SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

Království Nebe a pekla a návrat Ježíše Krista od Angeliky Zambrano[:]

 

VIDEO – ANGELIKY ZEMBRANO


images (1)

Připrav se na setkání se svým Bohem!

Království Nebe a pekla a návrat Ježíše Krista od Angeliky Zambrano

Během 23 hodin bylo mladé Equádorské dívce jménem Angelika ukázáno království Nebe a pekla a návrat Ježíše Krista. Svědčí o tom, že Ježíš pláče, když vidí velké množství lidí (duší), kteří jsou navěky zatracení, svět, který ho odmítl, církev, která je pro něj většinou nepřipravená, lidé, kteří přestali svědčit o Ježíši zatraceným a zábavní průmysl, který dokonce vede děti k satanovi. Svědčí o tom, jak mnohé kulturní ikony trpí v pekle; zpěváci, baviči a dokonce i papež. Angelice bylo také ukázáno Nebeské Království, jak tam je všechno nádherně připravené a jaké je to nepředstavitelně nádherné místo, kde neexistuje žádné zlo. Ježíš přichází zpět POUZE pro Svaté Lidi a hodně z Božích dětí NEBUDE připraveno v ten den a budou ponecháni ve světě, který se rozpadne. Prosím kopírujte a předávejte dál – je povoleno kopírování-překládejte Maxima (Matka): Místo: El Empalme, Ecuador. [Kontakt Info: FaceBook ] Jmenuji se Maxima Zambrano Mora a navštěvuji „Casa de Oracion“ církev v El Empalme. Postili jsme se 15 dní a volali jsme k Bohu. Moje dcera Angelika se připojila k nám. Během tohoto 15-ti denního půstu jsem byla schopná vidět věci mimo přirozeno, které jsem dříve neviděla. Modlili jsme se a postili v ústraní a dokonce jsme pokračovali v modlitbě a křiku k Bohu doma, čekajíc, že k nám bude Bůh mluvit. Pán nás hodně povzbudil. Kvůli našim pokušením jsme chtěli často přestat, ale Pán byl s námi, aby nám pomohl. Dal nám Jeremiáš 33:3 „Volej ke mně a ohlásím se a oznámím věci velké a tajné o nichž nevíš.“ Moje dcera dostala toto slovo důrazně od Pána, i když v té době jsem to nevěděla..

images (2)

Angelica (dcera): Jmenuji se Angelica Elizabeth Zambrano Mora. Je mi 18 a studuji na „Colegio José María Velazco Ibarra“, tady v “El Cantón, El Empalme, Ecuador”. Přijala jsem Krista když mi bylo 12, ale myslela jsem si sama v sobě: „Žádný z mých přátel není věřící a cítila jsem se mezi nimi divně (osamoceně)“, takže jsem odešla od Boha a žila špatný a hrozný život. Ale Bůh mně odtud vytáhl. V den mých patnáctých narozenin jsem byla smířena s Pánem, ale byla jsem stále dvojí mysli. Bible říká: „Muž dvojí mysli je nestálý na všech svých cestách“ (Jakub 1:8) a já jsem byla jednou z těchto lidí. Můj táta mi říkal, „Nemusíš být taková, je to špatné a vypadá to hrozně,“ ale já odpověděla „Taková jsem a taková chci být, nikdo mi nebude říkat jaká bych měla být , ani co bych měla dělat, ani jak se budu oblékat, nebo chovat.“ On odpověděl, “Bůh bude s tebou, chystá se tě měnit“ Během mých 17-tých narozenin jsem přišla blíže k Pánu. 28 dubna jsem přišla k němu a řekla: „Pane, cítím se tak špatně, vím, že jsem hříšník,“a řekla jsem mu jak se cítím. „Pán mi odpustil. Chci aby jsi napsal moje jméno do Knihy Života a přijal mně jako svoje dítě.“ Činila jsem pokání a dala zpátky svůj život Pánu. Řekla jsem- „Pane, chci aby jsi mně změnil, aby jsi ve mně udělal změnu.“ Křičela jsem z celého svého srdce a prosila Pána, aby mně změnil. Ale jak čas plynul, necítila jsem žádnou změnu. Rozdíl byl jen v tom, že jsem začala navštěvovat církev, číst Bibli a modlit se. To byla jediná změna v mém životě. Potom v srpnu jsem byla pozvána k patnáctidennímu půstu. Rozhodla jsem se připojit, ale před tím jsem řekla: „Pane, chci aby jsi tady se mnou jednal.“ Během půstu mluvil Pán skoro ke každému, kromě mně! Bylo to jako by mně Pán neviděl a to bolelo. Modlila jsem se, „Pane, nebudeš se mnou jednat?“ Volala jsem sama a pokračovala „Pane miluješ mně? Jsi tady? Jsi se mnou? Proč ke mně nemluvíš jak k ostatním? Říkáš tolik věcí jiným lidem, dokonce i prorocká slova, jenom mně ne.“ Prosila jsem o znamení, že je se mnou a Pán mi dal Jeremiáš 33:3, „Volej ke mně a ohlásím se a oznámím věci velké a tajné o nichž nevíš.“ Řekla jsem: „Pane mluvil jsi ke mně?” Protože jsem akusticky slyšela Jeho hlas a měla vizi napsaných slov v Jeremiáši 33,3. Řekla jsem, „Pane je to pro mně?“ Uchovávala jsem to v sobě,zatímco každý vydával svědectví co mu dal Pán a co viděli. Ale já jsem to uchovávala v tajnosti a pouze jsem meditovala nad slovy: „Volej ke mně“ znamená modlit se, ale co znamená „věci velké a tajné“? Přemýšlela jsem, „To může znamenat pouze Nebe a peklo.“ Tak jsem řekla, „Pane , chci po Tobě, aby jsi mi ukázal pouze Nebe, ale ne peklo, protože jsem slyšela, že peklo je hrozné místo.“Ale potom jsem se modlila celým svým srdcem – Pane jestli je to Tvoje vůle, ukaž mi co musíš, udělej to tak, ale nejdřív mně změň. “chci po Tobě, aby jsi ve mně udělal změnu, chci být jiná.” Když jsme skončili s půstem, přišli zkoušky a těžkosti a někdy jsem se cítila slabá, neschopná kráčet s Pánem, ale On mi dal sílu. Začala jsem lépe slyšet Jeho hlas a více Ho poznávat. Stali jsme se dobrými přáteli. Pán je náš nejlepší přítel, Duch Svatý. Řekla jsem mu: „Pane jsi můj nejlepší přítel.Chci Tě více poznat a všechny svoje myšlenky probírat s Tebou.” Modlila jsem se celý srpen a potom i listopad, Služebník Pána přišel do našeho domu a řekl: „Ať vám Pán žehná.“ Odpověděla jsem „Amen.“On potom řekl:“Jsem tady, abych vám přinesl zprávu od Boha…musíš se připravit, protože Pán ti ukáže veliké a ohromné věci“(v české Kralické Bibli tajné)” o kterých nevíš. Přichází ti ukázat Nebe a peklo, protože jsi ho o to prosila podle Jeremiáše 33,3.“Zeptala jsem se “Ano a jak to poznám? Nikomu jsem o tom neříkala.“ Odpověděl, „Ten samý Bůh, Kterému sloužíš a ke Kterému se modlíš Ten samý Bůh, Kterého uctívám mi všechno řekl.“ Brzy na to jsme se začali modlit. Některé sestry z naší církve a jiní z mé rodiny tam byli s námi na modlitbách. Hned jak jsme se začali modlit, viděla jsem jak se otevírá Nebe. Tak jsem řekla: „vidím otevřené nebe a dva anděly přicházející dolů!“ Muž řekl: „Zeptej se jich proč přicházejí.“ Byli vysocí nádherní s nádhernými křídly. Byli velcí zářiví, zdálo se jako by průhlední, leskli se jako zlato. Měly obuté sandály z křišťálu a měli na sobě svatá roucha. „Proč jste tady?“ Usmívali se a řekli: „Jsme tu protože máme za úkol tě provádět. Jsme tu protože musíš navštívit Nebe a peklo a neodejdeme dokud se to všechno nestane.“ Odpověděla jsem, „výborně, ale já chci navštívit pouze Nebe, ne peklo.“ Smáli se a zůstali tam, ale neříkali nic víc. Potom co jsme skončili s modlitbou mohla jsem je tam pořád vidět. Začala jsem vidět Ducha Svatého , On je můj nejlepší přítel; On je Svatý, On je vševědoucí, On je všudypřítomný! Mohla jsem ho vidět, průhledný a zářivý zároveň; se zářivou tváří, mohla jsem vidět Jeho úsměv a Jeho milující pohled! Mohu Ho sotva popsat, protože je mnohem krásnější než andělé. Andělé mají svou vlastní krásu, ale Duch Svatý je mnohem víc krásnější než jsou Oni! Mohu akusticky slyšet Jeho hlas, hlas plný lásky, vášnivý hlas. A přece nemohu popsat Jeho hlas, hlas jako blesk, ale zároveň říká : „Jsem s tebou.“ Takže jsem se snažila pokračovat v kráčení s Bohem, i skrze přicházející zkoušky. Procházeli jsme velice těžkými situacemi, ale vítěznými v ten samý čas. Řekla jsem: „Pane staň se Tvoje vůle.