SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

Kresťanská literatúra, TV, rádio – BIBLIA ONLINE

 

BIBLIA  KNIHA  KNÍH  a  KNIHA  ŽIVOTA :

Screenshot_20180131-004754-picsay

 Exodus – 2 Mojžišova kniha  20 : 1 až 21

 Desať Božích prikázaní

1  A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol:   2  Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.   3  Nebudeš mať iných bohov predo mnou.   4  Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou.   5  Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,   6  a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.   7  Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.   8  Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil.   9  Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.   10  Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach.   11  Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.   12  Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh   13  Nezabiješ!   14  Nezosmilníš!   15  Neukradneš!   16  Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!   17  Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho! 
 
18  A všetok ľud videl hrmenie a blesky, počul zvuk trúby a videl vrch kúriť sa. A keď to videl ľud, ustupovali trasúc sa od strachu a stáli zďaleka.   19  A povedali Mojžišovi: Hovor ty s nami, a budeme počúvať, a nech nehovorí s nami Bôh, aby sme nezomreli.   20  A Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, lebo preto, aby vás zkúsil, prišiel Bôh, a preto, aby jeho bázeň bola pred vami, aby ste nehrešili.   21  Ľud tedy stál zďaleka, a Mojžiš sa priblížil k mrákave, kde bol Bôh. 

Načítaná Biblia (Nová Zmluva)60

Screenshot_20180131-004754-picsay

 

  ,, KLIKNI TU NA KÚPU BIBLIE  – SK,,

images (1)  ,, KLIKNI TU NA KÚPU BIBLE – CZ ,,

,, BIBLE – ONLINE CZ ,,

Screenshot_20180131-004754-picsay

                BIBLIA PC –  ,, Starý Zákon ,,60

                BIBLIA PC –  ,, Nový Zákon ,,60

HOVORENÁ BIBLIA:

,,  HOVORENÁ BIBLIA NA STIAHNUTIE mp3 ,,

BIBLIA DO MOBILU: 

,, BIBLIA NA STIAHNUTIE DO MOBILU – epub ,,

Screenshot_20180131-004754-picsay

115BIBLIA – PREKLADY:

 

KRESŤANSKÉ KNIHY NA STIAHNUTIE :

Teraz, keď si znovuzrodený

   Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi

Studnahttp://knihy.own.cz/jakobova-studna/knihy-cz.htm

Kresťanské internetové televízie a stránky

http://radio.milost.sk/60

  • Kresťanské internetové stránky:

FB – Akdémia SZPA

[:en]

BIBLIA  KNIHA  KNÍH  a  KNIHA  ŽIVOTA :

 V prípade že nemáte na kúpu Biblie a máte záujem o Bibliu v tlačenej forme prosím pošlite objednávku na e-mail: jeziskristuszije@gmail.com.

Bibliu Vám zašleme zdarma !!!

Desať Božích prikázaní

1  A Bôh hovoril všetky tieto slová a riekol:   2  Ja som Hospodin, tvoj Bôh, ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme, z domu sluhov.   3  Nebudeš mať iných bohov predo mnou.   4  Neučiníš si rytiny ani nijakej podoby tých vecí, ktoré sú hore na nebi, ani tých, ktoré sú dole na zemi, ani tých, ktoré sú vo vodách pod zemou.   5  Nebudeš sa im klaňať ani im nebudeš slúžiť, lebo ja Hospodin, tvoj Bôh, som silný Bôh žiarlivý, ktorý navštevujem neprávosť otcov na synoch do tretieho i štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia,   6  a činím milosť tisícim tým, ktorí ma milujú a ostríhajú moje prikázania.   7  Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.   8  Pamätaj na deň soboty, aby si ho svätil.   9  Šesť dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo.   10  Ale siedmy deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš robiť nijakého diela ani ty ani tvoj syn ani tvoja dcéra, tvoj sluha ani tvoja dievka ani tvoje hovädo ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach.   11  Lebo šesť dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul siedmeho dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvätil ho.   12  Cti svojho otca i svoju mať, aby sa predĺžili tvoje dni na zemi, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Bôh   13  Nezabiješ!   14  Nezosmilníš!   15  Neukradneš!   16  Nepovieš na svojho blížneho falošného svedoctva!   17  Nepožiadaš domu svojho blížneho! Nepožiadaš ženy svojho blížneho ani jeho sluhu ani jeho dievky ani jeho vola ani jeho osla ani ničoho, čo je tvojho blížneho!   18  A všetok ľud videl hrmenie a blesky, počul zvuk trúby a videl vrch kúriť sa. A keď to videl ľud, ustupovali trasúc sa od strachu a stáli zďaleka.   19  A povedali Mojžišovi: Hovor ty s nami, a budeme počúvať, a nech nehovorí s nami Bôh, aby sme nezomreli.   20  A Mojžiš povedal ľudu: Nebojte sa, lebo preto, aby vás zkúsil, prišiel Bôh, a preto, aby jeho bázeň bola pred vami, aby ste nehrešili.   21  Ľud tedy stál zďaleka, a Mojžiš sa priblížil k mrákave, kde bol Bôh.  

Načítaná Biblia (Nová Zmluva)

skola

  ,, KLIKNI TU NA KÚPU BIBLIE ,,

images

 BIBLIA PC –  ,, Starý Zákon ,,

BIBLIA PC –  ,, Nový Zákon ,,

HOVORENÁ BIBLIA:

,,  HOVORENÁ BIBLIA NA STIAHNUTIE mp3 ,,

KÚPA BIBLIE AJ TU

BIBLIA DO MOBILU: 

,, BIBLIA NA STIAHNUTIE DO MOBILU – epub ,,

BIBLIA – PREKLADY:

KRESŤANSKÉ KNIHY NA STIAHNUTIE :

Kresťanská literatúra

  • Studna

   Môj boj proti neviditeľnému nepriateľovi

Kresťanské internetové televízie a stránky

Kresťanské internetové stránky: