SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY – EXTRÉMNÍ NEBEZPEČÍ PRO LIDSTVO

media-493217-2

 

  MIKROČIPOVÉ IMPLANTÁTY – EXTRÉMNÍ NEBEZPEČÍ PRO LIDSTVO

 

  Předmluva

První verze této studie vyšla v roce 2002. Od té doby trend směřující k odstranění svobod nikdy nezakolísal. Naopak, byl utvrzen a posílen a níže popsané technologie se nadále rozvíjely a šířily. Nyní, o 12 let později, tyto technologie začínají expandovat a používat se ve stále rostoucím počtu zemí.

Nebezpečí těchto implantátů jsou již velmi dobře známá a široce zdokumentovaná.
Následující aktualizace je vážným varováním celému lidstvu ohledně velmi nebezpečných čipových implantátů. Jejím cílem je opět lidi varovat a možná – kdo ví – vyvolat reakci, která zde dlouho zoufale chyběla…

1. Úvod

Elektronické čipy jsou dnes tak běžné, že se nad nimi ani nezamýšlíme. Jsou všude – v našich kalkulačkách, počítačích, domácnostech, domácích spotřebičích atd. Již po několik let jsou i v našich debetních kartách, v kartách sociálního systému, v kreditních kartách, a dokonce v našich občanských průkazech.
Existuje zvláštní druh mikročipu, který se dává na spotřební zboží kvůli „logistice“: RFID čipy. Tagy vybavené největšími RFID čipy (RFID = Radio Frequency Identification Devices = zařízení radiofrekvenční identifikace) jsou vyrobeny ze samolepicího papíru velikého pár čtverečních centimetrů a obsahují anténu stočenou do čtvercového tvaru. Tento systém „RFID tagů“ byl delší dobu používán americkou armádou a armádou všeobecně.

Tradiční RFID tag

Nejmenší RFID čipy jsou malinké (asi jako zrnka prachu!). Po armádě je začali používat i soukromé společnosti: holící strojky Gillette, oblečení značky Benetton i obchodní domy Carrefour dávají na obaly svého zboží malé čipy, a někdy i do zboží. Tyto čipy mají nahradit čárkové kódy, které nacházíme na všech produktech. Vysílají signály, které mimo jiné umožňují stanovit potřebu „doplnění zásob“ jakmile už jejich zboží není na skladě. Nicméně RFID čipy, které jsou také přezdívané „spychips“, mohou být použiti jako „špióni“, které si pravděpodobně přineseme s sebou domů! Zejména by mohly být použity k otipování zákazníků, poznat jejich zvyky atd. Kdo může zaručit, že nebudou použity, aby nás postupně zbavily soukromí? Je zajímavé, že s RFID čipy se v minulosti začalo pro vojenské účely, pro špionáž! (trup letadla atd.)
Některé skupiny spotřebitelů, například Americká asociace CASPIAN (viz www.nocards.org), již odsoudily, a dobře udělaly, tuto ostudnost a invazi do našeho soukromí. Kromě toho bylo několik firem, které používají RFID, přistiženo při narušení soukromí nic netušících lidí prostřednictvím těchto čipů!

Hitachi μ-chip (mu-chip), jeden z nejmenších RFID čipů na světě

Na druhou stranu, tyto RFID tagy ohrožují mnoho pracovních míst (zaváděním automatických pokladen), a již vedly ke stávkám ve Francii.
RFID je již nahrazován slovy „VÝPOČETNÍ RFID“ (COMPUTATIONAL RFID) nebo CRFID, kdy jsou RFID tagy proměněny v minipočítače s více možnostmi, jak ničit svobodu (srov.www.newscientist.com/…/dn17616-rfid-tags-get-an-intelligence-upgrade.html)!
V dnešní době jsou RFID mikročipy zapouzdřené ve skle, vybavené stočenou anténou a obsahující údaje (jméno, očkování atd..), už implantovány zvířatům a umožňují je identifikovat, lokalizovat, vystopovat je a najít, a to i pomocí družic, pokud se ztratí nebo utečou. Stručně řečeno: co bylo včera sci-fi, se dnes stává realitou.
Ale přemýšlejme: Když se podařilo aplikovat tuto techniku na zvířatech, proč bychom nemohli udělat to samé … s lidskými bytostmi?
Je to technicky a technologicky možné.
Snaha o aplikaci technologie RFID v lidském těle se bohužel začala šířit. Například ve Francii bylo navrženo dávat starým lidem stiženým demencí na oděv čipy, aby bylo možné je sledovat (srov. www.directmatin.fr/…/grand-age-une-puce-pour-retrouver-les-personnes-dependantes-361815). V tomto konkrétním případě jsou již tyto čipy na oblečení, velmi blízko k tělu.
Samozřejmě, máme na svou „ochranu“ právní, morální a etická pravidla a také lidská práva (která jsou každý den porušována). Ale jsou tyto ochranné bariéry skutečně dostatečné a účinné, hlavně pokud ti, kteří mají moc a stanovují zákony, jsou těmi, kteří je porušují?
Mimochodem, na hypotézu o implantování mikročipů do lidí, se ve velkém měřítku dívají jako na čistou paranoiu. Ale poté, co si přečtete tuto studii, možná změníte svůj názor. To, co bylo bez našeho vědomí připravováno, naštěstí vyšlo napovrch, a tomuto děsivému scénáři se možná podaří vyhnout díky nám, díky vám, pokud budete včas reagovat. Proto POVSTAŇTE, dnes přišel čas, abychom začali něco dělat za sebe, za naše děti a budoucí generace, nebo jinak tato planeta bude brzo naplněna zombie, která budou řízena vůlí těch, kteří do nich implantovali mikročip.
A teď si, prosím, přečtěte tuto studii až do konce a udělejte si názor. Volba je na vás. Přesto však doufám, že se pozvednete, protože věci, o nichž budeme hovořit, se dějí TADY A TEĎ! Můžete se také podívat na obsah této studie prostřednictvím odkazů a webových stránek týkajících se tématu, o němž zde hovoříme (viz odkazy v kapitole 10).

2. HISTORIE PODKOŽNÍCH MIKROČIPŮ
Podkožní mikročip není nějaký zbrusu nový vynález, pracovalo se na něm více než 40 let, jak ukazuje svědectví Dr. Carl W. Sanderse.
Dr. Carl W. Sanders je inženýr elektroniky a vynálezce. Pracoval pro mnoho vládních organizací a společností, jako je IBM, General Electric, Honeywell a Teledyn. Během 32 let, kdy pracoval na biomedicínském poli, se zaměřoval na mikročipy.
V roce 1968 se zúčastnil výzkumného projektu vztahujícího se k „míšnímu mostu“, jehož cílem bylo vyléčit ženu, která měla velmi poškozenou páteř. Cílem bylo najít řešení, jak propojit motorické nervy atd. Tento projekt vedl k vytvoření mikročipu, který se automaticky dobíjí díky teplotním výkyvům lidského těla, což mu dává téměř neomezenou životnost. Proto je mikročip vybaven termoelektrickým dobíjecím obvodem a malou, opakovaně použitelnou, lithiovou baterií. Je zajímavé, že v té době se lithium hodně používalo, a to hlavně v NASA.
Lékař z Bostonského medicínského centra potvrdil Dr. Sandersovi, že v případě, že dojde k porušení mikročipu uvnitř lidského těla, lithium může způsobit velmi bolestivou hnisavou ránu. Ale navzdory tomuto nebezpečí bylo rozhodnuto používat v mikročipech lithiovou baterii.
Poté, co na tyto účely bylo vynaloženo 1,5 milionu dolarů, SE ZJISTILO, ŽE NA LIDSKÉM TĚLE JSOU DVĚ MÍSTA, KDE SE TEPLOTA MĚNÍ VELMI RYCHLE, A TO ČELO (PŘÍMO POD VLASOVOU ČÁROU) A HŘBET RUKY.
Z finančních důvodů (mikročip „nebyl dostatečně výnosný“) bylo těm, kteří byli za projekt zodpovědní, řečeno, že mají najít pro čip nové aplikace.
Protože bylo zaznamenáno, ŽE ZMĚNY FREKVENCE MIKROČIPU MAJÍ PŘÍMÝ VLIV NA CHOVÁNÍ PACIENTA, JAKMILE JE MIKROČIP DO TĚLA IMPLANTOVÁN, „kdosi“ výzkumníky přeorientoval na MOŽNOST MĚNIT LIDSKÉ CHOVÁNÍ POMOCÍ MIKROČIPU. Mikročip může vysílat signály stimulující různé části mozku. Bylo například možné zvýšit hladinu adrenalinu, který pak způsobil změnu chování.
Kromě toho podle objevů Carla Sanderse a jeho týmu, POMOCÍ ČIPU MŮŽE BÝT DOKONCE PROVÁDĚNA KONTROLA PORODNOSTI. Čip zastavuje produkci hormonů v oblasti hypofýzy, což způsobuje okamžitou menopauzu. Tento jev byl sledován v Indii a jiných částech světa. Podle Carla Sanderse je konečným cílem mocností, které vládnou světu, REDUKOVAT SVĚTOVOU POPULACI o 90%. Tedy na počet, který je podle nich jednodušší ovládat.
Během setkání s členy CIA a osobnostmi jako Henry Kissinger (bývalý americký státní sekretář, který podporuje nový světový řád a má více než pochybnou minulost z času prezidenta Nixona; osobně dohlížel na hlavní operace CIA a FBI a řídil vojenské důstojníky) se Carl Sanders dozvěděl, že k tomu, aby bylo možné POPULACI OVLÁDAT, je nejprve nutné ji IDENTIFIKOVAT.
Takže projekt se musel znovu přeorientovat a MIKROČIPŮM BYLA PŘIDÁNA SCHOPNOST ZAZNAMENÁVÁNÍ A OBNOVA DAT OBSAHUJÍCÍCH JMÉNO A TVÁŘ JEDNOTLIVCE, ČÍSLO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ (SPOLU S MEZINÁRODNÍMI KÓDY), OTISKY PRSTŮ, FYZICKÝ POPIS, RODINNOU GENEALOGII, ADRESU, ZAMĚSTNÁNÍ, ÚDAJE O DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍCH A ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACI. K „obnově“ údajů může docházet díky zvláštnímu scanneru, který analyzuje a zpracovává data obsažená v mikročipu.
V této době Dr. Sanders pracoval pro společnost Lucent technologies. Pojmenoval podkožní mikročip pro člověka “#BT952000”. Během výzkumu a nastavování čipu “#BT952000 Sanders užíval počítač “Data-Net 30”. Tento počítač již měl 18bitové jméno rozdělené do 3 skupin po 6 bitech (6, 6, 6). Sanders (který v té době nebyl věřící a nevěnoval pozornost číslům a podobným věcem) také použil pro mikročip – čistě logicky a kvůli pohodlí – jméno odpovídající 18 bitům rozdělené do 3 skupin po 6 bitech (6, 6, 6). Potom si však Dr. Sanders uvědomil, že byl podveden a že se ve skutečnosti podílel na vytvoření strašného zařízení, které může být znamením šelmy popsaným ve Zjevení sv. Jana (viz kapitola 7 tohoto textu). Stal se pak věřícím a nyní jezdí po celém světě a varuje lidi před touto technologií.

Dva různé druhy scannerů určených pro čtení jedinečného čísla podkožního mikročipu pro člověka a propojení tohoto čísla s on-line databází. Na levé straně je ruční model, na pravé straně, „portálový“ model

Mezi svými složkami má mikročip vysílač/přijímač, který vysílá digitální signál založený na impulsech, který přenáší 85 datových prvků. Také v pravidelných intervalech vysílá digitální signál. Tento signál, používaný jako relé, vysílá důležité informace, které se případně mohou použít k LOKALIZACI osoby s implantovaným čipem prostřednictvím družic, základen na zemi a reléových antén. Takže nositel mikročipu se stává „živou anténou“, která může být prostřednictvím družice kdykoliv vypátrána!
Dr. Sanders se zúčastnil 17 setkání po celém světě, včetně Bruselu a Lucemburku, kde se o těchto věcech HOVOŘILO S CÍLEM ZAVEDENÍ JEDNÉ SVĚTOVÉ VLÁDY A JEDNÉ SVĚTOVÉ MĚNY.
(Než se začnete smát myšlence celosvětové měny, podívejte se například na vývoj v Evropě:národní měny byly nahrazeny nadnárodní měnou – eurem. V roce 2009 došlo k důležitému kroku, údajně s cílem „pomoci vyřešit globální ekonomickou krizi“, ale v masmédiích se o tom příliš nehovořilo: jedná se o PRVNÍ VÝROKY A KROKY SMĚŘUJÍCÍ K JEDNOTNÉ SVĚTOVÉ MĚNĚ! G20 a MMF diskutovali, že by SDR (SPECIAL DRAWING RIGHT – zvláštní práva čerpání) měly nahradit dolar jako globální rezervní měnu. Ostatní vůdci po celém světě se vyjádřili ve prospěch světové měny, AVŠAK DOSTATEČNĚ NEVYSVĚTLILI, CO PŘESNĚ BY TO MĚLO BÝT. ÚČASTNÍKŮM G8 BYLA PŘEDLOŽENA SVĚTOVÁ MĚNA S NÁZVEM „EURO DOLLAR (viz www.futureworldcurrency.com/Documents.asp). Organizace spojených národů (OSN) poté navrhla světovou měnu ve zlatě (ORO) a stříbře (UNO) (srov.beforeitsnews.com/…/nwo-alert-global-currency-1763.html), měnu, která BY PRAVDĚPODOBNĚ BYLA BEZCENNÁ, ALE KTERÁ BY UMOŽNILA PŘECHOD K „NĚČEMU JINÉMU“. Tato měna byla potvrzena Světovou radou pro zlato. Co se týče vyjádření ve prospěch světové vlády, je jich příliš mnoho, abychom se zde mohli o všech zmínit. Sledujte zprávy a dočtete se nebo uslyšíte o mnoha hlavách států, které vyzývají k utvoření této světové vlády nebo Nového světového řádu.
Vědom si děsivých možností mikročipu, Carl Sanders se po dokončení projektu rozhodl pro prevenci, tedy varovat obyvatelstvo před NEBEZPEČÍMI, které s sebou nesou mikročipy. Tento mikročip díky své miniaturizaci – není větší než zrnko rýže – obsahuje 250 000 složek a může být implantován pod kůži hypodermickou stříkačkou za lokálního umrtvení.
Můžete navštívit stránky Dr. Carla Sanderse: trumpetministries.net
Jedním z prvních identifikačních mikročipů byl TX1400L transpondér od firmy Destron (patenty USA 4730188 a 5041826), který byl původně určen pro zvířata, ale jeho prodejce uvedl, že „přestože byl tento transpondér navržen tak, aby byl implantován zvířatům, může být použit i pro jiné aplikace, které vyžadují identifikační tag“.
Dr. Daniel Man byl první, kdo v USA dostal patent na mikročipy pro lidi. Chtěl najít ztracené nebo unesené děti…
Jack Dunlap, podnikatel z Arizony, navrhoval systém KIDSCAN. Zařízení mělo sloužit k nalezení dětí, kterým byl implantován mikročip vysílající signály družicím. Tento systém díky Bohu nikdy nespatřil denní světlo. Ale nyní takové systémy existují, a dokonce i pro děti. O tom budeme hovořit v další části této studie.
Je třeba zdůraznit, že dětem VŽDY byla věnována zvláštní pozornost a často byly cílovou skupinou ve vývoji podkožních mikročipů pro lidi. Důvod tohoto zájmu o děti je popsán v kapitole 5 (bude vyvinuta velká snaha, aby lidé přijali mikročipové implantáty).