“ Stále jsem vnímala anděly dokonce i ve škole a v mé třídě. Byla jsem tak šťastná, plná radosti, protože jsem je mohla pořád vidět.! Služebník Boží, který mně navštívil v mém domě mi řekl, abych se připravila protože uvidím Nebe a peklo. Ale on mi řekl něco pro mně obtížného. Řekl: „Zemřeš.“ Nebylo lehké, když jsem to slyšela. „Jak to, že zemřu? Jsem tak mladá! Ptala jsem se. On odpověděl, „Netrap se ničím, všechno, co dělá Bůh je dokonalé a On tě vzkřísí zpět do života, potom můžeš svědčit o Nebi a pekle, což je to co chce po nás všech Pán, aby jsme ty věci věděli .“ Řekla jsem: „Amen, ale to vběhnu pod auto, jak zemřu?“ Myšlenky probíhali mou myslí, ale Pán mi řekl abych nebyla ustaraná, všechno je pod kontrolou. Řekla jsem: „Děkuji Pane!“ 6-tého listopadu, potom co jsem se vrátila ze školy, byli andělé stále se mnou a stále chválili Pána. Nemluvili ke mně; všechno co říkali bylo, „Svatý, Svatý, Svatý, Hallelujah,“ dávali slávu, čest a chválu našemu Nebeskému OTCI. Duch Svatý byl tam spolu s anděli a já jsem se radovala. Hodně lidí říká, že je evangelium nudné, ale to je veliká lež od ďábla, aby to zastavilo lidi od hledání Boží přítomnosti. Taky jsem tomu věřila, ale potom co jsem jsem se setkala s Pánem a Duchem Svatým vím, že Evangelium není nudné, je to ta nejkrásnější zkušenost, kterou můžeš mít na zemi! Mohla jsem vidět; hrát si a dokonce mluvit k Duchu Svatému, ale andělé se mnou nemluvili, oni chválili Pána. Řekla jsem: „Duchu Svatý pojď spolu se mnou dělat to nebo ono a On byl tam se mnou. Mohla jsem ho cítit a vidět. Viděla jsem Ho když se postavil na své nohy a dokonce jsem pro Něj připravila místo k sezení. Ačkoli Ho mnozí nemůžou vidět, ON Je tady ! Tento vztah pokračoval, není důvod ho zastavit, když jsem to jednou zakusila… neexistuje žádný důvod, abych odstoupila. Když jsem zvážila, že mně vytáhl ven z toho co jsem byla před tím,… jsem tak vděčná za Jeho milosrdenství, za Jeho lásku k lidstvu a ke mně! 7-mého listopadu, když jsem se vrátila domů, slyšela jsem hlas, který mi říká, „Buď připravená, protože dnes zemřeš,“ Poznala jsem, že to byl Duch Svatý, protože jsem ho mohla vidět. Ignorovala jsem Jeho hlas a řekla, „Pane nechci dnes zemřít!“ Ale On opakoval: „Buď připravená, protože dnes zemřeš!“ Tentokrát to řekl halsitěji a důrazněji. Odpověděla jsem: „Pane vím, že mluvíš ke mně, žádám jen o potvrzení a potom se mnou dělej jak Ty sám chceš. Udělám cokoli co mi řekneš, poddávám se Ti “i když mám strach”, protože vím, že Ty jsi se mnou a Ty JSI opravdový.“ Modlila jsem se: „Ať je ten člověk, kterého jsi si použil dříve, aby mi přinesl tu zprávu , v této chvíli v mém domě dříve než odejdu a nech ho, aby mi to řekl dnes, že dnes umřu.“ Právě tak jak zná Pán naši minulost, přítomnost a budoucnost. On ví co po Něm budu žádat, takže když jsem přišla domů, služebník Pána byl už tam. Maxima: Když moje dcera přišla domů byli jsme v kuchyni. Když Angelika uviděla služebníka Božího řekla: „Kéž ti Pán žehná“ Muž odpověděl, „Bůh ti žehnej. Jsi připravená? Protože dnes je den, kdy tě Pán vezme, ve 4 hodiny odpoledne.“ Stála tam překvapená, že Pán vyhověl její žádosti. Angelica: Když jsem to slyšela, tak jsem řekla „Amen…ale já nechci zemřít! Ne Pane, jsem smutná, mám velké obavy, protože mám strach!“ Služebník Boží řekl, pojďme se modlit, aby tě strach teď opustil ve jménu našeho Pána. “ Řekla jsem „Amen“ a modlili jsme se. Brzy jsem cítila, že všechen strach odešel a přišla nepopsatelná radost s myšlenkou, že smrt je to nejlepší co mně může potkat! Začala jsem se usmívat a smát během toho co se na mně každý díval. Všichni mohli vidět že jsem se proměnila ze smutné na dívku plnou radosti. Smála jsem se, skákala a zpívala. Maxima: Moje dcera byla bez přestání naplněná radostí ve svém srdci a začala jíst. Vzala si ode všeho trošku a řekla: „Jestli se nevrátím, dobře, jedla jsem a jsem plná.“ Angelica: Všichni se začali smát a ptát se: „Proč se chováš takhle, když jsi byla smutná, jsi šťastná a plná radosti?“ Řekla jsem jim: „Samozřejmně: jdu abych viděla Pána, budu s Ním, ale nevím jestli přijdu zpátky, takže chci dát pryč všechny své věci.“ Všichni se mně začali ptát: „Chceš dát všechno co máš pryč?“ Oči mé matky byli doširoka otevřené v údivu! Maxima: Moje dcera začala dávat všechny svoje věci pryč. Dala všechno pryč, všechno! Sestry z naší církve tam byly s námi, jako obvykle a ona dala něco jedné každé z nich. Když jsem se ptala proč to dělá, řekla, jestli se vrátím mohou mi dát všechno zpátky, ale jestli nepřijdu, potom si mohou všechno nechat.” Angelica: Mohu si představit jak smutná musela moje matka být, když jsem jí to řekla. Ale já jsem se cítila tak šťastná, tak jsem začala dávat všechno pryč: moje oblečení, moji postel, můj telefon, všechno s jednou podmínkou: když se vrátím, všechno mi musí být vráceno. Všichni se začali smát. Maxima: Byla velice odhodlaná, ale jako matka jsem se cítila velice smutná. Nebylo to lehké. Přemýšlela jsem „Pane když přijde ta chvíle, jak to bude?“ Nechápala jsem. Když se začali modlit připravovala jsem věci v domě. Bylo kolem 14:30 hodin. Říkali sestro pojď se modlit.“ Ale já jsem odpověděla „vy běžte, připojím se k vám za chvíli. Nechte mně dokončit tuto práci.“ Angelica: Všichni mně pozorovali když jsme se modlili, modlila jsem se: „Pane chci dělat Tvou vůli, nejsi člověk aby jsi lhal nemusíš činit pokání, vím, že jsi reálný. Vím, že to co jsi mi řekl se stane, protože vidím jak se to právě teď naplňuje. Pokud bych na této zemi neuspěla, tak bude lepší, když si mně necháš u Sebe, ale jestli naplním Tvoji vůli, tak mně pošli zpět, ale pomoz mi říci pravdu, připrav mně, pomoz mi kázat a říkat lidem, aby činili pokání.“ To byla moje nejkratší modlitba. Řekla jsem to služebníku Pána a řekla: „Neříkej mojí matce co jsem řekla Pánu.“ On odpověděl, „Neřeknu jí to teď, ale až tě Pán vezme, tak jí to řeknu.“ Pokračovali jsme v modlitbě a udělali jsme modlitební kruh. Maxima: Ve 3:30 odpoledne, řekl Pán svému služebníku, aby jsme pomazali (olejem) moji dceru. Tak někteří z nás jsme šli do místnosti a pomazali ji. Dal nám na to dvě minuty, aby jsme ji celou pomazali, od vlasů až dolů – všechno, celé její tělo. Byla úplně pomazaná. Smrt Angelica: Moje matka a jiná sestra z církve, Fátima Navarrete, mně pomazali olejem. Ale když mně pomazali, tak jsem cítila jako by mně něco pokrylo jako kdyby to bylo sklo pokrývající mně. Je těžké to vysvětlit, cítila jsem se pokrytá něčím jako brnění – nemohu vysvětlit jak jsem byla pokryta. Potom když se mně chtěli dotknout už nemohli. Maxima: Když jsme se modlili za Angeliku, pokoušela jsem se na ni položit svoji ruku, ale nemohla jsem, měla kolem sebe nějaký typ pokrývky (ochraného zakrytí)! Bylo to divné, nikdo se jí nemohl dotknout! Tato pokrývka začínala na vršku její hlavy až k jejím nohám a byla tlustá asi 30cm(12 inches). To mně nejvíc šokovalo. Pokládala jsem předtím ruce na lidi při službě Pánu, ale něco takového jako teď se nikdy nestalo! Řekla jsem: „Ó něco se musí stát, začala jsem se modlit a děkovat Pánu. Nakonec jsem cítila velikou radost. Smutek odešel z mého srdce, bolest byla pryč a nyní jsem se cítila radostně a šťastně! Pokračovali jsme v modlitbě a kolem čtvrté hodiny moje dcera spadla na zem. Angelica: Během modlitby jsem cítila dušnost, nemohla jsem dýchat, cítila jsem bolesti v mém žaludku a v srdci. Cítila jsem svoji krev jak se stává nefunkční a potom jsem cítila nepředstavitelnou bolest v celém svém těle. Všechno co jsem mohla říci, bylo: „Pane dej mi sílu, dej mi sílu!