SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

EVROPSKÁ UNIE CHCE OČIPOVAT VŠECHNY ŽIVÉ BYTOSTI. OFICIÁLNÍ DOKUMENTY

[:sk]

EVROPSKÁ UNIE CHCE OČIPOVAT VŠECHNY ŽIVÉ BYTOSTI. OFICIÁLNÍ DOKUMENTY

Společenství Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokumenty Evropské komise (EK), které jednoznačně prokazují:

jak obrovský význam přisuzují vedoucí činitelé Evropské unie (EU) technologii RFID a označování prakticky všech věcí, osob i zvířat formou mikročipů ať již přímo v/na povrchu předmětu/potraviny/výrobku nebo těle či v blízkosti daného identifikovatelného objektu/živé bytosti (karty, pasy atd.).

Tento tzv. údajně ´všeobecný/nezměnitelný´ trend nese oficiální jméno „Internet věcí“ („Internet of Things“) a má podle představ bruselských úředníků zasáhnout naprosto všechny občany: Jen do roku 2018 údajně dojde k pětinásobnému zhodnocení globálního trhu v oblasti užití RFID.

EK obzvláště v této souvislosti upozornila na důležitost neustálého monitoringu lidského zdraví všech obyvatel Evropy, zpočátku především starších osob, např. formou různých chytrých bezdrátových náramků, mobilních aplikací, medicínských implantátů apod., nicméně zároveň také vyslovila silné varování před riziky likvidace soukromí, „profilování“ konkrétních nevinných lidských osobností, zneužití identit a informací o věcech/osobách označených třeba formou RFID mikročipů.

Za velmi važný problém je považována tzv. automatizace při vyhodnocování/zpracování získaných dat, na jejichž základě jsou také ihned podnikány např. bezpečnostní aj. opatření bez možnosti údaje ověřit. V neposlední řadě jde dále o hrozbu nárůstu kyberzločinnosti, což vyžaduje značné investice do zesílení policejních opatření: Vznikají naprosto nové hrozby pro celý systém uspořádání vztahů v rámci celého evropského společenství.

Představitelé EU vyzvali k neustálému zkoumání všech forem implementace moderních technologií do praxe a ke kontrole národního legislativního procesu členských států unie, aby nedošlo k otevření dveří pro výše uvedená rizika a formy zneužití. Komise zároveň vyslovila svou připravenost zpracovat pro RFID technologii vlastní zákonný, eticky přijatelný a sociálně-politicky rámec při respektu práva na soukromí, ochranu osobních dat a jejich zabezpečení tak, aby se tato technologie mohla dále nerušeně rozvíjet.

Získané dokumenty popisují: EU si zakládá na tom, že chrání každého individuálního jedince proti všeobecnému monitoringu nebo nepatřičné diskriminaci, která vzniká na základě shromažďování/evidence/analýzy/využívání nejrůznějších informačních databází, když zároveň říká, že lidé si už jsou vědomi rostoucích rizik nových technologií pro jejich soukromý život, ale pořád ještě nevědí/neznají svá práva a dostatečné postupy: jak výše uvedeným nebezpečím čelit. EK také přiznala: na každého člověka je shromažďováno značné množství dat včetně záznamů o jeho konkrétní činnosti; vždy tedy existuje možnost, že budou takové informace použity k jiným účelům, než jak bylo třeba spotřebitelem původně odsouhlaseno. EK má v úmyslu stát se díky propojení informačních systémů s RFID globálním lídrem v oblasti moderních technologií.

Společenství Necipujtenas.CZ vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje každému občanovi České republiky (Evropské unie), aby nebral otázky zavádění a obzvláště vynucování používání RFID mikročipů včetně souvisejících databází vůbec na lehkou váhu!

Každému je třeba umožnit odmítnout (opt-out) přijetí nových technologií bez jakýchkoliv forem sankcí. Lze předpokládat, že tlaky na všeobecnou/plošnou povinnost přijetí RFID mikročipů dále porostou především pod pláštíkem tzv. efektivity/rychlosti obsloužení nebo úspor, jenže to vše na úkor ústavně chráněných přirozených práv/svobod občanů.

Je na každém z nás, zda si něco takového necháme líbit. Dějiny nám jasně ukazují, že pokud je tzv. efektivitě podřízena humanita: vznikne další forma totalitního režimu s děsivými následky pro celé generace budoucích lidských pokolení.