Implantovány pod kůži injekční stříkačkou a skrze lokální anestesii

3. SOUČASNÁ SITUACE (KVĚTEN 2013)
Čeho si můžeme povšimnout v současné době, kdy medicína používá mikrochirurgii a začíná používat malé „elektronické pilulky“, které snímají vnitřní prostřední našeho organismu (co se tohoto tématu týče, navštivte stránku www.givenimaging.com, kde dostanete informace o tzv. „pilulkové kameře“, „PillCam“), v době, kdy se stále více mluví o „nanotechnologii“ (technologie, která je miniaturizována na mikroskopickou anebo dokonce molekulární škálu), kdy jsou abortivní pilulky volně prodejné v lékárnách, kdy se používají antikoncepční implantáty a kdy se provádějí genetické experimenty na embryích, kdy se začaly provádět experimenty s klonováním, kdy se masově prodávají mobilní telefony (jejichž vlny a frekvence jsou pro zdraví nebezpečné)?
Především jsme postupně vedeni k tomu, abychom přijímali čárkové kódy, pak mikročipy na kartách (smart karty, bankovní karty, kreditní karty, karty sociálního zabezpečení, občanské průkazy), a nakonec i mikročipové implantáty, které jsou dávány pod kůži zvířat a nazývají se transpondéry. V některých zemích se čipové implantáty pro zvířata staly povinnými.
Otázkou je, co bude dalším krokem.
Nyní máme orientační a lokalizační systémy, které fungují díky družicím (včetně například reléových antén a GPS – Global Positioning System /Globální polohový systém/).
Naše objevy týkající se chemických, bakteriologických nebo jaderných zbraní pokročily.
Vládní systémy a jejich instituce překročily národní koncepci a jsou stále více založeny na mezinárodních skupinách (OSN, WTO, OECD, MMF, Světová banka atd.), a tyto mezinárodní skupiny zase více a více přecházejí do světových organizací.
Ekonomika ovlivňuje spoustu věcí a přeměňuje se na globalizaci s hegemonií nadnárodních společností, jejichž moc a kapitály jsou tak důležité, že jsou někdy větší než společnosti některých zemí.
Sdělovací prostředky mají obrovský dopad na obyvatelstvo, ale často skrývají, překrucují nebo cenzurují životně důležité informace; systémy přenosu dat a informační systémy jsou rychlejší než kdykoli předtím.
Ale co je na mikročipech zlé?
Dnes je mikročip součástí něčeho, co se nazývá RFID technologie (rádio-frekvenční identifikační zařízení) nebo ICT implantáty (implantáty internetových a komunikačních technologií).
Již jsme pokročili od podkožních čipů a směřujeme k ještě větším hrůzám a nelidskostem v podobě neurálních a mozkových čipů!
Hovoříme-li o podkožním čipu pro lidi … jak dnes funguje?
Tento čip se různí velikostí a je o něco větší nebo menší než zrnko rýže. Je obvykle implantován za místního umrtvení pomocí injekční stříkačky, v jejíž jehle je RFID implantát. Čip je téměř vždy pasivní. Pokud se ručním scannerem přejede přes místo, kde byl čip implantován, čip se „probudí“ a vydá informaci: v tomto případě unikátní 16místné číslo. Když se pak připojíme na speciální webovou stránku, která obsahuje centralizovanou databázi, a zadáme 16místné číslo, dostaneme přístup k souboru implantované osoby. Bez této centrální databáze je systém nepoužitelný, alespoň v současné době…
Od konce roku 2002 si může každý občan USA pořídit mikročipový implantát za „skromnou“ sumu 200 dolarů (+ měsíční poplatek)! Společnost ADS (Applied Digital Solutions Inc.) byla prostřednictvím své dceřinné společnosti Verichip Corporation roku 2004 oprávněna americkým Úřadem pro potraviny a léčiva (American Food and Drug Administration – FDA) uvést na trh svůj revoluční mikročipový implantát pro lidi. Schválení FDA na tento podkožní čip můžete nalézt zde: www.mediafire.com.
Potom se VeriChip Corporation stala VeriTeQ, takže tento čipový implantát je nyní na trhu pod hlavičkou VeriTeQ. Pokud si myslíte, že se jedná o podvod, podívejte se na tuto webovou stránku: www.veriteqcorp.com/index.html.
Můžete si pomyslet: „Ale kde je problém? Vždyť přece tito dobří lidé se rozhodli být očipováni naprosto svobodně!?“
Problém je zde: Lidé nemají všechny informace, aby mohli učinit informované rozhodnutí, a propaganda v hromadných sdělovacích prostředcích jim předkládá pouze tzv. „pozitivní“ aspekty implantátů. Nebezpečí je vždy skryto nebo minimalizováno. Kromě toho existují návrhy zákonů, které prošly americkým Kongresem a které umožní injekční aplikaci mikročipů dětem od narození k tzv. „identifikačním účelům“. Kromě toho prezident USA má podle § 100 zákona z roku 1986 o kontrole migrace pravomoc stanovit JAKÝKOLI druh identifikace, který bude považovat za nutný (včetně podkožních mikročipů). Mikročipový implantát se používal již během války v Perském zálivu v srpnu 1990. Byl testován na vojácích, vládních úřednících a zaměstnancích některých společností.
PODKOŽNÍ MIKROČIP UŽ ZAČAL BÝT ZAVÁDĚN A STÁVÁ SE POVINNÝM! MEXIKO ROZHODLO, ŽE PRACUJÍCÍ A TURISTÉ Z GUATEMALY A BELIZE BUDOU OD BŘEZNA 2008 ČIPOVÁNI! A TO JE JENOM ZAČÁTEK… NEBEZPEČÍ JE REÁLNÉ A UŽ JE ZDE. JE NA ČASE, ABYCHOM RADIKÁLNĚ ZAREAGOVALI, ABY SE MIKROČIPY STALY NELEGÁLNÍMI A BYLY ÚPLNĚ ZAKÁZÁNY!
A CO JE JEŠTĚ HORŠÍ: V LEDNU 2008 VLÁDA ANGLIE ROZHODLA O ČIPOVÁNÍ VĚZŇŮ. I ZDE BUDE ČIPOVÁNÍ POVINNÉ. A TO SE DĚJE ZDE, V EVROPĚ!
A zde je další část problému: obdrželi jsme velmi závažnou informaci: RFID MIKROČIPY JSOU RAKOVINOTVORNÉ! Bylo to zjištěno v rámci několika vědeckých výzkumů prováděných na laboratorních zvířatech (krysy, myši a psy). U těchto zvířat došlo k rozvoji zhoubných nádorů přímo v místě, kde byl mikročip implantován, a v jeho okolí. Většina zvířat v následku toho uhynula. Americká organizace Caspian vydala zprávu o 52 stranách týkající se těchto vědeckých experimentech na laboratorních zvířatech. Tato zpráva prokazuje, že rakovinotvorná vlastnost RFID implantátů je fakt a skutečnost. Zprávu je možno si přečíst a stáhnout na www.antichips.com/…/albrecht-microchip-cancer-full-paper.pdf. Na základě této zprávy organizace Caspian vyzývala k naprostému odmítnutí RFID čipů pro lidi a také k zakázání povinné čipování zvířat i domácích zvířat. Víme, proč jsou tyto implantáty rakovinotvorné: radiofrekvenční vlny, které jsou užívány v každém RFID zařízení, narušují řetězce DNA v buňkách, umožňují mutaci buněk a rozvoj nádorů.
Další problém je ten, že lidé, kteří se nechávají očipovat, si často nejsou vědomi velikého rizika, které pro člověka představují podkožní mikročipové implantáty. Než se nechají očipovat, jsou jim podávány pouze tzv. „výhody“.
Bývalý generální prokurátor USA (který je zároveň generálem armády), John Ashcroft, dovolil zakládání „internačních táborů pro civilisty“. Na americké půdě jsou nyní stovky těchto táborů a říká se jim FEMA tábory. Ve videu pod názvem „Gulag USA“ bylo dokázáno, že tyto tábory jsou plné mučících zařízení, ale také je zde plánováno používat zařízení k implantaci podkožních mikročipů vězňům. Během druhé světové války nacisté „značkovali“ vězně při vstupu do táborů tetováním, dnes, v USA, v táborech pro civilisty, budou označovat vězně (civilisty!) podkožním mikročipem, aby je mohli identifikovat a slídit za každým jejich pohybem.
Ještě děsivější informace: Nezávislý tisk USA varoval veřejnost ohledně existence projektu, který zavede povinné čipování bezdomovců v 5 státech USA, včetně New Yorku a Californie. To znamená, že mikročip se stane povinným počínaje od nejslabších částí společnosti. Pod touto záminkou jsou bezdomovci směšováni se zločinci (bezdomovci „jsou lehce kriminalizováni“)!
V říjnu 2004 americký úřad pro potraviny a léčiva (FDA je úřední orgán, jehož úkolem je zkoumat všechny léky a zdravotnické prostředky, a pro americký trh je schválit nebo odmítnout) vydal schválení na použití podkožního čipu RFID pod názvem „VeriChip“ „pro lékařské účely“ v amerických nemocnicích, a to i přesto, že FDA věděl, že tento odporný implantát představuje nebezpečí pro lidské zdraví (viz kapitola 5: Skutečná nebezpečí podkožního mikročipu).
Otázka: Kdo se během svého života alespoň jednou neocitl v nemocnici? Pokud se začnou čipovat nemocní lidé v nemocnicích kvůli tzv. „lékařskému sledování“, celá populace bude dříve či později očipována!
Americký úřad pro potraviny a léčiva definitivně klasifikoval mikročip jako „zdravotnický prostředek II. třídy vyžadující speciální ovládací prvky“.
Američtí intelektuálové a výkonní ředitelé se také začali nechávat čipovat.
V současné době se v amerických nemocnicích stále více a více používají čipy, přestože jsou rakovinotvorné! Například Boston-based Beth Israel Deaconess Medical Center umístnilo ve své pohotovosti scannery a čtecí zařízení a je připraveno čipovat pacienty. STOVKY amerických nemocnic a lékařských zařízení už přijaly mikročipové implantáty.
Po různých státech v Americe jezdí autobus „Chipmobile“ a jeho posádka se snaží povzbudit lidi, aby se nechávali očipovat. A když najdou místo, kde je dostatečné množství neinformovaných lidí, kteří projeví zájem o očipování, lidé z Verichip corporation tam vybudují své centrum, a tak šíří čipy a svůj vliv.
Další znepokojující zprávy z USA: Bývalý guvernér Wisconsinu a ex-sekretář amerického ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb za George Bushe, Tommy Tomphson, se stal členem představenstva Applied Digital Solutions Inc. (ADS je mateřská společnost PositiveID, dříve známou jako VeriChip Corp.) a přislíbil, že se velmi brzy nechá očipovat. Tento zlověstný člověk se účastnil amerických prezidentských voleb roku 2008 a až dodnes odmítal nechat se očipovat – pravděpodobně ho odradila nebezpečí spojená s čipem. ALE NEJSTRAŠNĚJŠÍ JE, ŽE V ČERVENCI 2005 PODAL NÁVRH ZÁKONA, KTERÝ, POKUD BUDE PŘIJAT, UMOŽNÍ OČIPOVÁNÍ VŠECH OBČANŮ USA.
V září 2005 po řádění hurikánu „Katrina“ Verichip corporation očipovala ostatky těl obětí tohoto strašného přírodního živlu. Další bezplatná reklama na lůzu z VeriChip Corp.! Kromě toho některé zásoby mikročipů byly vyrobeny v Louisianě a Mississippi – „jen pro případ dalších přírodních katastrof“.
OBČANÉ SPOJENÝCH STÁTŮ JSOU NYNÍ OHROŽENI HROMADNÝM ČIPOVÁNÍM PROSTŘEDNICTVÍM PRÁVNÍHO DOKUMENTU: ZÁKON HR 4872 („Zákon o sladění zdravotní péče a vzdělání“), který lze stáhnout na následujících odkazech:
www.gpo.gov/…/BILLS-111hr4872rh.pdf (oficiální zdroj)
housedocs.house.gov/…/111_hr4872_reported.pdf (oficiální zdroj)
www.mediafire.com/view

Na stránkách 2056 a 2057 tohoto zákona o 2310 stránkách, se píše o vytvoření „Národního registru zdravotnických prostředků“, a také si zde můžeme všimnout zmínky o „zdravotnickém prostředku II. třídy, který je implantabilní, život udržující nebo podporující.“
§ 2521. Národní registr zdravotnických prostředků.
(a) Registr.
(1) Všeobecně: § 519 federálního zákona pro potraviny, léčiva a kosmetické přípravky (21 USC 360i) se mění:
(A) přemístit odstavec (g) jako odstavec (h), a
(B) za odstavec (f) vložit následující:
Národní registr zdravotnických prostředků
(g) (1) Státní sekretář zřídí Národní registr zdravotnických prostředků (v tomto paragrafu jen „registr“) s cílem usnadnit analýzu poprodejní bezpečnosti a výsledných údajů každého zařízení, které-
(A) je nebo bylo použito u pacienta nebo v něm a
(B) je: (i) zdravotnickým prostředkem III. třídy (ii) prostředkem II. třídy, který je implantabilní, život udržující nebo podporující.
(2) Při vytváření registru musí státní sekretář po konzultaci s komisařem pro potraviny a léčiva, správcem Center pro zdravotní péče o starší a potřebné osoby (Centers for Medicare & Medicaid Services), s vedoucím Úřadu národního koordinátora pro zdravotnickou informační technologii a sekretářem pro záležitosti veteránů určit nejlepší způsoby jak-
(A) začlenit do registru, v souladu s odstavcem (f), odpovídající informace K IDENTIFIKACI každého zařízení popsaného v bodu (1) podle typu, modelu a sériového čísla nebo jiného jedinečného identifikátoru;
(B) legalizovat metody pro analýzu bezpečnosti pacientů a výsledných údajů z více zdrojů a pro propojení těchto údajů s informacemi obsaženými v registru, jak je popsáno v odstavci (A), v možné míře zahrnout využití
(i) údajů poskytnutých sekretariátu podle jiných ustanovení této kapitoly; a
(ii) informací z veřejných a soukromých zdrojů uvedených v bodu (3);