“ protože jsem cítila, že nevydržím. Neměla jsem sílu, opustila mně! Když jsem se dívala k Nebi, duchovníma očima, ne fyzickýma,viděla jsem Nebe jak se otevírá. Viděla jsem anděly, ne dva, nebo deset, ale miliony shromážděných dohromady a v jejich středu jsem viděla světlo 10 000 krát jasnější než slunce. A řekla jsem “Pane to jsi Ty kdo přichází”! Maxima: Když spadla k zemi pokusili jsme se ji zvednout, ale nebyla schopná stát. Teď už jsme se jí mohli dotknout. Řekla: modli se, já nemám sílu, mami já nemám sílu a cítím bolest. Nejdříve cítila bolest ve svém srdci a potom se to přesunulo k žaludku. Stále jsme se modlili a prosili Pána. Pán vzal její život. Nikdy před tím jsem neviděla nikoho umírat. Viděla jsem svoji dceru jak byla v bolestech. Nebylo to vůbec jednoduché! Nepochopila jsem její poslední slova a nakonec přestala. Položila jsem svou dlaň na její tvář a zrcadlo k jejím ústům, abych viděla jestli dýchá. Neměla dech, prostě se zastavil. Držela jsem ji, byla ještě horká jako obyčejně. Potom jsem vzala deku a přikryla její tělo a po krátké chvíli začala chladnout. Její vlasy padaly dozadu, jako vlasy mrtvého člověka a potom byla ledově chladná. Angelica: Ježíš přišel dolů a já jsem cítila jak moje tělo umírá. Cítila jsem jak jsem právě umřela. Když Ježíš a andělé přišli blíže tak jsem mnohem více cítila, že jsem odešla, že už to nejsem já. Už jsem nebyla živá, zemřela jsem, bylo to trýznivé! Když moje tělo spadlo k zemi už byli tady, můj dům byl plný andělů a uprostřed andělů jsem viděla světlo jasnější než slunce. Bylo to obtížné, cítila jsem obrovskou bolest když můj duch a moje duše bili vyrvány ven. Křičela jsem a plakala, když jsem viděla moje tělo na podlaze. Ptala jsem se: ” Pane co se stalo? Co se stalo?“ Pokoušela jsem se dotknout svého těla a opět tam vejít, ale když jsem se snažila bylo to jako bych se chytala vzduchu: Nemohla jsem se ho dotknout. Moje ruka procházela skrze tělo. Nikdo z těch kteří se modlili mně neslyšeli a já jsem křičela: “Pane pomoz mi”! Maxima: Můj manžel přijel během toho co jsme se modlili a viděl ji tam. Pán mi dal sílu v tu chvíli, protože jsem nevěděla co mám dělat. Bylo to jako kdyby byla v kómatu, ale já jsem věděla, že je v pořádku, protože to bylo Pánovo dílo. Tak jsem řekla: “Pane ať se stane Tvoje vůle”. Pán Ježíš Kristus Angelica: V tu chvíli jsem slyšela Pánův hlas, nádherný hlas s hromy a láskou, „Neměj žádný strach dcero , protože Já JSEM HOSPODIN, Tvůj Bůh a přišel jsem sem abych ti ukázal to co jsem slíbil. Stoupni, neboť jsem Hospodin, který tě drží za tvou pravou ruku a říká ti, neboj se, pomohu ti.“ Okamžitě jsem vstala. Byla jsem na kolenou při pohledu na moje tělo, čekajíc, že půjdu zpátky, ale nešlo to. Když jsem slyšela Jeho hlas, opustil mně strach a už jsem se nebála. Když jsem se rozešla, andělé začali otevírat cestu. Svítilo tam silné světlo a když jsem se na něj dívala cítila jsem pokoj. Když jsem se rozhlížela, viděla jsem nádherného vysokého urostlého muže. Světlo vycházelo z Něho. Bylo tam příliš moc světla, takže jsem mu neviděla do obličeje, ale mohla jsem vidět Jeho nádherné vlasy, které zářili jako zlato a bílé roucho s širokým zlatým pásem, kolem jeho prsou a na kterém bylo napsáno: ““KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“ Dívala jsem se na Jeho nohy, měl obuté zlaté zářící sandály, z třpytivého zlata. Byl tak nádherný! Vztáhl ke mně ruku, když jsem se dotkla Jeho ruky, nebylo to jako kdybych se dotkla mého těla, moje ruka nešla skrze Jeho. Zeptala jsem se „Co se stalo?“ A On řekl: „ukážu Ti peklo, aby jsi se vrátila zpět a řekla lidstvu, že je peklo reálné; že peklo existuje. A také ti ukážu Moji slávu , aby jsi řekla Mým lidem, aby byli připraveni, protože Moje sláva je reálná a Já jsem Reálný (opravdový).“ On řekl: „Dcero neboj se“- On to řekl znovu a já jsem řekla: „Pane, no já bych chtěla jít jenom do nebe, ale né do pekla, protože jsem slyšela jak je peklo hrozné!“ On řekl, „Dcero, budu s Tebou, Neopustím tě na tom místě a ukážu ti to místo, protože je hodně lidí, kteří ví, že peklo existuje, ale nemají z něho žádný strach. Věří tomu, že to je hra, že peklo je vtip a mnozí o tom ani nevědí. To je důvod proč jsem ti přišel ukázat to místo, protože je více lidí, kteří jdou na zahynutí, než těch kteří přichází do Mojí slávy.“ Když to řekl, mohla jsem vidět jak stékají slzy na Jeho oděv. Zeptala jsem se Ho, „Pane proč pláčeš?“ On odpověděl: „Dcero, protože je mnoho lidí, kteří hynou a Já ti to ukážu, aby jsi šla a řekla pravdu a aby jsi ty nepřišla zpět na toto místo.“ Peklo V průběhu toho co mluvil, se dalo všechno do pohybu. Země se třásla a praskla a viděla jsem velmi tmavou díru směrem dolů. Stáli jsme na jakémsi druhu skály a byli jsme obklopeni anděly. Řekla jsem: „Pane, nechci jít na to místo!“ On řekl: „Dcero, neboj se, neboť jsem s tebou.“ Ve zlomku vteřiny jsme sestoupily do té díry, pokoušela jsem se vidět, ale byla tam veliká tma. Viděla jsem ohromný kruh a slyšela miliony hlasů. Byla jsem tak horká, cítila jsem jak se pálí moje kůže. Zeptala jsem se : „Pane co je to? Já nechci jít na to místo!“ Pán řekl tohle je tunel do pekla. Byl tam hrozný, odporný, nechutný smrad a já žádala: Ježíši neber mně tam. On odpověděl: „Dcero je to pro tebe nezbytně nutné jít tam a poznat to místo.“ Křičela jsem „Ale proč Pane, proč?“ A On řekl: ‚proto, aby jsi mohla říci pravdu lidstvu; lidstvo hyne, je ztracené a je málo těch kteří přichází do Mého Království.“ Při tom, když to říkal, tak plakal. Jeho slova mně posílila, takže jsem pokračovala v cestě. Přišli jsme na konec tunelu. Když jsem se podívala dolů, viděla jsem propast pokrytou plameny. Pán řekl: „Dcero, dám to Tobě.“ Byl to velký pořadač se zlatými kroužky s prázdnými listy papíru. Na to mi dal tužku a řekl: „Dcero, vem si tuhle tužku aby jsi mohla napsat všechno co ti ukážu, co uvidíš a uslyšíš. Napíšeš všechno co zpozoruješ a co prožiješ.“ Řekla jsem: „Pane udělám to, ale už tak jsem toho viděla tak mnoho, Pane. Vidím duše, které jsou tam dole mučeny a ohromné plameny. .“ Maxima: Čas ubíhal a moje dcera tam pořád ležela. „Pane co se stalo?“ Slzy stékaly z jejích očí, ale když jsem je otřela tak stékaly znovu. Položila jsem zrcátko k jejím ústům, abych viděla jestli dýchá, ale nic tam nebylo. Zkoušeli jsme její puls-nic. Položili jsme ruku na její žaludek- nic. Služebník Pánův řekl: „Místo kde je, není místo smíchu, ale místo trápení.“ Angelica: Řekla jsem Ježíši: „Budu svědčit, že je peklo reálné, že peklo existuje, ale teď mně od tud vem pryč!“ A On odpověděl, „Dcero, ani jsme nevstoupili na to místo a nic jsem ti ještě neukázal a už po Mně chceš abych tě vzal pryč z toho místa?“ „Pane, prosím vem mně od tud pryč“ Řekla jsem. Potom jsme začali klesat do propasti! Začala jsem brečet a křičet: „Pane, ne, ne, ne, ne- Já nechci jít!“ a On odpověděl: „Potřebuješ to vidět.“ Viděla jsem strašné démony všech druhů, velké i malé. Běželi tak rychle a nesli něco ve svých rukou. „Pane, proč tak běží a co nesou?