Ježíš Kristus žije

Biblické archeologické fakty

Klíčová slova:

Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem

Noemova Archa byla nalezena, pohřbena ve výšce 1900 m nad mořem

Letecké snímky a podpovrchový radar odhalily masivní loď v horách.

Roku 1959, při pravidelné prohlídce leteckých snímků, turecký armádní kapitán Llhan Durupinar identifikoval útvar, zobrazený na obrázku vpravo (reportáž z Dogubayazetu, východní Turecko. Nález Noemovy archy).

archa-stereografie„Nemám žádné pochybnosti o tom, že tento předmět je loď. Během celé mé kariéry jsem nikdy na stereografii neviděl předmět jako je tento.“ Dr. Brandenburger, Státní univerzita Ohio, USA.V horách oblasti Ararat, byl ve výšce 1900 m nad mořem objeven předmět tvaru lodi, delší než fotbalové hřiště, o rozměrech bitevní lodě. Dr. Brandenburger, odborník ve fotogrammetrii, ze státní university v Ohio, USA, o něj projevil zájem. Brandenburger odhalil raketové základny na Kubě během éry prezidenta Kennedyho. Po důkladném studiu fotografie došel k závěru: „Nemám žádné pochyby o tom, že tento předmět je loď. Během celé mé kariéry jsem nikdy na stereografii neviděl předmět, jako je tento.“

V září 1960 byla fotografie zveřejněna v časopise LIFE pod titulkem: „Noemova archa?“ Téhož roku skupina Američanů doprovázela kapitána Durupinara na toto naleziště po jeden a půl dne. Avšak povrchní výzkumy nenašly nic slibného. Skupina provedla nějaké vykopávky, ale nakonec došla k závěru, že naleziště neobsahuje „z archeologického hlediska nic zajímavého“. Jejich názor ale nebyl jednomyslný. O 17 let později, roku 1977, Ron Wyatt toto naleziště navštívil. Poté, co obdržel oficiální povolení, Ron a Jonathan Gray i další jiní během období několika let prováděli důkladnější výzkumy. Za použití detektorů kovů, podpovrchového snímání radarem, chemických rozborů a zkoušek v laboratoři apod., byly jejich nálezy překvapující. Svědectví bylo nepopíratelné.

V prosinci 1986, po vyšetřování provedeném jejich vlastními vědci, členové ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra a výzkumníci z Atatűrk university se sešli a dospěli k závěru, že to jsou vskutku pozůstatky legendární archy. Jako ocenění jeho práce byl Ron čestným hostem při slavnostním otevření nové přírodní rezervace 20. 6. 1987. V květnu 1989 bylo otevřeno i návštěvní středisko.

Stavitelé archy použili ke konstrukci kovové nýty

Během výzkumů tři různé druhy detektoru kovů odhalily souvislý vzorek železa vyskytujících se v pravidelných intervalech.

Kovový nýt – stále ještě zasazen ve zkamenělém dřevě (vlevo), ukazuje, jak byla loď zkonstruována. Dokazuje vysokou schopnost práce s kovem, dřevem a znalost jejich zpracování a použití ve stavitelském oboru.Časem bylo provedeno radarové snímání celé struktury – podél celé délky, šířky a horizontálně ze stran. Půdou pronikající radar ukázal ještě podrobněji týž vzorek, který odhalily detektory kovů. Radar odhalil další informaci, která byla ohromující. Na radarových záznamech se objevily stěny, dutiny, dveře blízko jížního konce („předku“) a rampy. Blízko přídě byly dvě válcové nádrže 4,2 m vysoké a 7,2 m napříč, s kovovými obručemi kolem obvodu.

Jak na to reagovali jiní? David Fasold, expert v námořní záchraně, který na nalezišti pracoval, řekl: „V horách Araratu je předmět tvaru lodi, 300 loket (15697 cm) dlouhý a průměrně 50 loket (2615 cm) široký. Pokud to někdo označí jako náhodu, podle mého názoru by tím podpořil skepsi.“

archa-balvanyTažné závěsné balvany – Ron Wyatt (vlevo) u jednoho z mnoha tažných balvanů z archy, které byly nalezeny v blízkém okolí.

archa-udoli-konstrukceRekonstrukce lodě a pohled na údolí kde se nachází Archa.

Zkamenělé palubní dřevo objevené na nalezišti se ukázalo být vrstveným dřevem.

Vrstvené dřevo – tři výrazné vrstvy, potvrzeno laboratorní zkouškou. Na obrázku vedle je zkamenělé dřevo.

Zkoušky provedené v laboratoři Galbraith v Knoxville, Tennessee (USA) ukázaly, že vzorek obsahuje přes 0,7 % organického uhlíku, což odpovídá zkamenělému dřevu. Vzorek byl kdysi živou látkou. Tenké plástky ze vzorku odhalily, že dřevo se skládá ze tří vrstev. Bylo to ve skutečnosti vrstvené dřevo!

Nikdy předtím nebylo nalezeno zkamenělé dřevo, které by bylo vrstvené. Tento vzorek je naprosto unikátní na celém světě a je důkazem, že konstrukční metody používané budovateli archy byly velmi dokonalé a nadčasové. Tento typ kompozice dřeva je možná asi „goferové dřevo“, o kterém mluví kniha Genesis v Bibli.

Radar a jiné zkoušky odhalují pokročilý stav zhroucení a destrukce.

Jeví se známky toho, že dvě vrchní paluby se zhroutily a jejich trosky spočívají na spodní palubě, tak jak je ukázáno na náčrtku. Radar prokázal, že trup lodi a spodní paluba jsou lépe zachovány a stále ještě obsahují prázdné komory!

Ron Wyatt při práci s vodivým scanerem.

Skeny, které byly pořízeny na místě objevu. Údaje jsou uváděny ve stopách – (1 stopa = 0,3048 m)

Biblické svědectví o Noemově arše.
Několik příkladů toho, jak se tyto nálezy shodují se záznamy v Bibli.

Biblické svědectví o Noemově arše.

Několik příkladů toho, jak se tyto nálezy shodují se záznamy v Bibli.

BIBLICKÁ VODÍTKA – ZPRÁVA VLASTNÍ NÁLEZY
1. Mojžíšova 8,4 – Archa spočinula na pohoří Araratu Na pohoří Araratu – archa byla objevena blízko vrcholů pohoří v oblasti Araratu (ve starodávné době nazývaném „Urart“)
1. Mojžíšova 6,15 – zaznamenaná délka archy je 300 loktů Přesně 300 loktů – egyptský loket, který se používal, když Mojžíš psal Genesis, byl 20,6 palců (52,3 cm) a délka pozůstatků archy měří přesně 300 loktů.
1. Mojžíšova 7,13 – osm lidí vešlo do archy a přežilo potopu Mnoho jmen míst v blízkém okolí odráží příběh o potopě – např. nedaleké údolí se jmenuje „Oblast osmi“ a v ní vesnice, nazvaná „Místo osmi“.
1. Mojžíšova 7,8-9 – archa vezla všechny druhy zvířat Svědectví o zvířatech – Coprolites (zkamenělý trus), zvířecí chlupy, úlomek parohů, velké hroby a jiné nálezy v bezprostředním okolí archy.

Zdroj: http://www.b-a-n.sk/index.php/lokality/noemova-archa

Ohodnotiť(0) Komentáře

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


+ 7 = desať