Připomínáme, že například implantát VeriChip byl rozhodně uznán americkým úřadem pro potraviny a léčiva jako „zdravotnický prostředek II. třídy“ (srov.www.accessdata.fda.gov/…/k033440.pdf a www.mediafire.com/view)!
V květnu 2006 tehdejší kolumbijský prezident Uribe navrhl, aby všichni kolumbijští pracovníci, kteří opouští Kolumbii na sezónní práci v USA, BYLI OČIPOVÁNI, aby se zajistilo, že se skutečně vrátí do Kolumbie, a popřípadě BYLO MOŽNÉ JE NAJÍT A VYPÁTRAT v případě, že by chtěli zůstat v USA nelegálně. Mexiko zavedlo od března 2008 povinné čipování pracovníků a turistů z Guatemaly a Belize.
USA tento koncept přejalo, a nyní se hovoří o ČIPOVÁNÍ IMIGRANTŮ, KTEŘÍ PŘICHÁZEJÍ ZA PRACÍ, „aby se zajistilo, že se vrátí do své země a nezůstanou v USA jako ilegální imigranti“.
Na cestě do Kongresu je návrh na povinné ČIPOVÁNÍ VŠECH ZAMĚSTNANCŮ AMERICKÝCH LETIŠŤ. Po 11. září 2001 byla zavedena paranoidní bezpečnostní „protiteroristická opatření“, která vedla k takzvané nutnosti kontrolovat a sledovat všechny členy letištního personálu.
K PRVNÍMU MASOVÉMU ČIPOVÁNÍ BEZ OSOBNÍHO SOUHLASU ČIPOVANÉHO ČLOVĚKA (to znamená POVINNÉ čipování!), DOŠLO V KVĚTNU 2007 NA 200 PACIENTECH S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU v infekčním „pečovatelském“ centru pod názvem „Alzheimer’s Community Care“, ve West Palm Beach na Floridě (vizhealthinformationtech.blogspot.be/…/free-microchips-to-alzheimers-patients.html). Protože někteří pacienti nebyli duševně schopni čipový implantát vědomě přijmout nebo odmítnout, členové jejich rodin ROZHODLI ZA NĚ.
Navzdory protestům proti skandální „péči“ tohoto centra (které je vedeno skutečnými nacisty) bylo rozhodnuto, že 200 pacientů s Alzheimerovou nemocí bude očipováno.
Avšak USA není jedinou zemí pustošenou mikročipy. Už nyní můžeme říct, že VŠECHNY ČÁSTI SVĚTA jsou stiženy touto strašnou pohromou.
Podívejte se, co přijde dál …
Není to tak dlouho, co Applied Digital Solutions (nechvalně známá mateřská společnost, která obchoduje s podkožními mikročipy pro lidi) podepsala s dalšími zeměmi obchodní dohody o dodávce „VeriChip“. Takže Mexiko, Jižní Korea, Venezuela, Argentina, Kolumbie, Karibské ostrovy, Dominikánská republika, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay, Brazílie, Chile, Střední Amerika a Jižní Afrika byly během pár měsíců kontaminovány mikročipovými implantáty. V Mexiku a Brazílii, jsou už dokonce čipovány některé děti! Generální prokurátor Mexika si nechal implantovat verichip spolu s některými ze svých zaměstnanců.
Malajsie koupila mikročipy různých značek, jiné značky než od Applied Digital Solutions (ADS), které mohou být používány pro různé účely, včetně podkožního použití k lokalizaci a identifikaci lidí.
Malajsie také přijala verichip/Health Link, a některé asijské země podepsaly s ADS dohodu na dobu tří let ohledně zakoupení a distribuce minimálně 65825 verichipů/Health Links a 4687 scannerů. Jedná se o Indonézii, Thajsko a Jižní Koreu.
Kanada byla také zamořena skrze Britskou Kolumbii. Applied Digital Solutions podala společnosti v britské Columbii nabídku, že ji koupí. Tato společnost se nazývá EXI Wireless Inc. Tímto nákupem Verichip Corporation získala zhruba 200 maloobchodníků a distributorů. Účel, o němž se otevřeně hovoří, je v největší možné míře šířit a distribuovat verichip v amerických a kanadských nemocnicích.
Afrika, Singapur, Thaiwan a Saudská Arábie již mají také svého autorizovaného distributora společností Verichip a PositiveID.
V listopadu 2003 učinil šéf ADS na veletrhu bezpečnostních zařízení v Paříží senzační prohlášení, když odhalil, že verichip může být „jedinečným prostředkem ochrany“ a že MŮŽE DOKONCE VÉST K BEZHOTOVOSTNÍ SPOLEČNOSTI. Takže se zdá, že cílem podkožních mikročipů pro lidi je zavedení světové měny. Potvrzuje se tak to, před čím Dr. Carl Sanders varoval.
Po zemětřeseních a tsunami, která zpustošila Asii na konci roku 2004, byly některé mrtvoly „očipovány“ pro pozdější identifikaci, a také aby „se zabránilo epidemiím“, a aby rodiny pozůstalých, které utrpěly těžkou ránu, netrpěly ještě víc při vědomí, že jeden z nich by měl „odpočívat v anonymním hrobě“. Tyto argumenty jsou ve skutečnosti humanistické nebo lékařské záminky, které mají veřejnému mínění tyto čipy představit jako „užitečné“, „vhodné“ a „nevyhnutelné“. K čipování mrtvol, jak už bylo uvedeno, došlo také v USA po hurikánu Katrina.
Co se týče Evropy, Applied Digital Solution našli distributora… ve Španělsku (kde se teroristické útoky odehrály v březnu 2004. Je to „náhoda“?); ve Spojeném království (velkém příteli USA) bylo rozhodnuto o následování hnutí celosvětové diktatury, protože ADS, prostřednictvím své plně vlastněné dceřiné společnosti VeriChip Corp., podepsala obchodní dohodu s londýnskou společností Surge IT Solutions ohledně distribuce verichipů: bylo objednáno 9000 podkožních mikročipů pro lidi a 110 scannerů.
V některých britských nemocnicích už začali čipovat pacienty (stejně jako v USA, navzdory tomu, že tyto čipy jsou rakovinotvorné!) a musíme poznamenat, že Velká Británie je JEDINOU evropskou zemí, která používá a implantuje dva různé podkožní mikročipy pro lidi. Jedná se o verichip od Verichip Corporation a ID100IH od společnosti Trovan.
Švýcarsko a Rusko se také připojilo k „mikročipovým zemím“ a objednalo určitou dodávku mikročpiových implantátů verichip a scannerů. Holandsko,Itálie a Německo byly také zasaženy a novým cílem je Francie. Takže Evropa nebyla ušetřena a podkožní mikročipy pro lidi se již objevily na evropské půdě.
NA VÍCE NEŽ 30 ZEMÍ PO CELÉM SVĚTĚ (VČETNĚ EVROPSKÝCH ZEMÍ) UŽ DOLEHLA METLA MIKROČIPŮ. To vše svědčí o „globálním plánu“, který Carl Sanders odsoudil již dávno!
V Barceloně ve Španělsku je noční klub pod názvem Baja Beach Club, který používá veričip jako „ELEKTRONICKOU PENĚŽENKU“ pro své stálé zákazníky a VIP členy. Vlastník nočního klubu povzbuzuje lidi, aby se nechali očipovat. Od června 2004 je veričip nabízen také v Baja Beach Club v Rotterdamu v Holandsku. Dokonce se mluvilo o novém Baja Beach Clubu v Kolíně, v Německu, kde by měl být verichip také nabízen. Bar v Glasgow, zvaný Bar Soba, (nezapomeňme, že Spojené království má svého oficiálního distributora verichipů) také nabízí verichip svým pravidelným návštěvníkům a jeho šéf se také nechal očipovat, jaká „náhoda“, … v Baja Beach Clubu v Barceloně!
Někteří fanoušci nových technologií v USA a Spojeném království se nechávají čipovat, někdy dokonce i mikročipy, které jsou určeny pro zvířata (!), aby se jim automaticky otevíraly dveře nebo odemykal počítač bez používání hesla (ano, zdá se, že lenost se stává strašnou chorobou)… avšak nevěnují pozornost a ani si neuvědomují strašné riziko a nebezpečí těchto čipů.
Může se verichip stát záležitostí módy? Všechno směřuje k tomu, aby se to tak stalo…
V Itálii byl verichip/Health Link zaveden v dubnu 2004 v nemocnici v Římě a v květnu roku 2005 získal ocenění.
Ve Francii po vlnách abnormálních teplot, které způsobily smrt stovek starých lidí, se vláda postarala o to, aby staří lidé, kteří žijí v domovech s pečovatelskou službou, měli RFID náramek nebo … verichipový implantát. Verichip Corporation chtěla najít do konce roku 2005 distributora pro Francii.
Vývoj transponderů (podkožních mikročipů) pro zvířata a identifikačních karet obsahujících čipy – převážně jako důsledek takzvané „hrozby terorismu“, která nás prý všechny ohrožuje, ale je pouhou záminkou – jsou jen dalším krokem, který nás vede k čipovým implantátům, a ukazuje, že my lidé půjdeme velmi brzy tou samou cestou jako (očipovaná) zvířata, tím spíše nyní, kdy podkožní mikročipy pro lidi už jsou na naší evropské půdě.
Na konci roku 2009 podlá VeriChip Corporation, ve snaze lépe zamést stopy a obnovit dobrou pověst, přejmenovala svůj čip na „Health Link“ (je to hanba, zvláště když víte, že RFID čipy způsobují rakovinu a rozhodně nejsou „zdravé“!). V listopadu 2009 jsme se dozvěděli, že VeriChip Corporation se spojila se společností s názvem Steel Vault Corporation (společnost, která se zabývá … kreditním monitoringem – tak se pomalu dostáváme k finančním aplikacím – a prevencí krádeží identity) A POKUSILA SE ZÍSKAT DOBROU POVĚST přejmenováním se na „POSITIVE ID“ („pozitivní identita“, naprosto nepravdivý a zavádějící název, protože identifikace navrhovaná touto společností vlastně znamená otroctví, zničení vašeho zdraví a absolutní kontrolu, což rozhodně není pozitivní)! Poslední společností, která byla vytvořena v tomto ďábelském konsorciu, nese název VeriTeQ (viz www.veriteqcorp.com/index.html). Všechny tyto společnosti pracují na podkožním RFID čipu, nebo systémech, které s ním mohou být spojeny.
Zločinci z VeriChip / VeriTeQ se také POKUSILI DO EVROPY PRODAT SVÉ KARCINOGENNÍ PODKOŽNÍ MIKROČIPY – KTERÉ UMOŽŇUJÍ ŘÍZENÍ CHOVÁNÍ – BĚHEM SVĚTOVÉHO MEZINÁRODNÍHO KONGRESU O IDENTIFIKACI, KTERÝ SE KONAL 3-5. LISTOPADU 2009 V MILÁNĚ! Takže toto konsorcium se snaží globalizovat čip a dobýt evropský trh (vizwww.blacklistednews.com)! Hrozba je blíž, než kdykoli předtím…
Před několika lety, v roce 2005, „Evropská skupina pro etiku ve vědě a nových technologiích“ poskytla Evropské komisi zprávu o „implantátech“ ICT (ICT = informační a komunikační technologie), jejichž součástí je i podkožní mikročip (srov. www.mediafire.com).
V této zprávě „etická“ skupina uznává nebezpečí implantátu, jednak co se týče porušení soukromí, ale také co se týče „lidské identity“ a „individuální subjektivity“ (takže vliv těchto implantátů na svobodu vůle a kontrolu chování je uznán!). Jenže tato „etická“ skupina také uznává „prospěšné“ užívání mikročipu na medicínském poli. A co se týče jiných oblastí, má za to, že pokud je zákonodárce v situaci, kdy je nucen používat technologii za pro STÁLÝ DOHLED nebo i něco více (tento druh extrémní situace se však samozřejmě ve zprávě nerozvádí ani nepopisuje) – mělo by být použití tohoto druhu implantátu dovoleno!
Tato zpráva hovoří také o MOZKOVÝCH IMPLANTÁTECH a o „vylepšení člověka“ zejména ve vztahu k těm osobám, které mají lehké genetické vady, nemoci nebo nedostatečnosti či jiné abnormality, které nejsou na první pohled viditelné. Ocitáme se tedy znovu v nacistické éře s její groteskní teorií nadčlověka a s ničením slabých, handicapovaných atd.?
G29 (poradní výbor Evropské komise) vydal zprávu ohledně RFID. Tato zpráva v zásadě uznává, že RFID ohrožuje soukromí, ALE DOPORUČUJE, ABY NEBYLA PŘIJÍMÁNA ŽÁDNÁ OPATŘENÍ NEBO OMEZENÍ PŘEDTÍM, NEŽ DOJDE K JEHO ZNEUŽITÍ.
Evropská komise přijala rozhodnutí nestanovovat ŽÁDNÉ OMEZENÍ, co se týče RFID technologií. Obává se, že tato regulace by mohla ohrozit obrovské ZISKY, které jsou plánovány na průmyslové úrovni! Problémem je, že RFID je technologie zabíjející svobodu! Zdá se, že Evropská komise už se rozhodla mezi svobodou evropských občanů a zisky z podniků. A toto její rozhodnutí poškodí práva a svobody evropských občanů!
Takže Evropa je více než kdykoli předtím ohrožena ztrátou svobod a touto hyper-nebezpečnou technologií.
Důležitá otázka: Je podkožní čip společnosti Applied Digital Solutions/VeriChip Corp./PositiveID/VeriTeQ JEDINÝM mikročipovým implantátem pro lidi?
Ne, rozhodně ne.
Jakoukoli ideu (dobrou i špatnou), která vynáší peníze na potenciálně velmi šťavnatém trhu, často následuje několik konkurujících společností (bez ohledu na jakoukoli morálku či etiku). Takže v současné době můžeme vidět další koncerny vyrábějící čipy, které přejaly ty zatracené mikročipové implantáty pro lidi!
Například evropská společnost TROVAN také obchoduje s podkožními mikročipy (viz www.eie-korea.com/…/ID100IH.pdf či www.mediafire.com). Existují dva modely implantátu – Trovan ID 100 IH a Trovan ID 100 IH/A. Rozdíl mezi těmito dvěma modely není specifikován, ale pravděpodobně je jeden z nich „pasivní“ a druhý „aktivní“ model.
Nejhorší je, že Trovan má již mnoho distributorů a jeho výrobky jsou používány 60 vládnímiorgány (cf. www.trovan.com/…/Company.html) a desítkami zemí po celém světě: (k 7. květnu 2013) Austrálie, Benelux (Belgie, Nizozemsko a Lucembursko), Brazílie, Bulharsko, Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kostarika, Česká republika, Německo, Řecko, Ekvádor, Egypt, Guatemala, Dominikánská republika, Indie, Írán, Japonsko, Korea, Kazachstán, Malajsie, Litva, Mexiko, Nový Zéland, Polsko, Peru, Katar, Rumunsko, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jižní Afrika, Španělsko, Portugalsko, Tchaj-wan, Turecko, Srí Lanka, Ukrajina, Spojené arabské emiráty, Trinidad a Tobago, svatý Vincenc, Barbados, Grenada, Jamajka, Spojené království a (samozřejmě) USA již má autorizovaného distributora společnosti Trovan (viz www.trovan.com/contacts.html)!
Malajsijský mikročip, který může být, mimo jiné, implantován lidem pod kůži, je vyráběn společností FEC Inc (www.fecinc.co.jp).
A samozřejmě, nebezpečí všech těchto podkožních mikročipů jsou stejná, stejně jako možné aplikace a četná rizika!
V Belgii v červnu 2006 po unesení a vraždě dvou malých děvčátek Stacy a Natálie, z nichž jedna byla i znásilněna, podal belgický poslanec, neurochirurg pan Brotchi, návrh zákona, aby byly pedofilům a sexuálním násilníkům implantovány velmi nebezpečné podkožní mikročipy (viz www.indymedia.be/index.html%3Fq=node%252F3390.html a archives.lesoir.be/justice-deux-nouvelles-propositions-de-loi-du-mr-pour_t-20061201-007A6Z.html)!
Tento návrh je v současné době zmrazen, a pravděpodobně čeká na „tání“, aby vstoupil v platnost!
Zde se opět působilo na city lidí a zločin byl použit jako záminka a ospravedlnění pro zavedení čipů. Je to začátek dlouhého seznamu a oné šikmé plochy, která vede k tyranii. Pak budou všichni zločinci, narušitelé zákona a nakonec i všichni občané očipováni podkožními, neurálními a mozkovými čipy, které umožní kontrolu myšlení. Belgický poslanec Jacques BROTCHI již připustil, v rozhovoru pro vydání „Le Vif / L’Express“ z 28 července 2006, že „tyto implantáty budou vyvinuty v oblasti zdraví a bezpečnosti“. Takže cílem nejsou jen zločinci, ale CELÁ POPULACE! Spojené království má také takový plán na čipování pedofilů …

Podívejme se teď na neurální a mozkové čipy.

4. NEURÁLNÍ ČIPY, MOZKOVÉ ČIPY A „BRAIN MACHINE INTERFACE PROGRAM“
Musíme se také zmínit o existenci NEURÁLNÍCH A MOZKOVÝCH ČIPŮ, které jsou implantovány přímo do nervů nebo do mozku. Můžeme zde hovořit o „brain machine interface program“ – zařízení umožňující přenos signálů z mozku do počítače. Jedná se o projekt, který byl vytvořen agenturou DARPA (agentura Ministerstva obrany USA). Můžeme sem zahrnout i „Activa Parkinson’s Control Therapy“ od společnosti Medtronic nebo systémy „Braingate“ a „NeuroPort“ od společnosti Cyberkinetics. Také můžeme vzpomenout velmi nebezpečný mozkový čip MMEA (Multiple Micro Electrodes Array). Samozřejmě, tyto čipy umožňují TOTÁLNÍ kontrolu myšlení, chování a emocí. Mohou také vyvolat v ubohém člověku, jemuž byly implantovány, pocity radosti nebo… BOLESTI podle vůle toho, kdo vysílá signály ze základny! Tyto čipy jsou nejen účinným prostředkem kontroly populace, ale také strašnou a nebezpečnou ZBRANÍ!
Tyto neurální a mozkové čipy již byly používány ve Francii a Belgii pro pacienty s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou nemocí, aby potlačily některé symptomy těchto nemocí (je potřeba si uvědomit, že tyto čipy V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ neléčí, jen potlačují nežádoucí symptomy!).
Zastavme se u nelidského projektu agentury DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), který chce svázat lidskou mysl a tělo prostřednictvím mozkového čipu. Tento projekt je založen na mikročipech implantovaných do mozku, do nervů, na neurony nebo na měkké tkáně těla (!). Nazývá se „Brain Machine Interface Program“. Díky OBOUSMĚRNÝM MOZKOVÝM ČIPŮM, které fungují jako „dálkové ovládání“, umožňuje totální kontrolu zvířat nebo lidí (něco jako auta ovládaná na dálku!), jimž byl mozkový čip implantován. Tato neslavná metoda se také stala základem pro rozvoj „telepatie“ a „telekineze“ (= transhumanistické „vylepšení“ lidských schopností) skrze tyto čipy, které působí jako relé.
Ve skutečnosti tento objev umožňuje člověku působit na okolní svět díky mikročipům a mikroelektrodám. ALE TAKÉ UMOŽŇUJE „VNĚJŠÍMU“ ZDROJI, ABY PŮSOBIL NA JEDNOTLIVCE A KONTROLOVAL HO!
DÍKY TOMUTO TECHNOLOGICKÉMU HORORU UŽ NEBUDETE MÍT ŽÁDNOU SVOBODU JEDNÁNÍ, KONTROLU NAD SEBOU, VČETNĚ MYŠLENEK NEBO POHYBŮ! Z ČLOVĚKA SE STÁVÁ LOUTKA, ZOMBIE, A JEHO POHYBY, EMOCE ATD. ŘÍDÍ VNĚJŠÍ OKOLÍ! A když vezmeme v úvahu velmi jemné, citlivé části těla, ve kterých je toto zařízení umístěno (neurony v mozku nebo nervy), odstranění tohoto implantátu bude velmi nebezpečné, bude vyžadovat složitou operaci a může mít nevratné následky! Tedy ČLOVĚK SÁM TENTO IMPLANTÁT NIKDY NEBUDE MOCI ODSTRANIT… Toto se teď nazývá „TECHNICKÉ OVLÁDÁNÍ“ ČLOVĚKA.
V poslední době byli lidští dobrovolníci s Parkinsonem používáni jako pokusní králíci pro tyto ohavné experimenty. To všechno pod záminkou „humanismu“, s cílem „léčby těchto pacientů“ nebo „zlepšení jejich denního života“. … Ale nezapomínejme, že DARPA je vojenská instituce pro obranu, takže tyto projekty nejsou zaměřeny na humanismus nebo na dobro lidí, jak bychom si mohli naivně myslet pod vlivem jejich propagandy! Zkuste si dát tato slova (Brain Machine Interface Program) do vyhledávače a najdete stránky, které píší o tomto strašném programu.
Existují i další neurální a mozkové čipy. Vzpomeňme například systém Braingate vytvořený společností Cyberkinetics (srov. www.cyberkineticsinc.com) nebo velmi nebezpečný čip MMEA (Multiple Micro Electrode Array – viz philadelphians.50megs.com/MMEA.html).
Tyto hyper-nebezpečné mozkové čipy, jejichž pomocí je možné ovládat chování, emoce a jednání lidí s implantovaným čipem, jsou záludně prezentovány jako něco banálního a ve sdělovacích prostředcích jsou propagovány jako způsob „léčby“ nebo prostředek k získání různých výhod nebo dokonce „nových schopností“ jako např. telepatie (vizwww.dailymail.co.uk/…/The-telepathy-chip-lets-control-computers-using-power-thought.html). Jde o oživení nacistické teorie o nadčlověku, kterou propagují transhumanisté, šílení vědci, kteří pomocí techniky chtějí dělat fyzické úpravy a přetvořit se v „postčlověka“, neboli supermana, nebo dokonce dosáhnout „nesmrtelnosti“!
ROK 2020 BYL URČEN JAKO KONEČNÝ TERMÍN, KDY MAJÍ BÝT ČIPY ZAVEDENY, včetně mozkových čipů. Mezi propagujícími společnostmi je i neslavná společnost Intel (srov.www.computerworld.com/…/Intel_Chips_in_brains_will_control_computers_by_2020)! Postup je již dobře známý: nalákat naivní lidi tím, že se bude mluvit jen o praktických účelech a výhodách mozkových čipů, přičemž se „opomenou“ jejich nebezpečné a drastické stránky. Na to, abychom reagovali a vyhnuli se nejhoršímu, nám zbývá už jen pár let!
Pro ty, kdo se chtějí dozvědět více o „brain machine interface program“ a o čipu MMEA, doporučuji fundovaný text (4 části): www.angelfire.com/…/MMEA.html.