“ On odpověděl: “Dcero, oni tak běží, protože ví, že jejich čas končí, protože čas je tak krátký, aby zničili lidstvo a především můj lid. To co nesou ve svých rukou šipky ke zničení lidstva, protože každý démon má jméno a podle jména, které je mu dáno má šipku na zničení člověka a přivedení sem na toto místo; jejich cílem je zničit člověka a přivést ho sem do pekla.“ A já jsem viděla démony běžící vystupující směrem k zemi a On mi řekl. „Oni jdou na zem, aby lidstvo vrhly na tohle místo.“ Když to řekl tak plakal, On tak moc plakal. On plakal celou tu dobu a já jsem plakala také. Maxima: Moje dcera byla mtvá 23 hodin, ale nezavolala jsem příslušné orgány. Modlila jsem se : „Pane počkám 24 hodin, jestli se moje dcera nevrátí během 24 hodin zavolám doktora.“ Ale Pán ji přivedl zpět do 24 hodin byla opět na nohách. Angelica: Pán mi řekl: „Jsi připravená vidět co ti chci ukázat?“ „Ano, Pane,“ Řekla jsem. On mi ukázal celu, kde jsem viděla mladého muže trápeného v plamenech . Všimla jsem si, že cela má jméno, i když jsem nemohla pochopit ty čísla, jako by byly obráceně. Bylo to veliké utrpení v té cele a ten mladý muž měl napsané číslo ”666” na svém čele. On měl velkou kovovou desku vtisknutou v kůži ve svých prsou. Červi, kteří ho žrali byli neschopní tuto desku zničit a ani plameny ji nemohli spálit. Křičel: „Pane smiluj se nade mnou. Vem mně z tohoto místa. Odpusť mi Pane!“ Ale Ježíš odpověděl: „Je pozdě, příliš pozdě: Dával jsem ti příležitosti a ty jsi se neobrátil (nečinil pokání).“ Zeptala jsem se Ježíše: „Pane, proč je tady?“ Pak jsem ho poznala. Na zemi tento mladý muž znal Boží Slovo, ale náhle odešel pryč od Pána, dal přednost alkoholu, drogám a chození po špatných cestách(hřích). Nechtěl následovat Pánovu cestu. Ježíš ho mnohokrát varoval – co by se mu mohlo stát. Ježíš řekl: „Dcero, on je na tomto místě, protože každý kdo odmítá Moje Slovo má již soudce: Slovo, které jsem mluvil ho bude soudit v poslední den,“ (Jan 12:48) a pak Ježíš plakal. Když Pán pláče, je to jiné než když pláčeme my. On pláče s bolestí v srdci a On hluboce vzlyká. „Já jsem nestvořil peklo pro člověka,“ řekl Ježíš. Tak jsem se zeptala: „Tak proč je lidstvo tady Pane?“ On odpověděl, „Dcero, stvořil Jsem peklo pro satana a jeho anděly, což jsou démoni; ( Mat . 25:41 ) , ale kvůli hříchu a nedostatku pokání končí lidstvo tady. A je jich víc kteří jdou do zatrcení, než těch, kteří dosáhnou mé slávy!“ (Mat 7:14) Pokračoval v pláči a to mně hodně zraňovalo vidět Ho jak pláče. „Dcero dal jsem svůj život pro lidstvo, proto aby nešli do zahynutí, proto aby neskončilo na tomto místě. Dal jsem svůj život z lásky a milosti, aby se lidstvo dalo na pokání a mohlo vstoupit do Království Nebe.“ Ježíš sténal jako někdo, kdo už nemůže vydržet tu bolest, tak mnoho bolesti cítil, když se díval na ty lidi tady. S Ježíšem jsem se cítila v bezpečí. Myslelal jsem si: „Kdybych odešla od Pána, zůstala bych tady trčet!“ Zeptala jsem se: „Ježíši, mám příbuzné na tomto místě?“ Podíval se na mně – brečela jsem a On řekl: „Dcero neboj se JSEM s tebou,“protože jsem se tak bála. Vzal mně k jiné cele. Nikdy bych si nedokázala představit, že bych viděla svého příbuzného v té cele. Viděla jsem tu ženu, která byla trápena a červi jí rozežírali její tvář a démoni vráželi kopí do jejího těla. Ona křičela: „Ne Pane, smiluj se nade mnou, Odpusť mi prosím, vem mně ven z tohoto místa na jednu minutu!“ (Luk 16:24) V pekle jsou lidé trápeni vzpomínkami na to co dělali na zemi. Démoni zesměšňují lidi a říkají jim:“Uctívej a chval, protož to je tvoje království!“ a lidé křičí, když si na to vzpomenou, protože znali Boha a znali Slovo, tito co znali Pána jsou dvojnásobně trápeni. Pán řekl: „Už není příležitost pro ty kteří jsou tady; je stále příležitost pro ty, kteří jsou živí.“ Zeptala jsem se Ho: „Pane, proč je moje prababička tady? Já nevím jestli Tě někdy znala. Proč je zde v pekle Pane?“ On Odpověděl: „Dcero, ona je tady, protože nedokázala odpustit… Dcero, ten kdo neodpustí, tomu ani JÁ neodpustím.“ Zeptala jsem se: „Pane, ale Ty odpouštíš a Ty jsi plný milosrdenství.“ A On odpověděl, „Ano, Dcero, ale je nezbytně nutné odpustit, protože je hodně lidí, kteří neodpouští a proto je hodně lidí na tomto místě protože se jim nepodařilo odpustit….Běž a řekni lidstvu, že je čas odpustit a obzváštně Mým lidem, neboť mnozí z Mých lidí neodpustili. Řekni jim, aby se zbavili zloby, nenávisti, zášti ve svých srdcích neboť je čas odpustit! Pokud překvapí smrt někoho kdo neodpustil, tak tento člověk může jít do pekla, neboť si nikdo nemůže koupit život.“ Když jsme opouštěli toto místo moje prababička byla zaplavena v ohni a křičela „Aaaah,“ a začala se rouhat jménu Boha proklínala Ho; každý kdo je v pekle se rouhá proti Bohu. Když jsme opustili to místo, mohla jsem vidět, že peklo bylo plné trápených lidí. Mnoho lidí vztahovalo ruce a prosilo Ježíše, aby je od tam vytáhl ven. Ale Pán pro ně nemohl nic dělat a oni se začali rouhat Bohu. Potom Ježíš začal plakat a řekl: „Bolí mně je slyšet, bolí mně vidět co dělají, protože pro ně už nemohu nic udělat. Co ti řeknu je toto – pořád Dávám příležitost tomu, který je ještě na zemi, kdo ještě neumřel, kdo je stále živý; on se může stále obrátit (kát se)!“ Pán mi řekl – je hodně slavných lidí v pekle a také hodně lidí, kteří věděli o Pánu, řekl: “Ukážu ti další části pece.“ Přišli jsme na místo, kde byla žena obklopena plameny. Velice se trápila a křičela, začala prosit Pána o milost. Ježíš na ni ukázal rukou a řekl mi: „Dcero, ta žena, kterou tam vidíš obklopenou plameny je Selena.“ Když jsme přišli blíže začala křičet: „Pane smiluj se nade mnou, odpusť mi Pane, vem mně pryč z tohoto místa!“ Ale Pán se na ni podíval a řekl: „Je pozdě, je příliš pozdě, nemůžeš nyní činit pokání.“ Podívala se na mně a řekla: „Prosím , žádám tě, běž a řekni lidem o tomto místě, prosím mluv a nemlč; běž a řekni jim aby nepřišli na toto místo; běž a řekni jim ať neposlouchají moje písně, ani nezpívají moje písně .“ (1 Jan 2:15) Tak jsem se jí zeptala: „Proč po mně chceš abych šla a řekla to?“ A ona odpověděla: „Protože vždycky když lidé zpívají, nebo poslouchají moji píseň, jsem trápena mnohem více, člověk který to dělá, kdo poslouchá a zpívá moji píseň je na cestě na toto místo. Prosím běž a řekni jim aby nechodili na toto místo, běž a řekni jim, že peklo je reálné!“ Začala křičet a démoni vrhali oštěpy z dálky do jejího těla a ona křičela: „Pomoz mi Pane, smiluj se nade mnou Pane!“ Ale na to jí Pán řekl „Je příliš pozdě.“ Dívala jsem se přes celou tuto oblast a byla plná zpěváků a umělců, kteří zemřeli. Všichni tady zpívali a zpívali – nemohli přestat zpívat. Pán mi vysvětlil: „Dcero, osoba která je tady, zde musí pokračovat v tom co dělala na zemi, pokud nečinila pokání.” Když jsem si prohlížela to místo zpozorovala jsem mnoho démonů jak rozlévali nějaký typ deště. Já jsem si skutečně myslela, že je to déšť, ale všimla jsem si, že lidé v plamenech utíkají pryč od tohoto deště a křičí: „Ne, pomoz mi Pane!…Ne, to nemůže být,“ a démoni se smáli a říkali lidem: „Chvalte a uctívejte, protože toto je vaše království na věky věků!“ Viděla jsem jak se plameny zvedají a červi v lidech se násobili! Nebyla to voda, byla to síra, která násobila plameny a tím i utrpení každého člověka. Zeptala jsem se Ježíše I: „Co se děje?…Pane co to je?“ Pán odpověděl: „To je odplata pro každého kdo nečiní pokání.