SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

Čo hovorí Biblia o tetovaní / piercingu?

Čo hovorí Biblia o tetovaní / piercingu?
 


Otázka: Čo hovorí Biblia o tetovaní / piercingu?

Odpoveď: Starozmluvný zákon prikazuje Izraelcom: “Kvôli mŕtvym si nerobte na tele zárezy ani tetované znaky. Ja som Hospodin” (Levitikus 19:28). Aj keď dnešní veriaci nie sú pod starozmluvným zákonom (Rímskym 10:4; Galatským 3:23-25; Efezským 2:15), skutočnosť, že existoval zákon proti tetovaniu by nás mala viesť k zamysleniu. Nová zmluva nehovorí nič o tom, či by veriaci mal alebo nemal mať tetovanie.

V súvislosti s tetovaním a piercingom dobrým testom je odpovedať si na otázku, či úprimne a s čistým svedomím môžeme poprosiť Boha, aby požehnal a použil si túto aktivitu na svoje dobré účely. „Či teda jete alebo pijete a čokoľvek činíte, všetko čiňte na slávu Božiu“ (I Korintským 10:31). Biblia tetovanie alebo piercing nezakazuje, ale tiež nedáva žiadnu príčinu, aby sme verili, že je Bohu mile mať tetovanie alebo piercing.

Ďalšou otázkou je slušnosť. Biblia nás usmerňuje, aby sme sa obliekali slušne (1 Timoteovi 2:9). Jedným aspektom slušného obliekania je dať si pozor, aby každá časť tela, ktorá má byť zakrytá oblečením taká aj bola. Avšak základným významom slušnosti je nesnažiť sa všemožne upútať na seba pozornosť. Slušne oblečení ľudia sú takí, ktorí sa obliekajú bez toho, žeby sa snažili upútať na seba pozornosť. Tetovanie a piercing najpravdepodobnejšie pozornosť upútajú. V tomto zmysle sa tetovanie a piercing nezhoduje s tým, čo je slušné.

Dôležitým princípom Písma vo veciach, v ktorých Biblia nehlása jednoznačné stanovisko, je, či vzniká nejaká pochybnosť o tom, či sú tieto veci Bohu milé. Ak vzniká, potom je lepšie nerozvíjať takéto activity. „A všetko, čo nie je z viery, je hriech“ (Rímskym 14:23). Musíme pamätať na to, že naše telá rovnako ako naše duše boli vykúpené a patria Bohu. Hoci 1 Korintským 6:19-20 sa nevzťahuje priamo na tetovanie alebo piercing, poskytuje nám užitočný princíp: „Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.“ Táto veľká pravda by mala mať vplyv na to, čo robíme a kam až chceme zájsť so svojím telom. Ak naše telá patria Bohu, mali by sme si byť istí, že máme Jeho jasný súhlas predtým, než ich pomaľujeme tetovaním alebo prizdobíme piercingom.

zdroj: http://www.gotquestions.org/Slovencina/Biblia-tetovani-piercingu.html

Ohodnotiť

Leave a Reply

avatar
  Odber  
Upozorniť