SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

Islám a jeho pozadie

11696021_861315690620678_912495206888382508_n

 

„…Je nutné zdůraznit, že zakladatelem islámu byl muž jménem Mohammed, který žil asi před patnácti sty lety. Tento     Mohammed se prohlašoval za proroka, ale všichni Židé a křesťané, kteří s ním přišli do styku, jej jako proroka zcela    odmítli. Proto se rozhodl vytvořit nové náboženství a nového boha (Alláha), aby se tak pomstil těm, kteří ho odmítli. V  podstatě prohlásil: „Můj bůh je větší než váš bůh!“ Svatá kniha islámu, Korán, to potvrzuje:

„Věřící, nevyhledávejte přátelství s bezvěrci a s těmi, kdo dostali Knihu před vámi, s těmi, kdo udělali z vašeho náboženství žert a kratochvíli.“ (Korán: Súra V: verš 57)

„Mám vám říci, kdo obdrží horší odplatu od Alláha? Ti, které Alláh proklel a na které se hněval, proměniv je v opice a vepře, a ti, kdo slouží ďáblu.“ (Korán: Súra V: verš 60)

Jinak řečeno, Mohammed se hněval na ty, kteří odmítli jeho prohlášení, že je prorok, takže jeho náboženství se o nich vyjadřuje výrazy, které by měl každý, kdo chce být opravdu „politicky korektní“, označit za rasistické a bigotní.

„Alláhu akbar je volání k modlitbě, které zní z mešit po celém světě. Je to také bojový pokřik muslimů, když jdou do války proti komukoli, dokonce proti sobě navzájem. Mainstreamová média ho překládají jako, „Bůh je velký!“ Jenže to není opravdový význam této věty. Kebir v arabštině znamená velký. Akbar je druhý stupeň přídavného jména kebir a znamená „větší“. Co muslimové opravdu říkají, je: „Náš bůh je větší než jejich bůh.“ (Avi Lipkin, „Je fanatický Islám globální hrozbou?“, 1996)

Je neuvěřitelné, že svět je plný jak Židů tak křesťanů, kteří nedokážou pochopit, že hrozba pro svobodný svět nevychází jen z „radikálního islámu“, ale z jeho hlavního proudu. Stejně jako mnozí ve svobodném světě raději nekonfrontovali hrozbu nacismu před necelými sedmdesáti lety a hrozbu komunismu před necelými třiceti pěti lety, aby neriskovali válku, tak i dnes máme mnoho světových představitelů, kteří zavírají oči před islámskou hrozbou, která roste každým dnem v hlavním proudu islámu….“

Nejen o dnes tak velmi aktuálním tématu jako je nebezpečí islámu pro svět pojednává poutavá kniha Davida Rubina „BŮH,IZRAEL A ŠÍLO “

Tuto knihu si můžete objednat zde :

Zdroj:  http://www.cvolomouc.cz/obchod/p/buh-izrael-a-silo

 

Ohodnotiť

Leave a Reply

avatar
  Odber  
Upozorniť