“ (Žalm 11:6) Pak mně Pán vzal na místo na kterém byl velice známý muž. Až doposud jsem žila jako dvojmyslná mladá křesťanská dívka. Myslela jsem si, že každý kdo zemře by měl jít do nebe; stejně tak kdo uctíval nějakou věc, by měl jít také do Nebe, ale mýlila jsem se. Když zemřel papež Jan Pavel II, moji přátelé a příbuzní mi říkali, že on šel do nebe. Všechny zprávy v televizi na Extra a hodně jiných místech říkali: „Papež Jan Pavel II zemřel, ať odpočívá v pokoji. On se nyní raduje s Pánem a Jeho anděli v Nebi“ a já jsem tomu všemu věřila. Ale já jsem jen podváděla sama sebe, protože jsem ho viděla v pekle, jak je mučen v plamenech. Podívala jsem se na jeho tvář, byl to Jan Pavel II! Pán mi řekl: „Podívej se Dcero, tento muž, kterého tam vidíš, je papež Jan Pavel II. On je tady na tomto místě, on je mučen, protože nečinil pokání.“ Ale já jsem se zeptala:“Pane, proč je tady? On kázal v církvi.“ Ježíš odpověděl: „Dcero, žádný smilník, žádný modloslužebník, nikdo kdo je chamtivý a žádný lhář nezdědí Moje Království.“(Ef. 5:5) Já jsem odpověděla:“Ano, já vím, že je to pravda, ale já chci vědět proč je on tady, vždyť on kázal zástupům lidí!“ A Ježíš odpověděl: „Ano dcero, on řekl mnoho věcí, ale nikdy nekázal pravdu takovou jaká opravdu je. On nikdy neříkal pravdu a on znal pravdu a ačkoli znal pravdu upředňostňoval peníze, před kázáním o spasení. On nenabízel pravdu, neříkal, že je peklo skutečné a ani neříkal, že nebe existuje, dcero nyní je zde na tomto místě”. Když jsem se dívala na toho muže viděla jsem ohromného hada s ostny omotaného kolem jeho krku – snažil se ho sundat dolů. Prosila jsem Ježíše: „Pane, pomoz mu!“ Muž křičel: „Pomoz mi, Pane; smiluj se nade mnou; vem mně pryč z tohoto místa; odpusť mi! Budu činit pokání, Pane; Já chci zpět na zemi, já chci zpět na zemi činit pokání.“ Pán ho pozoroval a řekl mu: „Ty jsi velice dobře věděl. Ty jsi věděl, že toto místo je opravdové… je příliš pozdě, pro tebe už není žádná příležitost.“ Pán řekl, „Podívej se dcero, ukážu ti život tohoto člověka.“ Ježíš mi ukázal velikou obrazovku na které jsem mohla pozorovat jak tento muž mnohokrát sloužil mše zástupům a jak lidé na tom místě byli modláři. Ježíš řekl: „Podívej se dcero je mnoho modlářů na tom místě. Modlářství nespasí dcero. Já JSEM Jediný, kdo spasí a mimo Mně není spasení. Miluji hříšníka, ale nenávidím hřích dcero. Běž a řekni lidstvu, že je miluji a že potřebují přijít ke mně.“ Když Pán mluvil, viděla jsem jak ten muž přijímal množství mincí a bankovek; všechny z nich si nechával pro sebe. Měl tak mnoho peněz. Viděla jsem obraz toho muže jak sedí na trůnu, ale viděla jsem také věci, které ostatní nevidí. Ikdyž je pravda, že tito lidé se nemají ženit, mohu vás ujistit, že si nevymýšlím, tito lidé spí s jeptiškami a s jinými ženami! [1 example] Pán mi ukázal, že tito lidé žijí ve smilstvu a Boží Slovo říká, že žádný smilník nezdědí Jeho Království. Když jsem to vše pozorovala, Pán mi řekl: „Podívej se dcero, všechno z věcí, které ti ukazuji se neustále děje, tak žijí a stále se to děje mezi mnoha lidmi, mezi mnoha kněžími a papeži to pokračuje.“ Pak mi řekl: „Dcero, běž a řekni lidstvu, že je čas se obrátit ke Mně.“ Pán mi ukázal místo, kde šlo hodně lidí do pekla. Zeptala jsem se Ho: „Pane, proč jdou na toto místo?“ On odpověděl: „Ukážu ti to.“ Ukázal mi tunel s mnoha lidmi procházejícími skrze něj. Tito lidé měli řetězy na rukou a na nohou, byli oblečeni v černém a nesli náklad na svých zádech. Ježíš řekl: „Podívej se dcero, toto lidé co tam vidíš, ti lidé mně ještě neznají, to co nesou an svých zádech je hřích, ale běž a řekni jim, aby dali svůj náklad Mně a Já jim dám odpočinutí; neboť Já JSEM Ten kdo odpouští všechny jejich hříchy…Dcero, běž a řekni těm lidem, aby přišli ke mně, neboť je očekávám s otevřenou náručí, běž a řekni jim, že jdou na toto místo.” Když jsem se dívala na jdoucí lidi řekla jsem – Pane ten člověk tam je můj bratranec; ten mladý muž je můj bratranec, Pane a ta mladá dívka, která jde dolů je moje sestřenice, moje rodina jde na toto místo. On odpověděl: „Dcero, oni jdou na toto místo, ale běž k těm kteří šli, běž a řekni jim, že jdou do pekla. Běž a řekni jim, že jsem si Tě vyvolil jako svého strážce…Vyvolil jsem si Tě jako svého strážce, to znamená, že máš hlásat pravdu. Musíš jít a říci všem co jsem ti ukázal.Jestliže nebudeš mluvit a něco se stane té osobě jeho krev se vylije na tvou hlavu, ale jestli půjdeš a řekneš co Jsem ti řekl, pak ta osoba bude účtovat se mnou. Jestliže ten člověk nebude činit pokání, potom z tebe bude odpovědnost vzata a ten člověk bude odpovědný za to co dělal a jeho krev nebude vylita na tebe. (Ezechiel 3:18)“ Ježíš mi řekl, že hodně slavných lidí jde na toto místo, známých a důležitých lidí. Jako například Michael Jackson. Tento muž byl známý na celém světě, ale on byl satanista. Ačkoli mnoho lidí si nemyslí, že by to tak mohlo být, ale je to pravda. Tento muž měl satanskou smlouvu: Udělal dohodu s ďáblem s cílem dosáhnout slávy a získat mnoho fanoušků. Stejně tak jak tancoval, stejně jsem viděla tancovat démony během toho co trápili lidi v pekle. Oni se posouvali dozadu a ne dopředu, mezi tím křičeli a radovali se z bolesti, kterou působí lidem. Dovolte mi říci, že Michael Jackson je v pekle. Pán mi ho ukázal potom co zemřel. Ukázal mi jak je Michael Jackson mučen v plamenech. Volala jsem k Ježíši: „Proč?“ Nebylo lehké vidět jak byl tento muž mučen a jak křičel . Každého, kdo poslouchá písničky Michaela Jacksona, nebo je zpívá, nebo je jeho fanoušek varuji, že satan tě chytil do své sítě, proto, aby jsi skončil v pekle. Právě teď buď od toho volný ve Jménu JEŽÍŠ! JEŽÍŠ tě chce vysvobodit, proto aby jsi nebyl zatracen. Pán řek: „Dcero, jsou lidé, kteří mně znají, ale jdou na toto místo.“ Zeptala jsem se, „Pane, jak mohou lidé kteří Tě znají jít na toto místo?“ Odpověděl: „Osoba, která opustila moje cesty a osoba která žije dvojí život.“ Začal mi ukazovat lidi, kteří kráčeli do pekla. Oni byli svázáni na rukou a na nohou. Každý z nich měl bílé roucho, ale bylo roztrhané a špinavé a pomačkané. Ježíš řekl: „Dcero, podívej se jak můj lid ode mně odchází pryč. Dcero chci ti říci, že jsem nepřišel pro tento lid, přišel jsem pro svatý lid, připravený bez vady, bez vrásky a bez poskvrny…Běž a řekni jim aby se vrátili na starou cestu.“ (Ef. 5:26-27) Začala jsem vidět mnoho mých strýců a mnoho jiných lidí, kteří odešli z Pánových cest. „Běž a řekni jim, že čekám, až položí svůj náklad na Mně a já jim dám odpočinutí.“ Ježíš plakal: „Dcero oni jdou tímto způsobem, běž a řekni svým strýcům, běž a řekni svým příbuzným, že jdou touto cestou! Dcero mnozí ti nebudou věřit, ale Já JSEM tvůj věrný svědek, Já JSEM tvůj věrný svědek. Nikdy tě neopustím, i když ti nebudou věřit, dcero běž a řekni jim pravdu, neboť Jsem s tebou . Ukážu ti dcero, jak lidé přichází na toto místo.“ Přišli jsme k tunelu, kde velké množství lidí padalo do propasti. Ne tisíc ne 2000, ale tolik jako písek v moři – nepočítatelně. Oni padaly v jedné sekundě, padali tak jak když písek propadává mezi prsty. Duše padali velmi rychle. Ježíš plakal,řekl: „Dcero, to je jak lidstvo hyne; takhle je ztraceno!…Dcero bolí mně vidět jak lidstvo hyne.“ Ježíš řekl: „Démoni se také schází na tomo místě.“ A já jsem řekla: „Démoni mají shromáždění?“ Ježíš řekl: „ano Dcero, oni se schází aby plánovali, plánovali co budou dělat s lidstvem. Oni mají denní tajné schůzky.“ A při tom mi Ježíš vzal k cele, kde jsem viděla dřevěnou tabulku s řetězy dokola. A byli tam démoni – všechny druhy démonůn. Ježíš vysvětlil: „Dcero, oni nyní plánují jak zničit rodiny pastorů, misionářů, evangelistů a všech, kteří mně znají. Dcero, oni je chtějí zničit; mají mnoho šipek.“ Démoni se smáli a posmívali se a říkali: „Pojďme zničit lidstvo a přiveďme je na toto místo.“ Ježíš řekl: „Běž a řekni jim, že jsem s nimi. Řekni jim ať nenechávají otevřené dveře, ať nedávají místo satanu, neboť satan obchází kolem jako řvoucí lev a hledá koho by sežral.(1 Petr 5:8)“Ale Slovo říká “on obchází jako“, protože pravý Lev je Lev z Judy Ježíš Kristus Nazaretský(Zj 5:5)! Ježíš řekl: „Dcero, oni chtějí zničit obzvlášť rodiny pastorů.“ Zeptala jsem se: „Proč chtějí zničit rodiny pastorů?“ A Ježíš odpověděl: „Protože se starají o tisíce lidí to jsou ovce stáda, ovce stáda, které jim Pán dal . Oni chcou, aby se toto lidé vrátili zpět do světa, aby se dívali zpátky a nakonec skončili v pekle…Běž a řekni pastorům ať mluví pravdu. Běž a řekni jim ať kážou pravdu a říkají všechno co jim Já řeknu a ať si nikdy nenechávají pro sebe to co jim řeknu!“ Když jsme opustili to místo řekl mi: „chci ti ukázat ještě něco…na tomto místě jsou děti.“ A já jsem odpověděla:“Děti na tomto místě, Pane? Proč jsou tu děti? Tvoje Slovo říká “nechte děti přijít ke mně a nebraňte jim, neboť Království Boží patří takovým jako jsou oni”“ (Mat 19:14) Ježíš odpověděl: „Dcero, to je pravda, takových je Království Nebeské, ale dítě musí přijít ke Mně, neboť kdo příjde ke Mně toho nevyvrhu ven.“(Jan 6:37) Okamžitě mi Pán ukázal osmiletého chlapce, jak byl mučen v ohni. Chlapec křičel:“Pane smiluj se nade mnou, vem mně pryč z tohoto místa, já nechci být tady!“ Nepřestával plakat a křičet. Viděla jsem démony kolem toho chlapce, podobaly se kresleným postavičkám. Byli to Dragon Balls Z, Ben 10, Pokémon, Doral, atd. „Pane proč je tento chlapec tady?“ Ježíš mi ukázal velikou obrazovku s životem tohoto chlapce. Viděla jsem jak trávil všechen svůj čas před televizí a díval se na tyto kreslené filmy. Ježíš řekl: „Dcero tyto animované karikatury, tyto filmy, tyto seriály, které jsou k vidění v televizi každý den, jsou satanovy nástroje ke zničení lidstva…Podívej se dcero jak to bylo.“ Viděla jsem jak byl tento chlapec vzpurný a neposlušný vůči svým rodičům. Když mu rodiče něco řekli, utekl pryč, rozhazoval věci a vzpíral se jim. Potom se to stalo, přejelo ho auto a ukončilo jeho život. Ježíš mi řekl: „Od té doby je na tomto místě.“ Dívala jsem se na toho chlapce jak je mučen. Ježíš řekl:“Dcero běž a řekni rodičům jak mají napravovat svoje děti, tak jak je psáno v mém slovu. (Př 22:6)“ Slovo Boží je reálné, říká nám, že máme napravovat svoje děti holí, ale ne vždycky, jen tehdy, když dítě neposlouchá rodiče. (Př 22:15) Pán mi řekl něco co je velmi smutné a bolestivé. Řekl:: „Dcero, je hodně dětí na tomto místě, kvůli animovaným filmům, kvůli vzpouře.“ Zeptala jsem se: „Pane, proč za to nesou animované filmy vinu?“ A On vysvětlil: „Protože jsou démoni, nesoucí vzpouru, neposlušnost, nepřátelství a nenávist k dětem a jiní démoni, kteří vstupují do dětí, aby nedělali dobré věci, ale jen to co je špatné, to co vidí děti v televizi to chcou potom dělat ve skutečnosti.“ Peklo existuje, peklo je reálné a každé dítě se musí rozhodnout s kým chcou jít. Řekla jsem Pane řekni mi proč jsou děti na tomto místě?“ A Ježíš odpověděl: „Ve chvíli, kdy dítě může rozeznat, že je peklo a že je nebe, v té chvíli má možnost si vybrat.“ Království Nebeské Je toho mnohem více co bych mohla říci o peklu, ale nyní se podělím o něco co jsem viděla v Nebi. Ježíš řekl: „Dcero nyní ti ukážu co jsem připravil pro můj svatý lid.“ Opustili jsme to místo tak, že jsme šli skrze tunel. Během cesty tunelem jsme najednou byli na místě, kde bylo světlo. Už jsem již více neviděla temnotu, trápení, nebo plameny. On řekl „Dcero, Ukáži ti Moji slávu,” a začali jsme stoupat do Království Nebeského! Brzy jsme dorazili ke dveřím na kterých bylo obrovskými písmeny ve zlatě napsáno – stálo tam: „Vítejte v Království Nebeském.“ Ježíš řekl: „Dcero běž dovnitř, neboť Já JSEM dveře a kdo vejde skrze mne, spasen bude a vejde i vyjde a pastvu nalezne.“(Jan 10:9) Potom co Pán řekl tyto slova, dveře se otevřeli a my jsme vešli. Viděla jsem anděly vzdávající slávu, čest a chválu našemu Nebeskému OTCI! (Zj 7:11-12) Když jsme pokračovali v chůzi přiblížili jsme se ke stolu u kterého byl vidět začátek, ale neviděla jsem jeho konec. (Zj 19:9) Pozorovala jsem velký trůn a malý trůn obklopen tisíci židlí. Mezi židlemi byly oděvy spolu s korunami. Pán mi řekl: „Dcero koruna, kterou vidíš je koruna života.“(zj 2:10) Ježíš řekl: „Podívej dcero to je to co jsem připravil pro Můj lid.“ Viděla jsem, že stůl byl potažen bílým ubrusem se zlatým okrajem. Byli tam talíře zlaté poháry ovoce, všechno bylo naservírováno. Bylo to tak nádherné. Byly tam velmi velké nádoby uprostřed stolu ve kterých bylo víno, k večeři. A Ježíš řekl: „Dcero, všechno je připraveno pro příchod Mé církve.“ Šli jsme na jiné místo, kde jsem viděla mnoho lidí v zahradě. Byli to známí lidé z Bible, ale nebyli ve svém věku nýbrž mladí. Byl tam mladý muž s šátkem v ruce, který tančil, točil se a chválil Pána. Ježíš řekl: “ Dcero tento muž, kterého vidíš je můj služebník David.“ Dával chválu našemu Otci. Najednou další mladý muž procházel kolem a Ježíš mi řekl: „Dcero to je Jozue, to je Mojžíš a ten další mladík je Abraham.“ Ježíš je nazýval jejich jmény, všichni měli stejné tváře! Ježíš řekl: „Dcero ta žena, kterou vidíš je Moje služebnice Marie Magdaléna, Moje služebnice Sára.“ Ale potom mi řekl: „Dcero, to je Marie. Marie, která porodila Ježíše Krista což Jsem Já. Dcero chci ti říci, že ona nemá známost (neví) o tom co se děje na zemi. Říkám ti, že musíš jít a říct lidem, říct uctívačům model, že je peklo reálné, a že modláři nezdědí (nevejdou do) mé království, ale běž a řekni jim, že když se kajícně obrátí, můžou vstoupit do mého nebeského příbytku. Běž a řekni jim, že je miluji a řekni jim, že Marie neví o ničem (co se děje na zemi) a je jen Jeden koho musí povýšit a to Jsem Já, protože ani Marie ani sv. Řehoř ani žádný jiný svatý jim nemůže nabídnout spásu. Já jsem jediný kdo spasí a mimo mně nikdo, nikdo, nikdo – nespasí!“ Opakoval to třikrát, že nikdo nemůže spasit – Jen On spasí! Lidstvo bylo oklamáno k tomu aby věřilo v domělého svatého, který není, ale je to démon, který pracuje skrze modlu udělanou lidskýma rukama. Ale dovolte mi říci, že Pán vám chce dát to nejlepší. On chce aby jste vešli do Nebeského Království, činili pokání a odhodili modly. Protože modlářství vás nespasí. Ježíš Kristus Nazaretský je jediný kdo spasí, kdo dal Svůj život za Tebe, za mně a za lidstvo. Pán má veliké poselství pro lidstvo. Když plakal, řekl mi: „Prosím dcero nemlč, běž a řekni pravdu, běž a řekni co jsem ti ukázal.” Viděla jsem jak Marie uctívá Pána a viděla jsem ženy s velmi nádhernými dlouhými vlasy . Řekla jsem: „Pane jak pěkné, že mají dlouhé vlasy.“ Řekl mi: „Dcero to co vidíš je závoj, který jsem dal ženě.“ a dodal „Dcero běž a řekni ženám, ať se starají o závoj, který jsem jim dal.