13 Ale beda vám, zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zavierate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi, lebo vy do neho nevchádzate ani tých, ktorí vchádzajú, nenecháte vojsť. 14 Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože zožierate domy vdôv, a to pod zámienkou dlhého modlenia; preto ponesiete ťažší súd. 15 Beda vám zákonníci a farizeovia, pokrytci, pretože obchádzate more i suchú zem, aby ste učinili jedného novoverca, a keď sa ním niekto stane, činíte z neho syna pekla, dva razy horšieho ako ste sami.

Evanjelium Jána 16 : 13 Ale keď prijde on, ten Duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy; lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. 14 Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. 15 Všetko, čo má Otec, je moje; preto som povedal, že z môjho vezme a bude zvestovať vám

Evanjelium Jána 14 :15 Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16 a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17 toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 18 Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám

Evanjelium Jána 15: 26 Ale keď prijde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne.

Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 3 : 2 Naším listom ste vy, napísaným v našich srdciach, ktorý znajú a čítajú všetci ľudia, 3 a vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, napísaným nie černidlom, ale Duchom živého Boha, nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mäsitých. 4 A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu. 5 Nie že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, 6 ktorý nás aj učinil dostatočných za služobníkov novej smluvy, nie litery, ale Ducha, lebo litera zabíja, ale Duch oživuje.

 

Biblia 02 Katolícky kňaz neverí Biblii
5 (100%) 1 hlas[y]

5
Leave a Reply

avatar
4 Komentáre
1 Odpovede na vlákno
0 Odbery
 
Väčšina reagoval komentár
Najhorúcejšie vlákno pre komentáre
5 Autori komentárov
IžAK ZDENOTomášadmin2Eva NguyenováKRISTINA GULYASOVA Autori posledných komentárov
  Odber  
najnovším najstaršie väčšina hlasovala
Upozorniť
KRISTINA GULYASOVA
Hosť
KRISTINA GULYASOVA

PAN KNEZ JE FISKUS …VSECHNY DOSTAL … A TO DOST DOBRE …LISKA PODSITA 😀 JEDNIM SMAHEM SMETL ZE STOLU VSECHNY JINE VYKLADY BIBLE …JEN KATOLICKOU NE … VERITE V BIBLI,ALE V TU KATOLICKEVERZI TO JE PRO VAS JEDINE SVATE PISMO… MUSIM RICI,ZE JSEM Z POCATKU ZASLA NAD VASIMI UVAHAMI…LEC POSLEZE MI RYCHLE DOSLO OC VAM JDE …TAK PROSTE A JEDNODUCHE BYVAJI GENIALNI MYSLENKY … BLAHOPREJI …PRESTO MI DOVOLTE RICI MUJ NAZOR … PISMO SVATE JE STEJNE ..JEN KAZDY SI VYKLAD PISMA VYKLADA POSVEM A Z TOHO VZNIKLO I ZEL MNOHO SEKT…KTERE JIZ NEMAJI S PISMEM SVATYM NIC SPOLECNEHO …TO JE… Čítaj viac »

Eva Nguyenová
Hosť
Eva Nguyenová

Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru prorokaProroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.(1Pert.1kap.20 -21) A dále Každého, kdo slyší prorocká slova této knihy, ujišťuji: Kdokoli k nim něco přidá, Bůh mu přidá ran v této knize zapsaných Kdokoli z prorockých slov této knihy něco odejme, Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města a z dobrých věcí v této knize zapsaných. Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!(Zjevení,22,18 – 21) A dále Přísloví 3,5-7 Celým svým srdcem… Čítaj viac »

Tomáš
Hosť
Tomáš

Neuvěřitelné rouhání. Smutné 🙁

IžAK ZDENO
Hosť
IžAK ZDENO

Už VIAC SA NEDA POSTAVIT PROTI SLOVU BOZIEMU. VIETE PREčO MAJU JEžISA NA KRIžI LEBO TAM HO CHCU VIDIET…….