Čip v mozku, který z tebe udělá otroka a který už nebudeš moci odstranit… Chceš?
Jak fungují mozkové čipy
Obecný princip je poměrně jednoduchý: člověk podstoupí neurochirurgickou operaci (těžká a choulostivá operace). Během operace je člověku implantován do mozkové kůry a povrchu mozku čip. Čip obsahuje řadu mikroelektrod. Tento čip je obvykle čtvercový. Je jen několik málo milimetrů široký, je umístěn na mozek a obsahuje řadu mini „hrotů“, které jsou zasunuty do mozkové kůry (viz níže).

Z čipu vychází elektrický vodič a je připojen k bezdrátovému vysílači a přijímači (Wi-Fi nebo Bluetooth). Viz obrázek níže.

Mozkový čip: znak uvnitř čela

Vysílač-přijímač je zabudován do lebky z obou stran (zvenčí A TAKÉ zevnitř). Vysílá pokyny zevnitř – ve formě vln – A TAKÉ PŘIJÍMÁ POKYNY ZVENČÍ – funguje tedy obousměrně). Malá poznámka: „bezdrátové“ systémy jsou škodlivé pro zdraví, což obzvlášť platí pro Wi-Fi a Bluetooth (viz např. www.next-up.org/…/Wifi.php).
Očipovaný jedinec může z mozku vysílat pokyny: čip pokyn zaznamená a drátem ho vysílá do vysílače-přijímače, který pak přenáší vlny ven. ALE OKOLÍ TAKÉ MŮŽE VYSÍLAT VLNY DO PŘIJÍMAČE. TYTO VLNY PAK ELEKTRICKÝM DRÁTEM DOCHÁZEJÍ DO ČIPU UMÍSTĚNÉHO V MOZKU A TENTO ČIP AKTIVUJÍ! TO UMOŽŇUJE VYSÍLAT INFORMACE, KTERÉ V ZÁVISLOSTI OD TOHO, KDE JE ČIP IMPLANTOVÁN, MOHOU PŮSOBIT ZÁCHVATY, RŮZNÉ POHYBY, VIZUÁLNÍ NEBO ZVUKOVÉ HALUCINACE, ZVÝŠENÍ NEBO SNÍŽENÍ PRODUKCE HORMONŮ – COŽ MÁ VLIV NA CHOVÁNÍ – NEBO DOKONCE AKTIVOVAT CENTRUM BOLESTI V MOZKU (= mučení)! A NEJHORŠÍ je, že proti těmto pokynům zvenčí není možné bojovat! Naše vůle proti nim nic nezmůže: pokyny přicházejí a jsou přenášeny v nezastavitelném mechanickém a fyzickém procesu, který aktivuje lidský mozek!
Přes všechna tato nebezpečí propaganda pokračuje. Pravdou je, že v USA je centrum zaměřené na PROPAGACI NEURÁLNÍCH A MOZKOVÝCH IMPLANTÁTŮ, které má dokonce svou webovou stránku: sitemaker.umich.edu/…/home.
Možná si myslíte, že v Evropě jsme v bezpečí, pokud jde o tyto mozkové čipy… ale to je velký omyl. V PAŘÍŽI PROBÍHÁ VÝSTAVBA „ÚSTAVU NEUROCHIRURGIE“ při nemocnici La Pitié-Salpêtrière. Mimo jiné bude sloužit pro implantaci prvních mozkových čipů a k ZAVEDENÍ „BRAIN MACHINE INTERFACE PROGRAM“ – – srov.afp.google.com/…/ALeqM5gX1qxrzy70JHDPFlwdZqyxE1ZEWw! KONCEM ROKU 2008 BYL PODLE INFORMACÍ MOZKOVÝ ČIP IMPLANTOVÁN 16 PACIENTŮM S OBSEDANTNĚ KOMPULZIVNÍ PORUCHOU V RŮZNÝCH NEMOCNICÍCH VE FRANCII z tzv. „lékařských“ důvodů (srov. secure.gn.apc.org/…/viewtopic.php)!
Nakonec ti z vás, kteří se ještě vždycky domnívají, že tato vážná věc, o které zde mluvíme, je jenom „chiméra“ či „konspirační teorie“, ať otevřou oči. Režisér Aaron Russo v jednom interview přiznal, že z rozhovoru s Nicholasem Rockefellerem (člen světové „elity“) se dozvěděl, že konečným cílem této „elity“ je, aby světová populace byla naprosto kontrolována, očipována a také zmenšena o 50 % (www.prisonplanet.com/…/290107rockefellergoal.htm)! Toto je velmi vážné varování, které nelze zlehčovat…
A pokud vám to pořád není jasné, podáváme tvrzení Jose Delgada (šílený vědec, něco mezi Frankensteinem a Mengelem), který vytvořil mozkový čip pro lidi s názvem „stimoceiver“ – implantabilní zařízení používané k přímé komunikaci s mozkem):
„Potřebujeme program psycho-chirurgie k politické kontrole naší společnosti. ÚČELEM JE FYZICKÁ KONTROLA MYSLI. KDOKOLIV SE ODCHÝLÍ OD DANÝCH NOREM, MŮŽE BÝT CHIRURGICKY ZMRZAČEN. … Jedinec si může myslet, že tou nejdůležitější skutečností je jeho vlastní existence, ale to je pouze jeho osobní názor. To postrádá jakékoliv historické opodstatnění. ČLOVĚK NEMÁ PRÁVO ROZVÍJET SVÉ VLASTNÍ MYŠLENÍ. Tento způsob liberální orientace má velkou přitažlivost. MUSÍME ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM OVLÁDAT LIDSKÝ MOZEK. JEDNOHO DNE BUDOU ARMÁDY A GENERÁLOVÉ OVLÁDÁNI ELEKTRICKOU STIMULACÍ MOZKU.“
Toto jsou citace z poznámek J. Delgada, které vyšly 24. února 1974 ve vydání Congressional Record, No. 262E, Vol. 118. Démonské úmysly, které zde otevřeně přiznává, jsou: kontrola lidské mysli a kontrola populace.
Stojí za zmínku, že José Delgado je také autorem knihy Fyzická kontrola mysli – Směrem ke psychocivilizované společnosti (viz odkaz na prameny v 10. kapitole). V této knize Delgado sdílí svá zjištění o účincích mozkových čipů ve zvířatech a také… v lidech! Delgado píše, že totální biologická kontrola lidí je možná, že člověk není schopný odporovat pokynům vysílaným do mozkového čipu (i když to vůlí chce!) a že skrze mozkové čipy může být manipulován jako loutka. Tento výzkum J. Delgada proběhl před více než 40 lety a bohužel inspiroval další generace šílených vědců.
Kromě toho byl dokázán Delgadův vztah k diktátorství, protože sloužil španělskému diktátoru Francovi (srov. fr.wikipedia.org/…/Jose_Delgado).

Doktor José Delgado dával lidem implantáty do mozku již před více než 40 lety

Lidé čipováni proti své vůli a týráni na dálku
Začaly se objevovat první zprávy o čipování lidí bez jejich vědomí a proti jejich vůli. V některých případech šlo dokonce o mozkové čipy!
Známý je například případ Jamese Walberta, amerického občana města Wichita (Kansas), kterému byl tajně a proti jeho vůli implantován čip do mozku a který pak vyhrál soud v USA. Tento muž byl týrán na dálku skrze implantáty RFID (tyto čipy byly tedy použity jako ZBRANĚ!), byly mu vysílány elektrické šoky a elektronické tóny.
Lékařské důkazy o čipování v případě Walberta byly předloženy soudu.
30. prosince 2008 soud v Sedgwick County, Kansas, rozhodl ve Walbertův prospěch a vydal ochranné nařízení, první svého druhu. Navzdory tomuto nařízení zbabělí anonymní mučitelé nadále útočili na Walberta a na dálku ho skrze implantáty trýznili!
Ale případ Jamese Walberta není ojedinělý! Tisíce “vyhlédnutých lidí”, včetně žen, nevinných dětí a mužů, jsou tajně pronásledovány skrze tento typ implantátu! A co je ještě horší: někteří lékaři, psychologové a zubaři měli účast na tomto zločinu proti lidstvu, když tajně dávali implantáty mužům, ženám a dětem například během operací nebo dentálních zákroků, zneužívajíc anestézii.
Bližší informace možno najít na webových stránkách Examiner.com (viz www.examiner.com) jako i v aktuálním 4dílném článku – zde jsou odkazy:
www.examiner.com/…/secretly-forced-brain-implants-pt-1-explosive-court-case
www.examiner.com/…/secretly-forced-brain-implant-pt-ii-mri-scan-image-and-reports-of-target-james-walbert
www.examiner.com/…/secretly-forced-brain-implants-pt-iii-ex-ss-fbi-contractor-defends-targets
www.examiner.com/…/secretly-forced-brain-implants-pt-iv-intel-expert-on-the-doctors-children-military-research
Deborah Dupre, americká žurnalistka a ochránkyně lidských práv, je jednou z těch, kteří odsoudili týraní „vyhlédnutých jedinců“. Více informací na toto téma najdete na:
www.deborahdupre.com/targetedindividuals.html.
Jednu věc bych chtěl obzvlášť zdůraznit: IMPLANTOVANÉ ČIPY (VČETNĚ MOZKOVÝCH ČIPŮ) JSOU PRO NAŠI SPOLEČNOST BODEM NENÁVRATNA STEJNĚ JAKO I JINÉ TECHNIKY, KTERÉ OVLÁDAJÍ MYŠLENÍ A CHOVÁNÍ JEDINCE. TOTÁLNÍ BIOLOGICKÁ KONTROLA, KTEROU UMOŽŇUJÍ, A S NÍ SPOJENÉ TÝRANÍ V PODSTATĚ LIKVIDUJÍ JAKOUKOLI MOŽNOST DEMOKRACIE.
Přestože tento druh zločinu proti lidstvu je veřejně známý a zdokumentovaný, zákaz jeho medializace nebo jakékoliv osvěty přetrvává. Tedy očividně jenom hlas LIDU může dosáhnout zavrhnutí tohoto zločinného systému.
Přibližme si teď nebezpečí podkožních čipů…

Čipové implantáty jsou bodem nenávratna a zárukou totalitní budoucnosti…

5. SKUTEČNÁ NEBEZPEČÍ PODKOŽNÍHO MIKROČIPU
Extrémní nebezpečí neurálních a mozkových čipů je očividné. Vraťme se teď k podkožním čipům.
Tato nová technika obnáší několikanásobné riziko:

A) Ohrožení soukromí
Jak jsme již viděli, mikročipové implantáty obsahují četná data a některá z nich jsou velmi osobní (rodinná genealogie, informace o daňovém přiznání, trestní rejstřík…). Použití takového mikročipu může být vážným porušením práva na soukromý život.
V současné době ani policisté nemají tolik detailních informací o jednotlivcích! Vlastně bychom museli posbírat informace od policie, bankovní informace, informace z ministerstva financí, ze soudů, magistrátů, od lékařů i orgánů sociálního zabezpečení, abychom měli tak precizní a komplexní informace, jako je tomu v případě jejich zkoncentrování na mikročipu!
B) Ohrožení svobody a lidských práv; nebezpečí sledování, stopování a pronásledování
Vzhledem k současným výkonům družic (nejsilnější mohou z vesmíru pročíst text v časopisu, který čteme) a lokalizačních systémů (GPS), se můžeme obávat, že mikročipy budou používány, aby nás špehovaly při nejnepatrnější činnosti. Můžeme být nejen lokalizováni a přesně vystopováni, ale dokonce můžeme být v jakémkoli momentu i filmováni. To je samozřejmě zásah do nejzákladnějšího práva a jde o čistou špionáž. Skutečně se můžeme třást, když si pomyslíme, jakým způsobem může „někdo“ implantát použít. Svoboda shromažďování, svoboda slova nebo dokonce svoboda volby jsou v ohrožení! Jinými slovy, díky moci zastrašování mikročipové implantáty otevírají královskou cestu „Velkému Bratrovi“ nebo jakékoliv jiné zlovolné moci!

C) Ohrožení zdraví
Samozřejmě jsou zde i obrovská rizika pro zdraví: První je riziko porušení mikročipu uvnitř organizmu, i když je tato možnost mizivá, což způsobí bolestivou a hnisavou ránu kvůli lithiu, které je obsaženo v baterii, jak jsme už zmínili. Také je zde riziko, že si bude někdo zahrávat s hormony v lidském těle (např. k zastavení produkce hypofýzy, což může být SMRTELNÉ!). A dále, vzhledem k tomu, že vlnění, které mikročip vysílá, má přímý vliv na organismus a na chování, dovedete si představit, jakou zkázu může tento implantát způsobit fyzickému a psychickému zdraví jedince!
Toto je dokázáno: Vyšlo několik článků, podle nichž vlny šířené technologií RFID mohou narušovat řetězec DNA uvnitř buněk (srov. www.next-up.org/…/ReuterRadioFrequencyEnergyShownToHarmDNA20122004InterviewVideoPrAdlkofer.pdf), což může mít SMRTELNÉ následky a způsobit řadu nemocí, mimo jiné i brzkou demenci nebo rakovinu!
Čipový implantát RFID může způsobit RAKOVINU: dokazují to vědecké studie (obsažené v publikaci organizace CASPIAN na www.antichips.com/…/albrecht-microchip-cancer-full-paper.pdf)! Americký vynálezce Boy Boyce dostal rakovinu poté, co mu byl implantován verichip (srov. pesn.com/…/9501591_Bob_Boyce_cancer_by_Verichip apesn.com/…/9501595_another_chip_in_Boyce_shoulder). Tedy fakt, že tyto čipy ohrožují vaše zdraví, je jasně dokázán!
Zpráva o verichipu uveřejněná FDA (Úřad pro kontrolu potravin a léčiv) potvrdila zdravotní rizika podkožního mikročipu.
Tato rizika jsou: „nežádoucí reakce tkání“ (= riziko vzniku nádoru), přesun implantovaného transpondéru (tj. vysílače/přijímače), selhání implantovaného transpondéru, elektromagnetické rušení, elektrické nebezpečí, inkompatibilita s magnetickou rezonancí (MRI) a poranění jehlou. Co se týče magnetické rezonance (MRI), elektrický proud procházející vodivým kovovým implantátem může „pacientovi způsobit těžké popáleniny“.

Podkožní čip RFID: znak v pravé ruce…

D) Ohrožení myšlení: potlačování svobodné vůle a demokracie
Je zde ale něco mnohem horšího. Nebuďme naivní: není to jen tak pro nic za nic, že CIA a významní členové vlády, kteří byli také zapojeni do kontroly armády, nechali provést výzkum kontroly mysli a chování na bázi vlnění za účelem kontroly lidských bytostí!
Tyto čipy jsou přijímače a vysílače radiofrekvenčních vln nebo mikrovln (mikrovlny a radiofrekvenční vlnění jsou stejnými typy elektromagnetické energie, frekvence RFW je 100 kHz – 300 MHz a mikrovlnová frekvence je 300 MHz – 300 GHz).
(viz www.inchem.org/…/ehc016.htm)
Víme, že vlny vysílané na určité frekvenci a během určité doby, mohou stimulovat některé mozkové struktury a mohou spustit nebo zastavit sekreci hormonů (vizwww.halexandria.org/dward078.htm).
Mikrovlny „způsobují narušení a zastavení produkce hormonů a také narušují hladinu hormonů u mužů a žen“. Také způsobují „náhlé poruchy alfa, theta a delta vzorových signálů mozkových vln u osob vystavených působení mikrovlnových polí“. Narušení vzorů mozkových vln vede k „negativním psychologickým efektům“ jako „ztráta paměti, ztráta schopnosti se soustředit, potlačení emocionálního prahu, zpomalení rozumových procesů a narušení spánku“.
Dr. José Delgado, který se smutně proslavil vynálezem prvních mozkových čipů (zejména mozkového čipu „stimoceiver“), potvrdil vážný vliv RADIOFREKVENČNÍCH vln na neurotransmitery, které produkují hormony (a pamatujme, že RFID čipy, včetně podkožních čipů, jsou čipy identifikační na bázi rádiové frekvence!).
José Delgado prohlásil:
en.wikipedia.org/…/Dr_Jos%C3%A9_Manuel_Rodriguez_Delgado
„Mozkové vysílače mohou zůstat v hlavě člověka na celý život. Energie k aktivaci mozkového vysílače je přenášena RADIOFREKVENČNÍ cestou.“
(Zdroj: Cannon; Delgado, J.M.R., Intracerebral Radio Stimulation and Recording in Completely Free Patients, Schwitzgebel & Schwitzgebel (vydav.)).
Pokud tedy radiové frekvence mají vliv na neurotransmitery a neurotransmitery zase přímý vliv na produkci nebo zastavení produkce hormonů, můžeme například prostřednictvím podkožních RFID čipů ovlivnit produkci adrenalinu, což způsobí, že člověk bude více či méně agresivní nebo více či méně úzkostlivý atd.
TO ZNAMENÁ, ŽE OVLÁDÁNÍ LIDSKÉHO CHOVÁNÍ JE MOŽNÁ PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE PODKOŽNÍCH ČIPŮ, DRUŽIC A SYSTÉMU RELÉOVÝCH ANTÉN!
Jinými slovy, podkožní mikročip se jinak nazývá zařízení pro „kontrolu a ovládání mysli“ a představuje závažnou hrozbu potlačováním svobody vůle a myšlení!

Že je tomu skutečně tak, potvrdil i belgický liberální poslanec a neurochirurg Jacques BROTCHI, když navrhoval dva způsoby, jak KONTROLOVAT A OVLÁDAT CHOVÁNÍ pedofilů, a sice: „chemickou kastraci“ (= injekční aplikace látek na snížení produkce hormonů) nebo… PODKOŽNÍ MIKROČIP!
JE TŘEBA SI UVĚDOMIT, ŽE JAKMILE TENTO FYZICKÝ PROSTŘEDEK (PODKOŽNÍ, NEURÁLNÍ NEBO MOZKOVÝ ČIPOVÝ IMPLANTÁT) UMOŽNÍ POTLAČENÍ SVOBODNÉ VŮLE, DOSTÁVÁME SE DO BODU NENÁVRATNA. Očipovaní lidé už nejsou sami sebou a pomocí techniky jimi můžou na dálku manipulovat ti, kdo mají moc.
Takový systém, když už se stane univerzálním a/nebo rozšířeným, totálně likviduje demokracii, neboť očipovaní jedinci jsou plně manipulováni (= totální biologická kontrola). Toto vede k nastolení TECHNOLOGICKÉ TYRANIE ve společnosti…
Proto se také tato studie nazývá „Mikročipové implantáty: extrémní nebezpečí pro lidstvo“!

E) Nebezpečí z hlediska kontroly porodnosti
Stejné prostředky, které se používají ke kontrole a ovládání mysli (mikročipy, vlnění určité frekvence, družice, systém GPS, základny a antény), mohou být také použity ke kontrole porodnosti!
Pokud je možné stimulovat nebo zastavit hormonální produkci, je také možné zastavit produkci estrogenu u žen a tedy způsobit i předčasnou menopauzu! Můžeme si představit strašné následky, které může s sebou přinést taková aplikace podkožního mikročipu, když se dostane do rukou bezcitné vlády (což je pravděpodobné, protože podle tvrzení Sanderse „cílem světových mocností je zredukovat populaci o 90 % – tedy na množství, které je podle nich lehčí kontrolovat a ovládat“).

F) Nebezpečí použití čipu jako smrtelné zbraně
Hormony jsou pro lidské tělo ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÉ. Potlačení produkce některých hormonů může mít vážný nebo dokonce SMRTÍCÍ fyziologický dopad.
Můžeme se pak jenom ptát: Co by se stalo, kdyby „někdo“ začal skrze mikročip, který vysílá, ale i přijímá vlnové signály, vysílat nějaké vlnové signály o přesných frekvencích, aby vědomě měnil chování lidí, nebo dokonce, aby to použil jako zbraň ke zničení zdraví vyhlédnutých jedinců?
A co by se stalo, pokud by došlo k masovému očipování populace na celém světě (a to se už děje, jak čteme ve 3. kapitole)?
Odpověď je jednoduchá: Dostali bychom mikročip, který by byl ZBRANÍ, a nastala by světová diktatura, jejíž případní oponenti by byli lehce zničeni, a to ve všech ohledech!
Co se týče svobody myšlení a vůle – ta by také brzo vymizela! „Velký bratr“ by vlastnil velkou armádu lidských otroků zbavených jakékoliv vůle a zotročených zhoubným mikročipem!
Ještě v roku 2009 SE SAUDŠTÍ ARABOVÉ POKUSILI V NĚMECKU PATENTOVAT PODKOŽNÍ ČIP, KTERÝ OBSAHOVAL I DÁVKU KYANIDU – smrtelného jedu (srov.www.pointdebasculecanada.ca/…/2038-allemagne-refus-de-breveter-une-invention-saoudienne-puces-sous-cutanees-pouvant-liberer-du-cyanure-par-telecommande.php anebowww.mediafire.com)! Naštěstí to bylo zamítnuto, i když teď je možno očekávat, že tito zločinci se budou pokoušet patentovat jejich ďábelský vynález někde jinde… Vidíme však, že ČIPOVÉ IMPLANTÁTY SE DNES POUŽÍVAJÍ JAKO SMRTÍCÍ ZBRAŇ K LIKVIDOVÁNÍ LIDI NA PŘÍKAZ SHORA!

Závěr
Po všech těchto informacích už není pochyb o tom, že PODKOŽNÍ MIKROČIP JE ZNESVOBODŇUJÍCÍ ZBRANÍ K ZOTROČENÍ NÁRODŮ I JEDNOTLIVCŮ. JE TAKÉ VÝSLEDKEM SVĚTOVÉ KONSPIRACE A TAJNÝCH PROJEKTŮ, KTERÉ SE NA LIDSTVO PŘIPRAVOVALY VÍCE NEŽ 35 LET!!!
Samozřejmě mikročipový implantát ještě není všude, snahy o jeho zavedení jsou zatím jenom v USA a Mexiku. Ale netýká se to jen jich, týká se to nás VŠECH…
Teď je čas, abychom povstali a REAGOVALI, dříve než bude mikročip ZAVEDEN u nás! A k tomu dojde velmi brzy, protože mikročipy se už šíří po celém světě a nabývají takovou „přesvědčující sílu“, že už jen máloco bude možno použít k jejich zastavení, POKUD NEBUDEME REAGOVAT HNED!
„Žijeme přece v demokracii, nikdo nám nemůže vnutit mikročip!“ Ano, ale možná jste zapomněli na jednu věc: Některé organizace a ochránci soukromí protestovali proti mikročipu „Digital Angel“. Avšak společnost Applied Digital Solutions smetla jejich argumenty. „Očekávané výhody jsou důležitější než obavy o soukromí“, prohlásil Richard Sullivan, ex-ředitel společnosti Applied Digital Solutions. Jak úžasná „morálka“, nezdá se vám? Tedy vidíte, že kapitalistické a ultraliberální diktátorství triumfuje!
Po tzv. „teroristických“ útocích 9. září 2001 Spojené státy odhlasovaly několik „protiteroristických“ zákonů pod názvem „Patriot Act“, které umožňují vládě obejít americkou ústavu (která zaručuje základní práva a svobody občana, jako je svoboda tisku, svoboda projevu, svoboda myšlení, svoboda shromažďování…). Takže Patriot Act je dvousečnou zbraní, která může ničit nebo potlačovat práva a svobody Američanů!
Víte však, že USA nejsou jediné, které mají výjimečné antiteroristické zákony? Ve Francii je zákon Perben, který, co se týče rizik a pojetí, je „dvojčetem“ vlasteneckého zákona Ameriky. V Belgii byly v červenci 2002 a 19. prosince 2003 přijaty zákony, které jsou také kopiemi Patriot Act. Evropské „protiteroristické“ zákony, které byly přijaty koncem roku 2005, umožňují uchovávaní telefonních, internetových a emailových údajů, což je přímý útok na soukromí člověka. V Kanadě už je podobný projekt na cestě! To znamená, že i jiné země (včetně našichevropských) zdědily tyto výjimečné zákony, které představují stejná nebezpečí jako Patriot Act. Všechny tyto země tím ztrácejí charakter demokratického státu!
Tyto zákony představují REÁLNÉ nebezpečí totality ve všech těchto zemích. A v pseudo-demokratickém totalitním státě bude použití mikročipů také totalitní!
Navíc, velcí byznysmeni, kteří usilují o prodej podkožního mikročipu pro lidi, nejsou němí! My jsme si řekli o smrtelných nebezpečích tohoto mikročipového implantátu, ale oni vám o něm budou hovořit nasládlým hlasem, s „dobrými“ úmysly (ale víme, že peklo je dlážděno dobrými úmysly) a budou vám o něm říkat jen to nejlepší!
Slovo na závěr pro rozumné: Společnost ADS ve svém projektu nikdy neskrývala fakt, že její mikročip bude kromě jiného použit k VYTVOŘENÍ DOKONALÉHO, ABSOLUTNÍHO A NESELHÁVAJÍCÍHO MODELU ČLOVĚKA. Teď už to víte a byli jste varováni!

SKUTEČNĚ chcete přijmout NĚCO TAKOVÉHO!?

6. CO SE BUDE DĚLAT PRO TO, ABY LIDÉ PŘIJALI MIKROČIPY
Podkožní mikročip nám bude představen jako perfektní zařízení, takže jej budeme přijímat bez váhání. Ale nezapomeňte: pokud si necháte toto svinstvo implantovat do svého těla, bude konec vašemu svobodnému jednání, vašemu soukromí a svobodě.
Zde je pár podlých argumentů, které byly používány firmou ADS a její dceřinou společností Verichip Corporation, k jakým účelům budou používány čipové implantáty:
– Zajištění bezpečnosti webových aplikací pro všechny platební transakce týkající se elektronických peněz.
– Vyhledávání a záchrana osob včetně ztracených dětí nebo dětí držených jako rukojmí.
– Lékařské sledování vysoce rizikových pacientů.
– Sledování a dohled nad vojáky, diplomaty nebo jinými významnými členy vlády.
– Sledování, dohled a ověřování pravosti cenin.
– Sledování, lokalizace a dohled nad lidmi, kteří se rádi zabývají extrémními sporty (turistika, lyžování, horolezectví, potápění atd.) a kteří by se mohli v následku nehody vážně zranit.
– Sledování a lokalizace unesených (nebo zavražděných) dětí.
– Použití ve válce proti „terorismu“ (na letištích a kdekoliv jinde).
Jaký humanismus!
Prosím, všimněte si slov „dohled“, „sledování“, „dozor“, „výzkum“, „lokalizace“ a „ověřování“, které se neustále opakují téměř obsedantním, psychopatickým způsobem.
Lidé přijmou mikročip z tzv. „bezpečnostních“ důvodů: budou považovat výše uvedené prospěšné účinky mikročipových implantátů za opatření proti strašným zločinům
, k nimž by mohlo dojít, a které se údajně díky mikročipům už nikdy nestanou (tyto zločiny však nakonec budou za tímto účelem konstruovány anebo dokonce záměrně požadovány: napříkladteroristické útoky, ohavné vraždy nebo skandální únosy!).
Mikročip bude rovněž představovat určitá ulehčení, pohodlí, a to zejména co se týče finančních či bezpečnostních záležitostí: „S mikročipem vám nikdo neukradne peníze z vaší platební karty“, „na letištích nebudou žádní teroristé; budou odhaleni a identifikováni ještě dříve, než tam přijdou“ atd.).
Navíc mikročip bude „skvělý“ a „moderní“. Je prý ztělesněním pokroku, „který beztak nemůžeme zastavit“.
Ještě tak vědět, o jakém druhu pokroku je zde vlastně řeč!
Během veletrhu CeBIT v Hannoveru (Německo) na začátku března 2010 byla návštěvníkům kladena otázka, zda by souhlasili s čipem pod kůži. Přestože 78 % návštěvníků odpovědělo záporně, 16 až 23 % souhlasilo, že by se nechali očipovat, pokud by jim to přineslo nějaký prospěch!
To je způsob, jak lidi přimět k tomu, aby přijali čip: svádět je tzv. „výhodami“ a „prospěchem“.
Finanční argumenty jsou pro vývoj mikročipových implantátů velmi důležité: Nezapomínejme, že už od počátku se o mikročipech uvažovalo ve spojení s celosvětovou vládou a CELOSVĚTOVOU MĚNOU!
Stačí jen dát ruku (nebo čelo) před scanner určený k tomuto účelu a z vašeho „virtuálního bankovního účtu“ bude automaticky odečtena cena vašeho nákupu. Bankovní karty, měny a jejich slabé stránky budou rychle nahrazeny podkožním mikročipem, který je „nepřekonatelný a superpohodlný“. Myslíte, že je to jenom spekulace? Pak byste se nad tím měli pořádně zamyslet. Například jistý profesor, Kevin Warwick, z oddělení kybernetiky na univerzitě v Readingu (Velká Británie), který si nechal implantovat mikročip, 10. 10. 1999 během televizního programu „Usměj se, jsi filmován“ na francouzském telekanálu Arte řekl: „Brzy budou bankovní karty (a samozřejmě i identifikační karty, pasy, karty sociálního systému atd.) nahrazeny elektronickým implantátem.
A co vidíme dnes? Podkožní mikročipy zamořily desítky zemí a šíří se po celém světě.
Tohoto finančního účelu se již téměř dosáhlo: v USA již lidé přijali bezkontaktní platební karty, které obsahují RFID čipy. Problémem je, že tyto RFID bankovní karty jsou napadnutelné hackery a umožňují krádež identity i peněz. Hacker, který ví, co dělá, může lehce ukrást vaše peníze. Toto bylo odsouzeno americkou organizací Caspian (Consumer Against Supermarket Privacy Invasion And Numbering = Spotřebitelé proti invazi do soukromí a číslování v supermarketech).
Ale navzdory obrovskému nebezpečí a přetrvávající možnost hackování RFID smart karet, se nadále šíří po celém světě, a to především proto, že mainstreamová média pouze propagují jejich údajné „výhody“ a skrývají jejich nebezpečí!
Jako další krok se bude pravděpodobně říkat lidem, aby si nechali dát tuto bezkontaktní smart kartu POD KŮŽI (podkožní mikročip): „Už ji nikdy neztratíte, a nikdo vám ji nebude moci ukrást.“ (samozřejmě pokud vás… nezmrzačí).
Na konci června 2006 jsme se dozvěděli, že americký biometrický systém platby pomocí otisku prstu nazvaný „Pay by Touch“ má být zaváděn v Británii. Takže bezhotovostní společnost se vyvíjí a není žádnou iluzí nebo podvodem.
Ve Spojených státech již některé banky nabízejí bankovní karty vybavené RFID čipem. Nicméně podkožní čip patří také do systému radiofrekvenční identifikace RFID!
Jak již bylo uvedeno výše, v nočních klubech „Baja Beach Club“ v Barceloně a Rotterdamu, stejně jako v „Bar Soba“ v Glasgow, je propagován podkožní čip a lidé se nechávají čipovat, aby mohli platit bez hotovosti!
Buďte ujištěni, že pokud nebudeme reagovat, bude mikročip, určený k dosažení jediné a světové měny, nejdříve navržen, a pak systematicky vnucován jako „právoplatný“ platební prostředek, a to z výše uvedených (falešných) důvodů.
A dále si představte ty kolosální zisky, které PositiveID (a jiné společnosti vyrábějící podkožní mikročipy), budou z těchto operací mít. Jde o velmi lukrativní trh. ADS získala patent za „skromnou“ cenu 130 milionů dolarů. Obvykle člověk nevynaloží tak obrovskou sumu peněz, když si není jist, že z toho bude mít zisk.
Ale co se ve společnosti, kde čip bude téměř univerzální, stane s těmi, kteří mikročipový implantát odmítnou? Nebudou moci bez tohoto implantátu ani kupovat ani prodávat a budou muset žít jako odpadlíci živící se tu a tam výměnným obchodem.
Některé teorie a hypotézy tvrdí, že podkožní mikročip nám bude nejdřív pouze nabídnut, a po obrovském krachu, světové ekonomické katastrofě i vnucován; anebo k mikročipovým implantátům dodají ještě nějaké vymoženosti, aby se staly ještě více atraktivními (například možnost sloučit ho s mobilním telefonem).
Jaká nešťastná „náhoda“! V současné době procházíme obdobím… světové ekonomické krize.
Poslední záminka k čipování lidí je zdravotnický blábol (samozřejmě humánní a „nezpochybnitelný“, protože se týká lidského zdraví). Čipy umožní „zachraňovat životy“ tím, že budou podávat důležité informace o lidech, kteří se dostanou v bezvědomí do nemocnice – o jejich alergiích, krevní skupině, lékařských záznamech atd. Mikročip může měřit hladinu cukru v krvi u diabetiků, identifikovat viry v krvi, nebo „ulehčit“ zpracování záznamů pacientů. To vše je samozřejmě jenom záminkou k rozšíření přístroje, jehož nebezpečí (dokonce i pro zdraví!) již byla odhalena a dokázána.
Vezměte prosím na vědomí: současný systém čipů nutně vyžaduje CENTRALIZOVANOU DATABÁZI (jednotný registr) umístěnou na internetu.
Není to opravdu „nešťastná náhoda“, že v současné době se prosazuje přechod na elektronické zdravotní záznamy, které jsou umístěny právě v centralizovaných databázích?

Potom, co jste se zde dozvěděli, nechali byste sebe nebo své dítě očipovat?