“ Potom mi řekl:“Ukážu ti něco velmi důležitého.“ Podívala jsem se a viděla zářící město, město ze zlata! Řekla jsem: „Pane co to je? Chci tam jít.“ Odpověděl: “Dcero ukážu ti co to je, to co vidíš jsou nebeská obydlí, nebeské příbytky připravené pro můj lid.“ Rozešli jsme se až jsme přišli ke zlatému mostu. Když jsme šli přes něj narazili jsme na ulice, které byli vyrobené z ryzího zlata! (zj 21:21) Všechno bylo tak nádherné, tak třpytivé, jako zářící sklo, bylo to absolutně nadpřirozené nepopsatelné! Viděli jsme nebeská sídla a pozorovali tisíce andělů jak je stavěli. Někteří z andělů stavěli velice rychle, někteří pomalu a někteří vůbec nestavěli. Zeptala jsem se Pána „Proč někteří andělé staví rychle, jiní pomalu a jiní zastavili budování?“ Pán vysvětlil, „Dcero, to je tak jak moji lidé pracují na zemi, stejně tak pracují tady andělé, tak jak moji lidé na zemi….Dcero, Můj lid už dlouho nešíří evangelium, Můj lid už se nepostí, Můj lid už nechodí do ulic rozdávat letáky, které hlásají pravdu. Můj lid se nyní stydí. Běž a řekni Mým lidem, ať se vrátí ke starým cestám. Anděly, které jsi viděla, že nic nedělali, náleželi k těm lidem, kteří odešli pryč od Mých cest…Dcero běž a řekni Mým lidem ať se vrátí ke starým cestám“ (Jer 6:16) a když to říkal začal plakat. Zeptala jsem se Pane proč pláčeš? Slyšela jsem jiné lidi zpívat, tak jsem se zeptala: „Pane, chtěla bych aby jsi mně dovedl tam, kde ti lidé zpívají.“ Ježíš mně pozoroval mohu říci, že mně pozoroval, ale nemohla jsem vidět Jeho tvář, jen pohyby v Jeho tváře. Zatím co slzy kanuly na Jeho oděv, zeptala jsem se proč pláče, ale neřekl mi to. Potom jsme jsme přišli do nádherné zahrady. Tam vedle nebeských budov jsem viděla květiny jak se kymácely, to musí být zpěv, který jsem slyšela. Pán ukázal prstem a řekl::“Dcero podívej se, že mně chválí; ony mně uctívají. Můj lid to nedělá tak jak to dělal dříve, můj lid už Mne nechválí, Můj lid už Mne neuctívá už Mne nehledá tak jak před tím. Proto ti říkám Dcero běž a řekni mému lidu ať Mne hledají protože přicházím, přicházím, přicházím – pro lidi, kteří Mně hledají v Duchu a v pravdě, pro lidi, kteří jsou připraveni, pro svatý lid!“ A v pláči dodal“Přicházím, Přicházím!“ Potom jsem porozuměla proč pláče, On přijde, ale ne pro ty, kteří jsou polovičatí. On se vrátí jen pro lidi, kteří Ho očekávají(hledají, uctívají) v Duchu a v pravdě. Pak mi Pán řekl, že se mám vrátit na zem. Řekla jsem “Pane nechci se vrátt zpět na zem! Co myslíš tou-zemí? Chci zůstat s Tebou. Přivedl jsi mně sem a já nikam jít nechci, protože jsem s Tebou!“ Ježíš řekl: „Dcero, je nutné aby jsi se vrátila na zemi, šla a svědčila, že moje sláva je reálná, že to co jsem ti ukázal je opravdové, že to co jsi viděla je opravdové – proto aby lidstvo přišlo ke mně obrátilo se a nebylo zatraceno.“ Plačíc jsem padla k Jeho nohám,tam jsem viděla rány na Jeho nohou, zeptala jsem se: Pane co jsou tyto rány tady? Odpověděl: Dcero to je jizva od toho dne “yester”(Kdy byl ukřižován) , kdy jsem dal svůj život pro lidstvo.“ Ukázal mi rány ve svých rukou, zeptala jsem se: „Pane proč to stále máš?“Řekl: „Dcero, to je jizva která zůstala.“ Zeptala jsem se: „Zmizí?“ Odpověděl: „Dcero zmizí, když všichni svatí budou shromážděni …Dcero musím tě vzít na zemi: Tvoje rodina a národy na tebe čekají.“ Snažila jsem se odmítnout, ale On ukázal prstem na zemi a řekl: „Ti lidé, které vidíš tam dole jsou tví příbuzní. Tělo, které vidíš je to kam se musíš vrátit… Je čas opustit toto místo.“ Potom mně vzal ke křišťálově čisté řece a řekl: „Dcero, vstup do vody a ponoř se.“ Před tím než jsem vstoupila do křišťálově čisté řeky živé vody, měla jsem nepopsatelnou radost , ale potom co jsem se ponořila a přišla zpět, jsem byla nadšená. Přemýšlela jsem že bych se nemusela vrátit domů, ale Pán mi řekl: „Dcero musíš se vrátit na zemi…Dcero něco ti ukážu: Jak přicházím na zemi pro svatý lid. Ukážu ti jaký bude den vytržení.“ Vytržení a Soužení Šli jsme na místo s ohromnou obrazovkou a viděla jsem na ní lidi. Mohla jsem pozorovat celý svět, potom jsem náhle spatřila jak se tisíce lidí ztratilo. Těhotné ženy zratily svoje těhotenství a křičely jako šílené. Děti mizely ze všech nejvíc. Mnoho lidí běhalo s křikem z jedné strany na druhou:“To nemůže být pravda! Co se stalo?“ Viděla jsem ty co znali Pána, ale byli ponecháni. (Mat 24:40-41) Oni říkali – Kristus přišel bylo vytržení. Křičeli a chtěli se zabít, ale nemohli. Pán mi řekl: „Dcero v těch dnech smrt uteče; Dcero v těch dnech už nebude Duch Svatý na zemi.“ (Zj 9:6) Byly nehody, ale neviděla jsem jediného mrtvého člověka: všichni byli živí, ačkoli zranění. Pozorovala jsem ohromný provoz(pohyb) tisíců lidí. Řekl: „Dcero dívej – je to jak se všechno stane.“Pak jsem viděla běžící lidi z jednoho místa na druhé,volajíc: „Kristus přišel, Kristus přšel!“ Oni žádonili: “Pane odpusť mi odpusť mi vem mně ssebou!“ Ale Pán smutně řekl: „Je příliš pozdě, čas k pokání je nyní …Dcero jdi a řekni lidstvu, aby Mně hledali dokud je čas, protože potom nebudou mít příležitost. (Iz 55:6) Dcero, bude příliš pozdě pro ty kteří zůstanou na zemi.“Když Ježíš pozoroval jak jsou lidé ponecháni, začal plakat a řekl: „Dcero příjdu na zemi jak se říká v (je napsáno v) 1 Tes. 4:16-17 : “ Nebo Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí z nebe, a mrtví, kteří jsou v Kristu, vstanou nejprve. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky s Pánem budeme” Ale ne všichni půjdou s Pánem, jen ti, kteří dělají Jeho vůli(Mat 7:21) a žijí svatý život. Pán mi řekl, „Jen ten kdo je svatý vejde do Nebeského království, (Žid 12:14), Nikdo neví den ani hodinu ve kterou přijdu pro svůj svatý lid, ani andělé to nevědí.“ (Mat 24:36) na obrazovce jsem viděla lidi běhající dokola. Časopisy a televizní zprávy říkali, že “KRISTUS PŘIŠEL”” Obrazovka zhasla a Ježíš dokončil slovy: „Přijdu pro svatý lid.“ To bylo všechno co mi ukázal. Potom mně přinesl zpět sem na zemi. S anděly obklopenými kolem nás jsme začali sestupovat po nádherných bílých schodech, které byly obklopené květinami. Brečela jsem celou cestu dolů a prosila Ježíše: „Pane prosím nenechávej mně tady. Vem mně sebou!“ Odpověděl: „Dcero, národy, tvá rodina na tebe čekají…Dcero musíš vstoupit do toho těla, musíš přijmout život, dcero, pak můžeš svědčit o tom co jsi viděla. Mnozí ti nebudou věřit, mnozí ti budou věřit, ale Já Jsem tvůj věrný vědek. Jsem s tebou. Nikdy Tě neopustím! Návrat na Zemi Maxima: Když moje dcera přišla zpět, tak jsme tam čekali a ona se rozprostřela na zemi. Vydávala jen zvuk“uuhmm,“ nic jiného. Řekla jsem: „Děkuji Ti Pane, za to že je moje dcera zpět!