Originální zdroj článku: svetkolemnas.cz

Dokumenty jsou  ZDE a ZDE

european-comission-union-threats-of-rfid-microchips-internet-of-things-for-privacy-and-whole-society-2007 european-comission-union-threats-of-rfid-microchips-internet-of-things-for-privacy-and-whole-society-2008

Zdroj: http://dobajedu.cz/clanky-z-knih/evropska-unie-chce-ocipovat-vsechny-zive-bytosti-dokumenty/

BIBLIA:

Zjavenia Jána 13 : 11 A videl som inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila jako drak. 12 A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. 13 A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva sostupovať z neba na zem pred ľuďmi. 14 a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. 16 A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. 18 Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.

Zjavenia Jána 14 : 6  A videl som iného anjela, letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu i jazyku i ľudu   7  a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha, a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a klaňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem i more i pramene vôd.   8  A iný, druhý anjel nasledoval a hovoril: Padol, padol Babylon, to veľké mesto, ktoré vínom hnevu svojho smilstva napájalo všetky národy.   9  A iný, tretí anjel nasledoval za nimi a hovoril veľkým hlasom: Jestli sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a prijme znamenie na svoje čelo alebo na svoju ruku,   10  bude aj on piť z vína hnevu Božieho, z nemiešaného, ktoré je naliate v poháre jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anjelmi a pred Baránkom,   11  a dym ich mučenia bude vystupovať na veky vekov. A nebudú mať odpočinku ani vodne ani vnoci, tí, ktorí sa klaňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto prijme znamenie jej mena.   12  Tu je trpezlivosť svätých, tu tí, ktorí ostríhajú prikázania Božie a vieru Ježišovu.

2Andriyan-300x274 666-chip-implant-600-300x291 1430557589_2003129428_kadrs-900x444z_f69a5aee-230x300[:en]

EVROPSKÁ UNIE CHCE OČIPOVAT VŠECHNY ŽIVÉ BYTOSTI. OFICIÁLNÍ DOKUMENTY

 

Společenství Necipujtenas.CZ získalo z otevřených zdrojů dokumenty Evropské komise (EK), které jednoznačně prokazují:

jak obrovský význam přisuzují vedoucí činitelé Evropské unie (EU) technologii RFID a označování prakticky všech věcí, osob i zvířat formou mikročipů ať již přímo v/na povrchu předmětu/potraviny/výrobku nebo těle či v blízkosti daného identifikovatelného objektu/živé bytosti (karty, pasy atd.).

Tento tzv. údajně ´všeobecný/nezměnitelný´ trend nese oficiální jméno „Internet věcí“ („Internet of Things“) a má podle představ bruselských úředníků zasáhnout naprosto všechny občany: Jen do roku 2018 údajně dojde k pětinásobnému zhodnocení globálního trhu v oblasti užití RFID.

EK obzvláště v této souvislosti upozornila na důležitost neustálého monitoringu lidského zdraví všech obyvatel Evropy, zpočátku především starších osob, např. formou různých chytrých bezdrátových náramků, mobilních aplikací, medicínských implantátů apod., nicméně zároveň také vyslovila silné varování před riziky likvidace soukromí, „profilování“ konkrétních nevinných lidských osobností, zneužití identit a informací o věcech/osobách označených třeba formou RFID mikročipů.

Za velmi važný problém je považována tzv. automatizace při vyhodnocování/zpracování získaných dat, na jejichž základě jsou také ihned podnikány např. bezpečnostní aj. opatření bez možnosti údaje ověřit. V neposlední řadě jde dále o hrozbu nárůstu kyberzločinnosti, což vyžaduje značné investice do zesílení policejních opatření: Vznikají naprosto nové hrozby pro celý systém uspořádání vztahů v rámci celého evropského společenství.

Představitelé EU vyzvali k neustálému zkoumání všech forem implementace moderních technologií do praxe a ke kontrole národního legislativního procesu členských států unie, aby nedošlo k otevření dveří pro výše uvedená rizika a formy zneužití. Komise zároveň vyslovila svou připravenost zpracovat pro RFID technologii vlastní zákonný, eticky přijatelný a sociálně-politicky rámec při respektu práva na soukromí, ochranu osobních dat a jejich zabezpečení tak, aby se tato technologie mohla dále nerušeně rozvíjet.