Děti: cílová skupina a předmět zájmu
Děti a mládež byly vždy určitou „privilegovanou“ skupinou pro ničemy, kteří vyrábějí a prodávají podkožní mikročipové implantáty.
PROČ jsou pro ně děti tak důležité? Protože jsou ÚSTŘEDNÍM ČLÁNKEM „MIKROČIPOVÉ VÁLKY“.
Milujeme naše děti, a proto samozřejmě chceme, aby byly v bezpečí. Toto je velmi výhodná záminka pro společnosti, které se zabývají obchodováním s podkožními mikročipy pro lidi. „Žijeme v nebezpečeném světě plném teroristů, únosců dětí, sexuálních násilníků a dalších zrůd,“ šeptají nám do uší. Přesvědčují vás, že chcete-li bezpečným způsobem chránit své děti, měli byste je nechat elektronicky sledovat nebo jim dokonce nechat aplikovat mikročip. Chtějí, abyste naivně věřili MÝTU A LÁKADLU „naprosté bezpečnosti“, a snaží se vás přesvědčit, že díky tomuto čipu bude problém bezpečnosti „vyřešen“.
Zahrávají si s city rodičů. Kromě toho je čipování dětí nepřímým prostředkem, jak se dostat k dospělým. Když rodiče nechají své děti očipovat a všimnou si, že čipování evidentně není nebezpečné, ale naopak „chrání“ jejich děti, budou v pokušení nechat se očipovat také. TO JE VELKÁ CHYBA! Protože čipy nebezpečné jsou a budou! V USA a Japonsku již někteří rodiče (často aniž by si toho všimli, avšak často také fakta bagatelizují) obětovali svobodu svých dětí kvůli této tzv. bezpečnosti. V Mexiku a Brazílii (kde jsou únosy dětí „běžné“), se čipovému průmyslu podařilo přesvědčit některé rodiče, aby nechali čipovat své děti.
Pokud bude současná dospělá generace nadále lhostejná k tomuto pekelnému implantátu, bude mnohem snadnější vymývat dětem mozky: ony ještě nemají analytickou mysl a může je to velice jednoduše zaujmout. Když se dětem budou promítat filmy a kreslené seriály, v nichž figurují čipy a různá jiná témata týkající se RFID technologií, stanou se k tomuto tématu „vnímatelnější“. Dobře se podívejte na filmy z poslední doby, videohry a kreslené seriály, a budete se divit, co tam uvidíte.
Když budete nechávat vaše děti od útlého věku nosit RFID tagy či dokonce podkožní mikročipy, za jednu nebo dvě generace bude každý z nás považovat nošení podkožního implantátu za „normální“. To je jeden z hlavních cílů, jehož chtějí dosáhnout obchodníci s podkožními mikročipy (příslušníci Nového světového řádu).
Proto prosím, buďte velmi bdělí a nenechte se chytit do tak viditelné pasti! NEPŘIPUSŤTE, ABY KDOKOLI ČIPOVAL SVÉ DĚTI. VYCHOVÁVEJTE JE A UČTE JE BÝT VNÍMAVÝMI NA SVOBODY A HODNOTY PRAVÉ DEMOKRACIE. NENECHTE SE OKLAMAT LSTIVÝMI ARGUMENTY PRŮMYSLNÍKŮ A ÚŘADŮ, KTEŘÍ VÁS KVŮLI TZV. „BEZPEČNOSTI“, „HUMANISMU“, „ZDRAVOTNICKÉ OCHRANĚ“ NEBO „POHODLÍ“ (finanční ulehčení, móda) PŘIJDOU SVÁDĚT, ABYSTE NECHALI SVÉ DĚTI NEBO VNOUČATA ČIPOVAT!

Výrobci čipových implantátů pro lidi se snaží za sebou zahladit stopy
Vzhledem ke sporům a odporu některých lidí vůči čipovým impantátům kvůli bezpočtu nebezpečí, které tyto čipy představují, společnosti, které vyrábějí a prodávají tyto ohavnosti, přijaly obzvláště věrolomnou a pokryteckou taktiku. Buďto:
• skrývají skutečnost, že prodávají implantabilní mikročipy pro lidi;
• snaží se obnovit svou reputaci tím, že mění své jméno a / nebo název čipu;
• podávají „humanistická“ a tzv. „lékařská“ opodstatnění (navzdory tomu, že tyto čipy jsou rakovinotvorné!).
Například společnost s názvem Trovan, která inzerovala v krátké reklamě své implantabilní RFID čipy pro lidi, 100IH-ID a ID-100IH/A čipy (viz www.mediafire.com/view) urychleně odstranila ze svých internetových stránek jakékoli zmínky o těchto čipech. Nicméně internetoví uživatelé stáhli reklamní brožuru o tom, že tyto čipy Trovan prodával. Takže si můžete tuto brožuru také stáhnout (viz odkaz na Mediafire výše).
Nějakou dobu byly určité technické rozdíly v čipech a v politice Digital Solutions (ADS) / Digital Angel / VeriChip Corp. / PositiveID / VeriTeQ. Nenechte se však zmást! Tyto opovrženíhodné společnosti se jen snaží vypadat dobře a zamést za sebou stopy, přičemž odpůrce mikročipů vykreslují jako naprosté idioty, zpátečníky, lháře atd.
Společnost se rozdělila na různé subjekty s různými názvy (VeriChip Corp., „PositiveID“, a poslední, VeriTeQ), které koupily celou řadu dceřiných společností. Její čip dokonce měnil jména (není už nazýván VeriChip).
V současné době se verichip už neimplantuje na hřbet ruky, ale na zadní stranu ramena (triceps).
To všechno se samozřejmě děje k diskreditování křesťanů, kteří hovoří, že tyto čipy jsou znamením šelmy (které se dává na ruku nebo na čelo – viz kapitola 6).
Musíme však vědět, že ADS se pomalu ale jistě vrací ke svým počátečním rozhodnutím. Například projekt směřovaný na použití verichipu k uvolnění spouště inteligentních střelných zbraních (smartguns) předpokládá, že vlastníci zbraní nebo policisté by museli být očipováni na hřbetu ruky (všimněme si, že belgický výrobce zbraní „FN Herstal“ se účastní projektu „smart zbraní“). Takže můžete vidět, jak mazaná je tato zlomyslná společnost a jak snadno vás může nalákat a oklamat! PROSÍM VÁS TEDY, BUĎTE BDĚLÍ, A AŤ SE STANE COKOLI, NENECHTE SE „OČIPOVAT“!
Verichip, který měl být aktivním čipem (přijímat a vysílat data kdykoli i bez vašeho vědomí), je ve své současné konfiguraci pasivním čipem (který je aktivován, pouze když po něm přejede scannerem).
Buďte si však vědomi, že plán učinit z verichipu aktivní RFID čip je stále velmi aktuální a že Verichip, PositiveID a VeriTeQ na tom horlivě pracují. Ve skutečnosti už mají prototypy aktivních RFID čipů, a jediná věc, která jim brání uvést je na trh jako implantáty, je velikost těchto aktivních RFID čipů.
Miniaturizace související s nanotechnologií určitě překoná velikostní bariéru, protože první implantabilní RFID nanočipy – nazývané také nanotranspondéry – jsou hotové (a jsou pouze 0,7 cm dlouhé – viz www.trovan.com/…/5c811f33f28f347dda5e6c8d7b2d3b0d-12.html)!
Společnosti ADS nic nebrání v tom, aby pustila na trh první verzi svého podkožního mikročipu pro lidi, a až bude dostatečně rozšířen a přijat, uvést druhý model, který bude mít všechny charakteristiky zmíněné na počátku této studie. Kromě toho nebezpečí pro vaše zdraví, riziko potlačení vašeho soukromí a obrovské nebezpečí kontroly, tedy ovládání mysli stále trvá!

7. DUCHOVNÍ NEBEZPEČÍ ČIPU – NA BIBLICKÉM ZÁKLADĚ
I když třeba nejste věřící, myslím, že tato kapitola bude pro vás velmi užitečná.
Bible obsahuje mnoho důležitých poselství. V poslední části Bible, která se nazývá kniha Zjevení, její autor, sv. Jan, hovoří o tom, co mu bylo zjeveno ohledně posledních časů, které vedou k návratu Ježíše Krista.
Tato část Bible je velmi těžce srozumitelná v přesném slova smyslu, protože Jan užívá mnoho obrazů, skrze něž hovoří o posledních časech. Varuje nás před antikristem, falešným prorokem a „šelmou“ i „znamením šelmy“, která se bude snažit způsobit zavržení lidstva. Jan také popisuje soudný den a způsob, jak bude Bůh varovat a posílat pohromy na zem, čímž protříbí dobré a zlé.
Nejzvláštnější je, že tato část Bible, která se vždy zdála být tak záhadná, začíná být v poslední době po částech vykládána a je stále jasnější a jasnější. Mnoho křesťanů učinilo paralelu mezi znamením šlemy a podkožními mikročipy. Sám Dr. Sanders poté, co si uvědomil nebezpečí mikročipů, byl přesvědčen, že mikročipový implantát je skutečně tím prokletým znamením, o němž hovoří Bible.
Posuďte sami:
Zj 13,4-5; 16-18: „A lidé se klaněli draku, který dal té šelmě moc … A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání … A působí, aby všem, malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům, bylo dáno znamení na pravou ruku nebo na čelo a aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost. Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy; neboť je to číslo člověka. Jeho číslo je šest set šedesát šest (666).“
Když víte, že podkožní mikročip pro lidi pracuje nejefektivněji na hřbetě ruky nebo na čele(protože tato dvě místa v těle mění teplotu nejsnáze, a tak umožňují, aby se malinká lithiová baterie nabíjela termoelektřinou), je to ohromující, že? Při zmínce o znamení na ruce člověk hned pomyslí na podkožní mikročipy, a znamení na čele ukazuje na mozkové čipy.
A když si uvědomíme, že firmy, které vyrábějí mikročipy, je chtějí generalizovat v celosvětovém měřítku a prostřednictvím mikročipu usilují o vytvoření bezhotovostní společnosti s jedinou světovou, a navíc virtuální měnou, člověk může počítat s tím, že ve společnosti, kde budou mikročipy používány jako platební prostředky, ti, kteří nebudou mít mikročip a nepřijmou jeho implantaci, nebudou moci vůbec nic prodávat ani kupovat. Další znepokojující prvek v souvislosti s knihou Zjevení…
A když víme, že součástí mikročipu je číslo 666 (viz 2. kapitola: Historie podkožních mikročipů), začneme si myslet, že existuje až příliš MNOHO „náhod“ (skutečně příliš mnoho) – když porovnáme specifika mikročipů a výše uvedené verše ze Zjevení.
Zj 16,2 „První anděl šel a vylil svou nádobu na zem: a zlé a zhoubné vředy padly na lidi, kteří měli cejch šelmy a kteří se klaněli jejímu obrazu.“
Když víte, že mikročip má litiovou baterii, která, když je čip porušen, působí bolestivé hnisavé rány, okamžitě si vzpomenete na tento biblický citát.
Když víte, že tento RFID čipový implantát je rakovinotvorný a způsobuje zhoubné nádory, verš vám ještě více otevře oči. Vždyť co může být podobnějšího „zlým a zhoubným vředům“ více, než zhoubný nádor?
Nakonec i řecké slovo používané pro znak šelmy „charagma“ se používá pro značku, která se dělá šídlem (stejně jako čip je aplikován hypodermickou injekční stříkačkou, která je také určitým druhem šídla).
Je tu něco ještě více udivujícího: totéž slovo, „charagma“, se také může vztahovat k … hadímu uštknutí (viz www.ridingthebeast.com/…/charagma-echidnes-TDNT.gif)! A pro všechny věřící had představuje satana. Nyní se podívejte na jedové zuby hada, a porovnejte je s injekční jehlou, a budete překvapeni nápadnou vzájemnou podobností (viz obrázek níže)! A samozřejmě, čipy jsou injekčně zaváděny do těla … injekční stříkačkou a jehlou!

Otázka: Myslíte, že žijeme v posledních časech?
Bible nás skrze knihu Zjevení vážně varuje, abychom nepřijímali znamení šelmy a povzbuzuje nás, abychom žili v souladu s Božími přikázáními.
Zj 14,9-12: „A za nimi letěl třetí anděl a říkal mocným hlasem: ‚Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na své čelo nebo na svou ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; a bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. A dým jejich muk bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí. Zde je vytrvalost svatých, zde jsou ti, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.“
Bible však také říká, že odmítnutí znamení šelmy bude mít určité následky (avšak pouze následky pro tělo nikoli pro nesmrtelnou duši):
Zj 20,4: „Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let.“
To znamená, že konečné vítězství patří těm, kteří nepřijmou znamení šelmy. Ale i zde je otázka: jste připraveni, že nebudete moci ani kupovat ani prodávat a že budete muset žít z výměnného obchodu jako ztroskotanci, protože jste odmítli znamení (= podkožní mikročip)? A dále: jste připraveni na pronásledování a smrt kvůli tomuto rozhodnutí (téma stětí a vzkříšení je rozebíráno výše)?
Anebo raději ztratíte svou svobodu, svobodnou vůli i svou duši a přijmete mikročip, který vám bude implantován na ruku nebo na čelo a pak budete pít z neředěného Božího hněvu?
Zemřete raději jako očipovaný a tupý otrok, anebo svobodný a uvědomělý člověk?
To je otázka, nad kterou byste se měli do budoucna zamyslet
, protože až ten čas přijde, budete si muset zvolit svůj tábor a nebude zde žádná alternativa nebo kompromis. Jedna věc je jistá: ať jste věřící nebo nevěřící nemůžete říci, že jste nebyli včas varováni před riziky a nebezpečími mikročipových implantátů, ať už duchovními nebo neduchovními.

Podivná „náhoda“ a ďábelská symbolika: logo společnosti VeriTeQ obsahuje písmeno Q,
které velmi připomíná hadí oko! VeriTeQ obchoduje s RFID čipy pro lidi

NA ruku a na čelo nebo DO ruky a do čela?
Co se týče znamení šelmy, překlady knihy Zjevení (nezapomínejme, že kniha byla napsána starořečtinou) se mírně liší, podle toho, o jakou verzi se jedná, a podle jazyka, v jakém knihu čtete. V některých verzích knihy Zjevení je napsáno, že šelma požadovala, aby lidé přijali (doslovně) „znamení dovnitř ruky nebo čela“. V jiných verzích je řečeno „na povrch ruky nebo čela“.
Ve skutečnosti to však není problém. Některé francouzské Bible, například překlad Davida Martina (viz www.biblemartin.com/…/bible_frm.htm), používají „dovnitř ruky nebo čela“, jiné „na ruku a čelo“. Ve francouzštině většina Biblí překládá „na“, zatímco v angličtině ve většině Biblí stojí „dovnitř“.
Je proto logické vysvětlení: Ve starém řeckém textu slovo, které způsobilo rozdílnost v překladech, je slovo epi, které může znamenat i „na“ i „dovnitř“.
Věřím, že to není náhoda ale mnohoznačnost, díky níž bychom si měli uvědomit, že znamení šelmy může být něco, co je uvnitř ruky nebo čela (čipový nebo nanočipový implantát zaváděný injekčně pod kůži nebo do mozku) nebo něco, co je na ruce či na čele (čelenka nebo náramek vybavený RFID čipem nebo tetováním RFID; mimochodem, když hovoříme o těchto inkoustových tetováních RFID, které následně pracují s radiofrekvenčními vlnami, které mohou způsobit nádory, navštivte internetové stránky společnosti, která prodává tuto neblaze proslulou technologii – společnost, která se nazývá Somark Innovations:somarkinnovations.com. Všimli jste si této neuvěřitelné „náhody“? Tato společnost má slovo „znamení“ (angl. mark) ve svém samotném názvu!). Také si všimněte existence „dočasného elektronického tetování“ obsahujícího RFID čip (viz www.wired.com/…/skin-printed-electrodes), které jsou umístěny na hřbetní straně ruky nebo na jiné části těla.
Pro lidi, kteří mají zájem o další vysvětlení a zdroje o spojení mezi čipem a znamením šelmy, vřele doporučuji tuto stránku: www.ridingthebeast.com/…/epi-charagma-chi-xi-stigma .

O čísle 666 a k čemu se toto číslo vztahuje?
Starý zákon byl napsán v hebrejštině. Lidé, kteří psali Nový zákon ve staré řečtině, často v úctě ke Starému zákonu používali tuto techniku: když psali, vpisovali do textu drobné odkazy na Starý zákon, aby ukázali, že jejich text je určitým rozšířením základního Starého Zákona. Když sv. Jan psal na ostrově Patmos knihu Zjevení, učinil zde určité propojení s pasáží ze Starého Zákona, a týká se to … čísla 666.
Co se týče znamení šelmy a čísla jejího jména v knize Zjevení, kapitola 13, je napsáno: „Je to číslo člověka, a jeho číslo je 666.“
Ve staré řečtině číslo 666 uvedené ve 13. kapitole Zjevení je jedním z výjimečných případů, kdy je číslo vyhláskováno: chi-xi-stigma. Všimněte si, že stigma vypadá jako had.
Stigma je číslo 6, ale je to také slovo.