“ Všichni jsme děkovali Bohu. Brzy začala pomalu dýchat krůček po krůčku. Asi po 5 hodinách byla schopná otevřít svoje oči a mluvit. Nejdřív jsme ztěží rozuměli tomu co říkala – nebylo to jasné, neměla sílu. Zastínili jsme okno, protože její oči nesnesly ostré světlo. Všichni jsme byli zvědaví, chtěli jsme aby nám řekla co viděla. Ale protože byla slabá, řekla nám jen trochu. Trvalo 2 týdny, než mohla říci všechno. Démoni přišli aby ji trápili po tom všem. Ona je mohla jasně vidět, pokoušeli se ukrýt ve stínech. Byli tu během 3 dnů od jejího návratu, dříve než mohla pořádně mluvit. Zeptala se jich co chtějí a odpověděli jí : „Přišli jsme s tebou uzavřít smlouvu… Musíš “zklapnout ústa”(hubu). Nesmíš mluvit o ničem co jsi viděla tam dole, protože jestli budeš mluvit, zabijeme tě”. Popsala démony jako ošklivé velké tlusté. Řekla že neexistují slova jak je popsat jak hrozně vypadají. Ona je vyháněla, ale nechtěli odejít. Když přišli skočili na ni a snažili se jí uškrtit, zápasila a snažila se je vyhnat, ale neměla sílu. Jednou, když je vyháněla(pokárala) oběvilo se obrovské světlo a utekli! Byl to Pán. Tím čím moje dcera prošla nebylo jednoduché. Dostala velké poselství pro celé lidstvo, aby hledali Boha. Ale lidstvo si myslí, že to co dělá je v pořádku. Mládež, která je pod vlivem drog a alkoholu, si myslí, že je to v pořádku, ale není. Jedna z největších zkušeností, kterou moje dcera prošla, bylo to, že v pekle viděla mnoho bavičů, včetně tanečníků, ale i Papeže Jana Pavla II. Je čas hledat pána, činit pokání a pokořit se před Ním. Slovo Boží je pravda, když říká: „Nebe a země pominou, ale Má slova nikdy nepominou.“(Mk 13:31) Slovo Pána se naplní v pravý čas. Pán jí ukázal tunel, kterým jdou lidé do pekla. Již je mnoho lidí v pekle, je to realita.! Ale dokonce Boží lidé tomu nevěří, mnozí tomu nevěří. Hlavní poselství je to, že máme hledat Pána, ne jen svými ústy, ale z nejhlubší části srdce, neboť Pánův příchod je blízko. Ježíš říká: „Jsem už u dveří, Jsem za dveřmi, Přijdu BRZY, můj příchod je BLÍZKO . Můj lid mně opustil a vrátil se zpět ke světským věcem…Řekni mým lidem ať se vrátí na staré cesty.“ Církev se dnes musí vrátit ke starým cestám, na místo, kde jsme v ohni v hledání Pána. Když zatroubí trumpeta musíme být připraveni na setkání s Pánem a bude to nádherné! Pánova Urgentní Zpráva Angelica, mluví před publikem: Pán mi řekl: „Dcero v těch dnech už nebude Duch Svatý více na zemi, už nebude na zemi.“(2 Tes. 2:7) A viděla jsem ohromný pohyb lidí, s nehodami. Mnozí lidé se chtěli zabít, ale Ježíš řekl: „Oni budou hledat smrt, ale smrt uteče od lidstva. Během těch dní smrt nebude.“(Zj 9:6) Viděla jsem lidi dívající se na televizi a časopisy, že četli:“Tisíce a tisíce zmizeli.“ Mnozí již poznali,že Ježíš přišel pro svoje svaté. Ti kteří znali Pána, ale byli ponecháni, chodili s křikem po ulicích a pokoušeli se zabít, ale nemohli nic udělat. Ještě v Nebi Ježíš řekl: „Přijdu pro svatý lid a přijdu brzy pro Moji církev.“ Ale před dvěma týdny mi Pán řekl: „Dcero, těším se z toho co děláš, že naplňuješ to co jsem ti dal, ale neříkej mým lidem, že přijdu brzy. Řekni mým lidem, že přijdu hned.“ Ještě Pán řekl: „Řekni Mým lidem, že příjdu hned a že jdu pro svatý lid. Řekni Mým lidem, že pouze svatí, pouze svatí Mne uvidí!…A nebuď zticha: Prohlašuj to co jsem Ti řekl.“ Angelika se modlí s publikem: Každý zavřete svoje oči a dejte svoji pravou ruku na svoje srdce, Zvedněte svoji levou ruku a pokud chcete plakat tak plačte. Nyní řekněte Pánu co cítíte ve svém srdci. Vy kteří chcete přijmout Pána opakujte po mně: Pane, Děkuji Ti za Tvou lásku a milosrdenství, Děkuji Ti za Slovo, které zasáhlo dnes mé srdce. Otče prosím o odpuštění, odpusť mi, obmyj mně Svojí drahou krví. Napiš moje jméno do knihy života, přijmi mně jako Svoje dítě, Pane. Právě teď odpouštím každému, komu jsem nebyl schopen odpustit . Zříkám se nedostatku odpuštění.Zříkám se všeho co mi bránilo Tě následovat a žádám aby jsi mně proměnil a plnil Svojí přítomností každý den. Děkuji Ti Otče, Synu a Duchu Svatý ve Jménu Ježíš, Amen. Angelica: “Toto svědectví není lež, není to vtip, není to příběh, není to sen, peklo je reálné! Peklo existuje! Někomu, kdo nevěří – chci ti říct, peklo je reálné, velmi reálné. Nemohu najít slova, abych ti řekla jak je reálné. Přála bych si, aby jsi to mohl zažít sám (ale ne navěky).pozn. Překl.” Angelika, mluví s vypravěčem: Čas je blízko. Bůh odhaluje věci, které se stanou. Nezůstávejte v odsouzení, protože to je to co chce ďábel. Zeptej se sám sebe jestli se nacházíš v tunelu vedoucím do pekla? Dnes je den spasení, dnes je ten den tak pozvi Ježíše Tvého spasitele do svého života. Jsou to jednoduchá a přece velká slova, která musíš říct: “ Já Tě přijímám Ježíši jako svého Pána a mého Jediného Spasitele, dávám Ti svůj život a duši s celým svým Srdcem. Chci s Tebou být navěky.” Vyber si svoji konečnou stanici: Život nebo smrt, nebe nebo peklo, Ježíše nebo ďábla. Je to jednoduché, bud patříš Ježíši, nebo ďáblu. Buď děláš co je správné, nebo to co je špatné. Vyber si svůj osud: Věčný život, nebo ohnivé jezero. Přemýšlej o tom. Rozhodni se nyní. Ježíš Kristus zemřel na kříži za jednoho každého z nás, za naše hříchy a dává nám příležitost spasení Jeho milostí. Přijmi Krista jako svého Jediného Spasitele! Nyní, když jsi slyšel toto svědectví nedopusť, aby tato chvíle byla jedinou ve tvém životě, na kterou budeš se zármutkem vzpomínat navěky věků v pekle!!!” Odkazy Zj . 19:9 „I řekl mi: Piš: Blahoslavení, kteří jsou k večeři svatby Beránkovy povoláni. A řekl mi: Tato slova Boží jsou pravá..“ Zj . 20:15 . I ten, kdo není nalezen v knize života zapsán, uvržen je do jezera ohnivého Zj . 21:4 A setře Bůh všelikou slzu s očí jejich a smrti již více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude více; neboť první věci pominuly. Zj . 21:1 Potom viděl jsem nebe nové a zemi novou. Nebo první nebe a první země byla pominula a moře již nebylo. Zj . 21:8 Strašlivým pak a nevěrným a ohyzdným a vražedníkům a smilníkům a čarodějníkům a modlářům, i Všem lhářům, díl jejich v jezeře, které hoří ohněm a sirou, jenž je smrt druhá. “Žádný modlář” nezdědí Království Nebeské. Ex . 20:3-6 Nebudeš míti bohů jiných přede mnou. Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí, kteréž jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, ani těch, kteréž u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti, ani jich ctíti. Neboť já jsem Hospodin Bůh tvůj, Bůh silný, horlivý, navštěvující nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteříž nenávidí mne, A činící milosrdenství nad tisíci těmi, kteříž mne milují, a ostříhají přikázaní mých… Zj . 21:21 Dvanácte pak bran dvanácte perel je, jedna každá brána je z jedné perly; a rynk města zlato čisté jako sklo, které se naskrze prohlédnouti může. Zj . 21:27 A nevejde do něho nic poskvrňujícího, nebo působícího ohyzdnost a lež, než toliko ti, kteří napsáni jsou v knize života Beránkova. Zj . 22:7 Aj, přijdu rychle. Blahoslavený, kdo ostříhá slov proroctví knihy této. Zj . 22:11 Kdo škodí, škoď ještě; a kdo smrdí, smrď ještě; a kdo je spravedlivý, ospravedlni se ještě; a svatý posvěť se ještě. Zj . 22:12 A aj, přijdu brzo a odplata má se mnou, abych odplatil jednomu každému podle skutků jeho. Zj . 22:13-15 Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední. Blahoslavení, kteří zachovávají přikázaní Jeho, aby měli právo k dřevu života a aby branami vešli do města. Vně pak [budou] psi a čarodějníci a smilníci a vražedníci a modláři i každý, kdo miluje a činí lež. Video: “El Sueño de Dios” spolu s “Godfilms” Přeloženo do angličtiny ze španělštiny a pak do češtiny ze španělského Videa (Díky Sandře) Datum skušenosti smrti bylo 7-mého listopadu 2009 Toto svědectví bylo editováno a minimálne zkráceno. Většina kreseb nebyla součástí originálního svědectví.

Originál ve Španělštině. anglické video zde robert@brownells.net www.DivineRevelations.info/23

Zdroj: YouTube

Ohodnotiť

Leave a Reply

avatar
  Odber  
Upozorniť