Získané dokumenty popisují: EU si zakládá na tom, že chrání každého individuálního jedince proti všeobecnému monitoringu nebo nepatřičné diskriminaci, která vzniká na základě shromažďování/evidence/analýzy/využívání nejrůznějších informačních databází, když zároveň říká, že lidé si už jsou vědomi rostoucích rizik nových technologií pro jejich soukromý život, ale pořád ještě nevědí/neznají svá práva a dostatečné postupy: jak výše uvedeným nebezpečím čelit. EK také přiznala: na každého člověka je shromažďováno značné množství dat včetně záznamů o jeho konkrétní činnosti; vždy tedy existuje možnost, že budou takové informace použity k jiným účelům, než jak bylo třeba spotřebitelem původně odsouhlaseno. EK má v úmyslu stát se díky propojení informačních systémů s RFID globálním lídrem v oblasti moderních technologií.

Společenství Necipujtenas.CZ vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje každému občanovi České republiky (Evropské unie), aby nebral otázky zavádění a obzvláště vynucování používání RFID mikročipů včetně souvisejících databází vůbec na lehkou váhu!

Každému je třeba umožnit odmítnout (opt-out) přijetí nových technologií bez jakýchkoliv forem sankcí. Lze předpokládat, že tlaky na všeobecnou/plošnou povinnost přijetí RFID mikročipů dále porostou především pod pláštíkem tzv. efektivity/rychlosti obsloužení nebo úspor, jenže to vše na úkor ústavně chráněných přirozených práv/svobod občanů.

Je na každém z nás, zda si něco takového necháme líbit. Dějiny nám jasně ukazují, že pokud je tzv. efektivitě podřízena humanita: vznikne další forma totalitního režimu s děsivými následky pro celé generace budoucích lidských pokolení.

Originální zdroj článku: svetkolemnas.cz

Dokumenty jsou  ZDE a ZDE

european-comission-union-threats-of-rfid-microchips-internet-of-things-for-privacy-and-whole-society-2007 european-comission-union-threats-of-rfid-microchips-internet-of-things-for-privacy-and-whole-society-2008

Zdroj: http://dobajedu.cz/clanky-z-knih/evropska-unie-chce-ocipovat-vsechny-zive-bytosti-dokumenty/

BIBLIA:

Zjavenia Jána 13 : 11 A videl som inú šelmu, vystupujúcu zo zeme, ktorá mala dva rohy, podobné Baránkovým, ale hovorila jako drak. 12 A vykonáva všetku moc prvej šelmy pred ňou a pôsobí, aby sa zem i tí, ktorí bývajú na nej, klaňali prvej šelme, ktorej to smrteľná rana bola uzdravená. 13 A robí veľké divy, takže aj ohňu dáva sostupovať z neba na zem pred ľuďmi. 14 a zvodí tých, ktorí bývajú na zemi, pre divy, ktoré sú jej dané urobiť pred šelmou, a káže obyvateľom zeme, aby spravili obraz šelme, ktorá mala ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby dala ducha obrazu šelmy, aby aj hovoril obraz šelmy, aj aby urobila to, aby všetci, ktorí by sa neklaňali obrazu šelmy, boli pobití. 16 A pôsobí to, aby všetkým, malým i veľkým, bohatým i chudobným, slobodným i sluhom dali ryté znamenie na ich pravú ruku alebo na ich čelo, 17 a aby nikto nemohol ani kúpiť ani predať iba ten, kto má znamenie alebo meno šelmy alebo počet jej mena. 18 Tu je múdrosť. Kto má um, nech spočíta číslo šelmy, lebo je to číslo človeka. A jej číslo je šesťsto šesťdesiatšesť.

2Andriyan-300x274 666-chip-implant-600-300x291 1430557589_2003129428_kadrs-900x444z_f69a5aee-230x300[:]

EVROPSKÁ UNIE CHCE OČIPOVAT VŠECHNY ŽIVÉ BYTOSTI. OFICIÁLNÍ DOKUMENTY
4 (80%) 3 hlas[y]

Leave a Reply

avatar
  Odber  
Upozorniť