Konkordance Jamese Stronga přiřazuje slovu stigma následující definici (srov.www.eliyah.com/…/strongs.cgi): stigma stig’-ma ze základního stizo („píchnout“); vyrytí nebo vyražení značky (k rozpoznání vlastníka), tj. (obrazně) jizva služby: znak otroctví. Definicemi píchnutí, vyražení, a označení je stigma velmi blízko k definici slova charagma, které se používá pro znamení šelmy.
Proč je nám řečeno, že číslo 666 „je číslo člověka“?
V Bibli jsou pouze dvě pasáže, které se zmiňují o číslu 666: jedna je v knize Zjevení, kapitola 13 (Nový Zákon) a pak pasáž ze Starého Zákony.
Tato pasáž ze Starého Zákona je v 1. knize královské, kapitola 10, a je to JEDINÉ místo v Písmu kromě Zjevení, které se k číslu 666 vztahuje.
V této pasáži královna ze Sáby navštěvuje krále Šalomouna a odhaluje všechno bohatství i obchodní, ekonomický a finanční systém ustanovený Šalomounem.
Král Šalomoun splnil královně ze Sáby každé přání, jež vyslovila. Navíc jí dal dary hodné krále Šalomouna. Pak se odebrala i se svými služebníky do své země.
VÁHA ZLATA, KTERÉ BYLO PŘIVÁŽENO ŠALOMOUNOVI ZA JEDEN ROK, ČINILA ŠEST SET ŠEDESÁT ŠEST TALENTŮ, mimo zlato od kupců a ze zisku obchodníků i od všech králů západua místodržitelů země.
Král Šalomoun dal udělat dvě stě pavéz z tepaného zlata; na jednu pavézu vynaložil šest set šekelů zlata. Dále dal udělat tři sta štítů z tepaného zlata; na jeden štít vynaložil tři hřivny zlata. Král je pak dal uložit do domu Libanónského lesa.
Král dal také udělat veliký trůn ze slonoviny a obložil jej ryzím zlatem. Trůn měl šest stupňů, vzadu nahoře byl zaoblen, po obou stranách sedadla měl opěradla a vedle opěradel stáli dva lvi. Na šesti stupních tam stálo z obou stran dvanáct lvů. Nic takového nebylo zhotoveno v žádném království.
Všechny nádoby, ze kterých král Šalomoun pil, byly zlaté a všechny předměty domu Libanónského lesa byly potaženy lístkovým zlatem; nic nebylo ze stříbra, to v Šalomounově době nemělo cenu. Král měl na moři zámořské loďstvo spolu s loděmi Chíramovými. Jednou za tři roky zámořské loďstvo přijíždělo a přiváželo zlato a stříbro, slonovinu, opice a pávy. Král Šalomoun převýšil všechny krále země bohatstvím i moudrostí.
Celá země vyhledávala Šalomouna, aby slyšela jeho moudrost, kterou mu Bůh vložil do srdce. Každý přinášel svůj dar: předměty stříbrné i zlaté, pláště, zbroj, balzámy, koně, mezky, a to rok co rok. Tak Šalomoun nashromáždil vozy a jezdecké koně; měl tisíc čtyři sta vozů a dvanáct tisíc jezdeckých koní. Rozmístil je ve městech pro vozbu a u sebe v Jeruzalémě. Král měl v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů jako planých fíků, jakých roste mnoho v Přímořské nížině.
 (1Kr 10,13-27)
Všimněte si místa, které ukazuje na váhu zlata, kterou Šalamoun ročně dostával. Bylo to 666 talentů zlata! V tomto úryvku se tedy číslo šelmy vztahuje k člověku: ke králi Šalamounovi.
A nyní se podívejme, co číslo 666 představuje:
Ve výše uvedeném úryvku můžeme vidět, že 666 je spojeno s bohatstvím a finanční, ekonomickou a obchodní silou, které Šalamoun dosáhl.
Jinými slovy, číslo 666 je finanční, ekonomický a obchodní systém a znamení šelmy bylo určeno k tomu, aby „nikdo nemohl kupovat ani prodávat, jedině ten, kdo má znamení nebo jméno té šelmy nebo číslo jejího jména.“.
Toto je tedy důvod, proč má šelma číslo 666: protože buduje finanční, hospodářský a obchodní systém bohatství!
A tak vše směřuje k tomu, že jednou z aplikací čipových implantátů bude, že z nich učiní elektronický platební prostředek, který je naprosto dematerializovaný (bezhotovostní společnost)! Vysvětlení je tedy jasné a spojení zřejmé, tím spíše, že bezhotovostní systémy se v posledních letech stávají stále více rozšířenými (viz marialeroux1.xooit.fr/t114-SOCIETE-SANS-ARGENT-CASH-SOCIETY-WITHOUT-CASH-MONEY.htm).
Jakmile se objevily čárkové kódy, elektronické čipy a první osobní počítače, bylo zdůrazňováno číslo 666. Například první PC, které firma Apple dala do prodeje, byl model 666 a byl prodáván za… 666,666 $. Firma Apple také inzerovala svou produkci reklamou vztahující se k biblické pasáži z knihy Genesis: zobrazuje Adama, který drží počítač, aby zakryl svou nahotu. Konečně i ve starém logu Apple je jablko, z něhož kousek chybí – jablko dědičného hříchu, do něhož kousla Eva.
Nyní jsou všechny banky a platby řízeny elektronicky a současná elektronika je založena na DIGITÁLNÍM systému, tedy na ČÍSLICÍCH.

Pochybné emblémy
Na některých čipech můžete najít erby. Abyste je mohli vidět, potřebujete elektronický mikroskop, protože jsou velmi malinké. Toto se nazývá „čipová heraldika“. Mezi erby, které někteří lidé našli na čipech, patří tento, který obsahuje ďábelskou symboliku:

Všimněte si tří žab, které silně připomínají úryvek z knihy Zjevení (Zj 16,13): „Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám.“Všimněte si čísla 666 uprostřed tohoto emblému! Kromě toho má tento erb kulturní význam: takovýto erb se třemi žábami (ale bez čísla 666) je obecně nazýván ďáblovým erbem (srov.en.wikipedia.org/…/Common_toad)!

RFID čipy a čipové implantáty uznány za znamení šelmy!
Je důležité si uvědomit, že někteří křesťanští představitelé oficiálně uznali RFID čipy a mikročipy za znamení šelmy popsané v Apokalypse.
Například Byzantský katolický patriarchát na Ukrajině je odsoudil v dopise, který zaslal členům Kongresu Spojených států a také evropským představitelům. Pročtěte si důkazy a dopis na webových stránkách Patriarchátu: vkpatriarhat.org.ua/cz.
Řecká pravoslavná církev také odsoudila fyzickou přítomnost čísla 666 v čárkových kódech, ve smart kartách a také v pasech Schengenského prostoru. Z tohoto důvodu, se Synod řecké pravoslavné církve a synod církve na Krétě, stejně jako svatý kinot (řídící orgán) Hory Athos, obrátil na řeckou vládu, aby nepřijímala číselný kód 666 pro elektronické pasy! Viz související článek: www.ukraine.com/…/8467-schengen-zone.html.
Některé křesťanské církve kritizovaly RFID čipy a čipové implantáty jako znamení šelmy, zdaleka však k nim nepatří římskokatolická církev! Tato církev, která se potýká se závažnými morálními problémy a také čelí obviněním ze zločinů proti lidskosti (pedofilie, genocida, praní špinavých peněz…), v nedávné době nutila kněze a zaměstnance Vatikánu, kteří chtějí mít přístup k archivům, nosit elektronické identifikační karty se zabudovaným RFID čipem! Otřesné! Odůvodnění podané Vatikánem souviselo s trapným úniky ve spojitosti se skandálem Vatileaks. Takže aby se zabránilo dalším únikům a byla posílena „bezpečnost“, Vatikán přijal toto totalitní opatření nařizující identifikační karty s vestavěným RFID čipem! Na tomto odkazu můžete najít článek, který dané rozhodnutí dokumentuje: vaticaninsider.lastampa.it/…/vaticano-vatileaks-vatican-20209.
Rozhodnutí Vatikánu o RFID identifikačních průkazech bylo také ostře odsouzeno Byzantským katolickým patriarchátem na Ukrajině. Zde je odkaz na webové stránky patriarchátu, kde je opublikován příslušný dopis, který Patriarchát zaslal do Vatikánu: vkpatriarhat.org.ua/cz.
Abychom to shrnuli: nebezpečí RFID čipů a čipových implantátů neohrožují pouze vaše zdraví, ale i všechny svobody a práva občanů. Kromě toho je zde velmi závažná duchovní hrozba, protože tyto čipy byly uznány některými – tedy pravověrnými křesťanskými církvemi za znamení šelmy. Znamení, vydává člověka, který jej přijme, Božímu hněvu.
Ze všech těchto důvodů vám mohu jen doporučit, abyste odmítli tento typ technologie a odporovali mu celou svou silou, celou svou duší a celým svým srdcem!

Čipové implantáty – znamení šelmy!

8. TECHNOLOGIE KOMPLEMENTÁRNÍ S MIKROČIPOVÝMI IMPLANTÁTY
Nyní budeme hovořit, ne však úplně vyčerpávajícím způsobem, o některých existujícíchtechnologiích, které mohou být spojeny s čipovými implantáty, aby je „zdokonalily“ anebo zvýšily možnost manipulace a kontroly mysli, těla a chování.
Mějte na paměti, že všechno, co je řečeno v této části studie, již existuje. Jestli jste o tom neslyšeli z masmédií nebo jste o tom do této doby neslyšeli vůbec, neznamená to, že se jisté věci neplánují bez vašeho vědomí.
Kybernetika a transhumanismus
Tato část technologie je (oficiálně!) pouze v prvních stádiích vývoje. Nicméně některé články, jako například článek, který vyšel ve Washington Post 28. srpna 2001 (francouzská verze:www.lemonde.fr, vydání z 15. listopadu 2001), nás nemůže nechat lhostejnými.
Ve zprávě se jedná o objev, který umožňuje interakci živých mozkových buněk s elektrickým obvodem z křemíkových prvků. Experiment spočíval ve vytvoření „částečně živého“ elektrického obvodu pozůstávajícího z četných šnečích neuronů přilepených k malým tranzistorům. Buňky komunikovaly vzájemně mezi sebou a s křemíkovými deštičkami.
Oč šlo v tomto vynálezu? O vývoj umělé sítnice a protézy, které by byly rozšířením lidského nervového systému (!) a pomáhaly by slepým znovu získat zrak a paralyzovaným „uvést předměty do pohybu pouhou myšlenkou“, o vytvoření počítačů, které budou tak vynalézavé a přizpůsobivé jako náš nervový systém, a o vytvoření generace robotů, které budou moci být skutečně nazvány „inteligentními“.
Roboti a lidé sdílejí dvě vlastnosti: jsou to OBOUSMĚRNÉ bytosti, a procházejí jimi elektrické impulsy (lidský nervový systém vysílá a přijímá elektrické impulsy). Tato obousměrnost znamená, že co jde jedním směrem, může jít také opačným. Roboti i lidi se řídí jak příkazy přicházejícími zevnitř, tak příkazy zvenčí. Zde je ukázka:
Příkazy zevnitř: jedná se o příkazy vycházející z mozku člověka nebo z robota. Tyto příkazy vycházejí skrze nervy (nebo skrze kabely robota) a umožňují pohyb končetinami (= motorické příkazy).
Příkazy zvenčí: tyto příkazy jsou přijímány lidskou bytostí nebo robotem zvenčí skrze senzory (u člověka: oči, nos, uši, prsty, kůže a chuťové buňky; u robota: zvukový senzor, ultrazvukový senzor, infračervený senzor, senzor citlivý na světlo, kamery atd.). Tyto příkazy přicházejí zvenčí a jdou do mozku člověka nebo robota.
Právě tato obousměrnost a skutečnost, že k výměně informací může docházet díky elektřině procházející křemíkovými čipy a neurony, umožňuje vytvářet kyborgy, tedy bytosti, které jsou složeny částečně z živé organické hmoty, a částečně z elektronické, robotické a neživé hmoty.
Již nyní si můžeme představit, vedle úžasných a údajně „humanistických“ aplikací, nebezpečí této technologie, která si opravdu hraje s živými bytostmi! Konec konců, kybernetické paže a ruce byly vyvinuty a testovány na lidech v mnoha částech světa. Některé z těchto kybernetických končetin pracují také díky … mozkovým čipům!
Záminky používané pro zavedení kybernetiky jsou vždy stejné: za prvé se jedná o pseudolékařské výmluvy, které tvrdí, že léčí nebo pomáhají lidem prostřednictvím kybernetiky nebo implantátů, dále se jako odůvodnění podává modernost, pohodlí a pokrok, a dokonce je zde i projekt „vylepšení“ lidské bytosti dodáním „nových schopností“. Tento děsivý úmysl (fyzicky „vylepšit“ lidskou bytost) je součástí plánu transhumanistů. Transhumanisté jsou šílení geniální vědci, kteří chtějí jít za hranici lidských možností, aby prostřednictvím technologie učinili z člověka nesmrtelného „nadčlověka“ (tj. obnova starého nacistického mýtu o nadčlověku – Übermensch). Nyní mají transhumanisté (někdy nazývaní technologičtí progresisté) dokonce i své logo „technologické singularity“ reprezentované symbolem H+.

Nanotechnologie
Nanotechnologie je založena na „dobytí nekonečné malosti“. V tomto druhu technologie vědci pracují na škále nanometrů (nm). Jeden nanometr je miliardtina metru, neboli 80000krát méně než je tloušťka vlasu. Tato technologie tedy pracuje na molekulární či atomové úrovni.
Jako všechny ostatní technologie, které vynášejí „velké peníze“, i tato se snaží dosáhnout maxima, přičemž se chvástá „humanistickými“ a humanitárními vlastnostmi, ale ve skutečnosti s tím mohou být spojené nebezpečné aplikace (a už k tomu spějeme, jak uvidíte). Evropa chce vytvořit průmyslovou platformu nanotechnologie, a jen pro rok 2003 EU přidělila 700 000 milionů euro (!) na nanotechnologické výzkumy. Tolik peněz se nepochybně nedává na žádné charitativní účely…
Tedy Evropská Komise (včetně svého představitele, Philippe Busquina, bývalého belgického politika, který se stal evropským komisařem pro výzkum) nepokrytě a beze studu financovala mezi jiným projekty „DNA matric a biočipů“, aby byl vyvinut mikročip pro levné analýzy DNA. Je to smutné, ale je to pravda.
Naše stará dobrá Evropa tedy rozhodně není uchráněna!
Závažná otázka: Jaká jsou rizika zavedení nanočipů či nanorobotů do našeho těla? Neboť pokud tyto nanočipy mohou být používány k „lokalizování rakovinotvorných buněk“ nebo k léčení nemocí uvnitř lidského těla, proč by nemohly být používány k jeho zničení? To je nakonec přece jen otázkou záměru a programování…
Také je potřeba vědět, že v době, kdy toto čtete, jsou vyvíjeny technické a technologické snahy vytvořit identifikační nanočipy (které jsou pro lidské oko neviditelné) a implantovat je do lidského těla tím či oním způsobem. Některé projekty na nanoúrovni byly vyvinuty speciálně pro tento účel! Největší nebezpečí spočívá v malé velikosti těchto nanočipů: jsou pouhým okem zcela neviditelné a mohou být zavedeny do těla bez vědomí dané osoby, a to injekčně, požitím, inhalací nebo dokonce skrze póry v kůži!
Je třeba také poznamenat, že když se nanočástice dostanou do těla, mohou bez problémů procházet bariérou imunitního systému, a dokonce i hematoencefalickou bariérou, která chrání náš centrální nervový systém (takže jsme proti nim zcela bezbranní!)
Největší nebezpečí spočívá v riziku, že během pár let budeme schopni vyvíjet nanočipy určené k identifikaci, sledování a emocionální a hormonální kontrole, neboli ovládání, a rovněž ke kontrole mysli jedince! Zde je tedy další důvod, proč musíme začít bez zbytečného odkladu něco dělat!

Biometrie
Biometrie je věda, která vypočítává rozměry lidských orgánů, nyní se však používá spíše jako způsob kontroly a ověřování totožnosti. Když se zjistilo, že otisky prstů jsou stálé a unikátní, že jsou vytvořeny ještě před narozením a zůstávají stejné po celý život, náš starý „dobrý“ průmysl je bez jakýchkoli morálních zábran použil k vytvoření identifikačních systémů založených na otiscích prstů, morfologii ruky a na analýze vzorků DNA nebo na snímání a rozpoznávání oční duhovky (což je nejspolehlivější metoda).
Znovu nám však jsou sugestivně představovány „úžasné“ výhody a bleskový pokrok, které tato technologie nabízí. Pryč s hesly a chráněnými kódy, které jsou těžko zapamatovatelné – volají. Pryč s nebezpečím krádeže, zapomenutí nebo podvodného převodu atd. Samozřejmě se nepublikují žádné zprávy (nebo nejsou dostatečně zdůrazněny) o závažných důsledcích biometrie, pokud jde o ztrátu soukromí a svobody!

Technologie HAARP
Vysokofrekvenční aktivní polární výzkumný program (High-frequency Active Auroral Research Project) je projektem americké armády a naftové společnosti Apti-Arco. Tento program nahradil projekt „Star Wars“, s tím rozdílem, že HAARP je pozemní. HAARP je výkonný a polyvalentní; využívá ionosféru (vrstva atmosféry nad stratosférou, složená z ionizovaných částic, které jsou silně elektricky nabité) jako energetickou zbraň.
Pro úplnou informaci na toto téma můžete navštívit webové stránky, kde je velmi dobrý článek o HAARP: www.theforbiddenknowledge.com/…/haarp_mind_weather_control.htm.
HAARP je obrovské zařízení na několika hektarech a nachází se v Gakonu na Aljašce. Je to obrovská odlesněná a rovná plocha, lemovaná 48 anténami, které jsou 28m vysoké, a každá z nich je napojena na vysílač, který má o něco menší výkon než milión (!) wattů. Použití je následující: bombardují ionosféru extrémně vysokými frekvenčními vlnami, ionosféra se v důsledku toho přetváří na něco jako obrovské virtuální zrcadlo, které působí jako anténa. Tato virtuální anténa přenáší vlny velmi nízké frekvence, čímž dochází k vytvoření jakési „gigantické mikrovlnné trouby“ v určité části ionosféry. Vlny s extrémně nízkou frekvencí jsou pro nervový systém škodlivé a mohou umožnit ovládání i kontrolu mysli, způsobovat halucinace atd.
Použití HAARP:
– Přerušování všech druhů bezdrátové komunikace a vysílání;
– Zničení střel nebo raket na obloze, či způsobení selhání jejich elektronických radarů;
– Způsobení silných explozí, jejichž rozsah lze srovnat s atomovou bombou;
– Lokální změny počasí
– Ovlivňování lidského chování (Vzhledem k tomu, že již víme, že vlny mohou ovlivnit chování, a vzhledem k síle HAARP, si můžeme představit, k jak strašným věcem jej lze použít! Zde by také mohlo být propojení s mikročipovými implantáty: HAARP by mohl fungovat jako velmi silné relé pro družice nebo jako gigantický vysílač pro kontrolu a ovládání mysli celé populace!)
Těm, kteří se zajímají o HAARP, mohu nabídnout knihu napsanou Jeane Manning (pozn. avšak jiné knihy od této autorky rozhodně nedoporučuji) a Dr. Nickem Begichem pod názvem: „Angels don’t play this HAARP“ (srov. www.amazon.fr/…/0964881209).

Vakcíny z tekutých krystalů a nanovakcíny
Vakcíny z tekutých krystalů jsou jednou z novinek v očkování.
DNA se skládá z tekutých krystalů. Myšlenka vakcín z tekutých krystalů spočívá v injekční aplikaci „nahé“ DNA do organismu (například nitrosvalovým podáním). Ta je tvořena opakujícími se sekvencemi DNA, které jsou nosiči buněčné informace (tato DNA může být syntetická). Na tyto opakující se sekvence DNA jsou přesazovány buďto sekvence virové DNA nebo geny kódující virové nebo bakteriální proteiny. Integrace tohoto genetického materiálu do našich buněk je velmi rychlá a nemůžeme kontrolovat syntézu proteinů, které jsou vyrobeny později, protože jsou již včleněny do našeho genetického dědictví.
Problém je následující: když vám byla injekčně aplikována vakcína, kdo ví, co přesně obsahuje? Kdo ví, zda je to „klasická“ vakcína, nebo vakcína z tekutých krystalů? Dokonce i lékaři, co vám ji aplikuje, je to srdečně jedno.
Avšak otázka, která se zde nabízí, má opět vztah k ovládání a kontrole jedinců: není ta „cizí“ DNA, která je implantována prostřednictvím vakcíny, určitým druhem „antény“, která může být programována zvenčí a která je zavedena do našeho organismu, aby dosáhla cílů, které se mohou velmi lišit od humanistických zdravotních cílů?
Jsme si skutečně jisti, že jakmile budou tyto (virové) částice a částice DNA včleněny do našeho organismu, že neexistuje žádné nebezpečí, že budou-li stimulované určitými vnějšími jevy (například přesná vlnová délka vysílaná družicemi, která může být přenášena mikročipovým implantátem v těle), nejenže nebudou aktivizovat náš imunitní systém, ale naopak inhibovat, až jej úplně paralyzují nebo budou produkovat toxiny a smrtelné viry? Bude to tedy určitá masová technika kontroly a ovládání používaná proti lidem, využívajíc jakousi buněčnou anténu, která bude zkratovat vědomí jednotlivce!
Někteří lidé se nad tím vážně zamýšlejí hlavně v Quebecku a v USA.
Existuje dobrá kniha Anny Givaudan (ve spoluautorství s Dr. Antoine ACHRAM), „Celui qui vient, tome 2 : Les Dossiers sur le Gouvernement Mondial“ („Spisy o světové vládě“), která velmi jasně hovoří o roli vakcín, roli, která rozhodně není ani trochu léčebná (některé mají dokonce velmi závažné nežádoucí účinky! Tato kniha obsahuje část o mikročipech, avšak její téma – jedna světová vláda neboli nový světový řád – je daleko širší.
(Pozn.: Toto je jediná kniha Anny Givaudan, kterou bych doporučil, protože se opírá o závažné tiskové zprávy a podává pádné důkazy. Nicméně bych rozhodně nedoporučoval její další knihy, které jsou silně orientovány na duchovnost New Age, a tudíž nepodávají žádné důkazy nebo informace, jsou škodlivé a jejich četby je třeba se vyvarovat.)
Kromě toho V SOUČASNÉ DOBĚ EXISTUJÍ NANOVAKCÍNY OBSAHUJÍCÍ NANOČÁSTICE, KTERÉ JSOU VELMI NEBEZPEČNÉ PRO VAŠE ZDRAVÍ A KTERÉ JSOU TAK MALÉ, ŽE MOHOU PRONIKNOUT DO LIDSKÉHO ORGANISMU FORMOU POSTŘIKU, COŽ JIM UMOŽŇUJE PROSTOUPIT PÓRY KŮŽE NEBO STĚNOU SLIZNICE! Například, nanočástice byly nalezeny ve vakcínách H1N1, které byly uvedeny na trh v roce 2009 (vizmondialisation.ca/index.php)!
Navíc farmaceutické společnosti již začínají nanovakcíny vyrábět a testovat, například ruská společnost „Rusnano“ (srov. www.rosnano.ru/Home.aspx)!
Pouze „nepatrným“ problémem je, že nanočástice způsobuji velmi vážné zdravotní problémy, a mohou dokonce způsobit smrt! Studie vypracovaná nemocnicí Chaoyang v Pekingu potvrdila, že nanočástice vyvolávají poškození plic a další maligní onemocnění u lidí (vizmondialisation.ca/index.php)!
Takže je zde další nebezpečí, které pod rouškou starostlivosti o „zdraví“, může způsobit velké škody!

F) Chemtrails
„Chemtrails“ (chemické stopy) jsou stopy chemikálií vypouštěných z reaktorů tryskových a jiných letadel. Avšak nejsou to běžné kondenzační stopy („contrails“)!
Naopak, chemtrails se skládají z chemických částic, které padají na obyvatelstvo ve vesnicích, nad nimiž letadlo spustilo svůj nebezpečný náklad!
Hlavní charakteristikou těchto chemických stop je jejich rozsah na obloze a jejich „životnost“: zpočátku vypadají jako kondenzační stopy, ale pak se rozšíří tak, že vypadají jako „velké mraky“ a někdy mohou zůstat na obloze více než 30 minut nebo i několik hodin než zmizí. Cíl těchto „chemických operací“ ještě není dobře znám: Testují odolnost populace vůči určitým chemikáliím nebo testují toxicitu těchto chemikálií? Mají za cíl šířit viry, nanočástice nebo bakteriologické zbraně nad určitým územím? Nebo napomáhat růstu skleníkového efektu? Nebo šířit chemikálie, které zvýší sílu a účinnost HAARP?
Každopádně, jedna věc je jistá: vláda je většinou do těchto chemických operací zapojena a Kongres USA dokonce označil chemtrails za „exotické zbraně“. Více informací na téma chemtrails najdete na webové stránce (francouzsky): www.chemtrails-france.com.

G) Další prostředky, jak utlačovat nebo zotročovat lidské bytosti
V současné době je tolik prostředků, jak používat prostředí, zvířata či lidi jako pokusné králíky nebo jak z nich udělat bezduché zombie, že se nestačíme o všech podrobněji zmínit. Vzpomeňme například geneticky modifikované organismy (GMO), klonování či jiné genetické změny, a též „exotické“ zbraně, zbraně se směřovanou energií (DEW) či zbraně a programyCIA k ovládání a kontrole lidské mysli a chování. Pro přehled těchto programů CIA a globalistů, viz: www.theforbiddenknowledge.com/…/mind_control_index.htm.
Nedávno „vědci“ vytvořili biologický tranzistor a biologický počítač (vizwww.independent.co.uk/…/biological-computer-that-lives-inside-the-body-comes-one-step-closer-as-scientists-make-transistor-out-of-dna-and-rna-8553915.html).
Tento biologický počítač umožní „PŘEPROGRAMOVÁNÍ ŽIVÝCH SYSTÉMŮ“, což zjevně představuje riziko totalitních brutálností a totální biologické kontroly a ovládání jedinců!
Krátce řečeno, na základě těchto technologií a technik můžeme tvrdit následující: vždy jsou doprovázeny „úžasnými“ a „prospěšnými“ argumenty a úmysly, avšak tyto objevy často vycházejí ze sféry průmyslu nebo z vojenského prostředí, což z nich činí potenciální zbraně, protože jsou určeny výlučně pro účely moci, války a zisku za každou cenu.
Největší chybou lidstva je, že dnes jakoukoli věc, jakoukoli bytost a i ten nejvzácnější dar – život – považuje za pouhé zboží, a že podlehlo pokušení obětovat duchovní věci ve prospěch materiálních. Přichází čas, kdy budeme muset učinit důležité rozhodnutí: Buďto si vybereme změnu, která nakonec přinese nazpět skutečné hodnoty, anebo budeme nonšalantní a tolerantní vůči všem těm příšernostem, které se již dějí, ale v tom případě to bude bolestná cesta končící záhubou.
Svět skutečně potřebuje být informován, potřebuje, aby lidé reagovali, a potřebuje mnoho pravdivé, obětavé lásky, aby mohl zažít lepší časy.

A nyní přejděme k závěru…

9. ZÁVĚR + 10. PRAMENY A ODKAZY
9. Závěr

Tato studie má za cíl informovat o skutečných nebezpečích, která masmédia zamlčují anebo informace překrucují. Má tě povzbudit, abys i ty informoval co nejvíce lidí o nebezpečí, které je už přede dveřmi a abys POVSTAL proti tomu, co proti nám už zosnovali některé světové organizace …
Zdá se ti realita příliš temná? Dobře, ale temnota není překážkou, abychom něco dělali. My jsme každého dne tvůrci osudu světa a zločinný systém, který je pro nás připraven, nebude moci uspět, pokud se lidé na celém světě vzepřou. Avšak musíme změnit své postoje a reagovat! Musíme mít odvahu zříci se svého pohodlíčka a projevit svůj nesouhlas. Navíc, musíme být informováni, ale zároveň musíme být prozíraví a podávané informace systematicky prověřovat (nezapomínejme, že masmédia jsou v područí vlády a součástí velkých nadnárodních organizací, které jsou kořenem problému, takže většinou podávají falešné nebo překroucené informace).
Jestliže se tvé srdce a mysl zachvěly či procitly při čtení této studie, pak prosím pokračuj v tomto misijním úkolu a informuj své přátele, svou rodinu a své kolegy nebo rozšiřuj tyto informace v největší možné míře skrze masmédia (v angličtině nebo jiném jazyce, neboť to musí slyšet všichni, celý svět to musí vědět a reagovat).
Světové katastrofě se můžeme vyhnout pouze tehdy, když všichni povstaneme proti plánům určité skupiny choromyslných lidí. Na druhé straně je mnoho dobrých knih a webových stránek (některé z nich jsou uvedeny v následujícím seznamu odkazů), které podávají doplňující informace. V případě pochybností ohledně faktů uvedených v této studii, ti tyto prameny pomohou přesvědčit se o pravdě.
Nezapomeň: Během II. světové války se těch pár lidí, kteří věděli o existenci táborů smrti nebo kterým se podařilo z těchto táborů uprchnout, snažilo upozornit veřejnost. Avšak jen málo lidí jim věřilo. Většina nemohla uvěřit, že lidé mohou být až tak krutí, že by se mohli dopouštět tak strašných věcí. A když tábory byly na konci války otevřeny, lidé byli zhrozeni.
Také nezapomeň: Nacisté a jejich nelidský systém se mohli ujmout vlády díky TICHÉMU SOUHLASU německých obyvatel! Pokud lidstvo zůstane lhostejné a bude jen krčit rameny nebo se nechá zmanipulovat propagandou sdělovacích prostředků, které nabízejí mikročip jako „zázračný výrobek“, můžeme si být JISTI, že mikročipový implantát se rozšíří a stane se univerzálním se všemi smutnými důsledky, které to s sebou nese, a že nastoupí světová diktatura!
Tato studie byla napsána s jediným cílem: varovat tě, abychom mohli uniknout strašné budoucnosti, a abys odmítl ten ďábelský mikročipový implantát!
MUSÍME POVSTAT A ŽÁDAT, ABY ČIPOVÉ (A NANOČIPOVÉ) IMPLANTÁTY BYLY DEFINITIVNĚ ZAKÁZÁNY A PROHLÁŠENY ZA NEZÁKONNÉ!
A prosím, nezakrývejte oči před pravdou: Naše země NEJSOU zaštítěny před touto pohromou. Některá setkání, kterých se Dr. Sanders účastnil a která se týkala „celosvětové vlády a měny“, se konala v Bruselu a Lucemburku, v samém srdci kdysi tak „čisté a čestné“ Evropy, kterou už zasáhla tato pohroma čipového implantátu!
Ať se stane cokoli, jestliže vám nebo vašim dětem bude někdo nabízet nebo vnucovat, abyste přijali mikročipový implantát, víte, co máte odpovědět! I KDYBY VÁS TO MĚLO STÁT COKOLIV, řekněte NE vašemu zotročení a zotročení budoucích generací, NE jednotnému myšlení a záhubě vaší nesmrtelné duše, NE znamení šelmy! ODMÍTNĚTE TUTO OHAVNOST MIKROČIPOVÉHO IMPLANTÁTU!

Řekni NE podkožním mikročipům!
Řekni NE mikročipovým implantátům!

10. Prameny a odkazy

1) V angličtině:
A) Webové stránky:

trumpetministries.net (webová stránka Carla W. Sanderse, kde jsou vysvětlena nebezpečí čipových implantátů, včetně ovládání a kontroly mysli)
www.angelfire.com/…/MMEA.html (křesťanská webová stránka, která popisuje děsivá nebezpečí mozkového čipu M.M.E.A. – Multiple Micro Electrode Array – včetně nebezpečí ovládání těla a mysli)
www.antichips.com (webová stránka aktivistů, kteří bojují proti podkožním čipům – obsahuje 52stránkový článek s důkazy o tom, že podkožní čipy mohou vyvolat rakovinu)
vkpatriarhat.org.ua/en (webová stránka Byzantského katolického patriarchátu, který označil RFID čipy a čipové implantáty za znamení šelmy)
www.nocards.org (webová stránka amerického sdružení ochrany spotřebitelů CASPIAN)
www.spychips.com (webová stránka proti RFID, autorkami jsou Katherine Albrecht a Liz Mc Intyre)
www.veriteqcorp.com/index.html (webová stránka nechvalně známé společnosti VeriTeQ, která obchoduje s podkožními čipovými implantáty)
www.trovan.com (webová stránka evropské společnosti Trovan, která se rovněž zabývá obchodem s podkožními čipy)
www.prisonplanet.com (známá webová stránka Alexe Jonese; tvrdě odmítá program nového světového řádu a totalitní a znesvobodňující technologie)
amsterdam.nettime.org/…/msg00237.html

B) Knihy:
– Katherine Albrecht & Liz Mc Intyre, Spychips, How major corporations and government plan to track your every purchase and watch your every move (Špionské čipy: Jak velké firmy a vláda plánují sledovat každou vaši koupi a každý váš pohyb), Thomas Nelson, 2005, 288 stran, ISBN-10: 1595550208 ; ISBN-13: 978-1595550200. (Jedna z nejlepších informačních příruček o čipech, oceněna «Lysander Spooner Award» za přínos do literatury svobody. To si musíte přečíst!).
– Katherine Albrecht & Liz Mc Intyre, The Spychips Threat: Why Christians Should Resist RFID and Electronic Surveillance (Hrozba špionských čipů: Proč by se křesťané měli vzepřít RFID a elektronickému dohledu), Thomas Nelson, 2006, 288 stran, ISBN-10: 1595550216 ; ISBN-13: 978-1595550217. (Nejnovější verze knihy Spychips, varující zejména křesťany před strašným nebezpečím RFID a podkožních čipů).
– Jose M. R. Delgado, Physical Control of the Mind – Toward a Psychocivilized Society (Fyzická kontrola mysli – Směrem ke psychocivilizované společnosti), Harper & Row, 1969, 281 stran, ISBN-10: 0060110163 ; ISBN-13: 978-0060110161 (srov.www.freedomfchs.com/pcofthemindbydrjosed.pdf a www.mediafire.com/view ).

2) Ve francouzštině:
A) Webové stránky:

www.piecesetmaindoeuvre.com (webová stránka francouzské kooperativy z Grenoble, Pièces et Main-d’œuvre, organizace bojující proti čipovým implantátům, RFID, nanotechnologiím, NBIC a jiným „nekrotechnologiím“ – tj. technologiím smrti!)
contrelepucage.free.fr (francouzská webová stránka proti čipování zvířat: prohlédněte si informace o tom, co se připravuje, i nejnovější zprávy!)
secure.gn.apc.org/…/viewforum.php (francouzské fórum na Bilderberg.org shromažďuje informace proti čipům, novému světovému řádu, znesvobodňujícím technologiím… nepřehlédněte!)
catholiquedu.free.fr/…/MARQUE.htm (částečný francouzský překlad svědectví Carla W. Sanderse).

B) Knihy:
– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, Terreur et Possession, Enquête sur la police des populations à l’ère technologique, Editions l’Echappée, 280 stran ; ISBN-13: 978-2915830-16-3. Viz: www.lechappee.org . Kniha, kterou si určitě musíte přečíst – pomáhá porozumět, k čemu spěje nelidská totalitní technologie.
– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, RFID : la police totale – Puces intelligentes et mouchardage électronique, Editions l’Echappée, 80 stran ; ISBN-13: 978-2-91583026-2. Viz:www.lechappee.org .
– Collectif Pièces et Main-d’œuvre, Nanotechnologies/Maxiservitudes, éditions L’Esprit Frappeur, 2006, 137 stran; ISBN-10: 2-84405-226-6. (Vynikající kniha, kterou si musíte přečíst, jen za 5 euro! Většinu textů je možné najít na stránkách francouzské kooperativy “Pièces et Main-d’œuvre”. Pro více informací o knize, viz: www.piecesetmaindoeuvre.com/spip.php . Tato kniha mluví o nebezpečích podkožních čipů, RFID a nanotechnologií.)
– Serge MONAST, Agence Internationale « Presse Libre Nord-Américaine », numéro spécial, volume 2, n° 4-8, avril-août 1994, 153 stran. (srov. fr.scribd.com/…/Vaccins-Cristaux-Liquide-Serge-Monast a www.mediafire.com/view). Toto speciální vydání obsahuje informace o čipových implantátech a vakcínách z tekutých krystalů.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE/LAST UPDATE: KVĚTEN 2013.
Vic Flame.

Byzantský katolický patriarchát postupně publikuje práce odborníka na problematiku čipů. Rozhodl se je nezištně poskytnout patriarchátu, aby především Rusku, Ukrajině a Bělorusku podal tuto aktuální varovnou informaci k odvrácení autogenocidy slovanských národů. Byzantský patriarchát vydává tuto publikaci u příležitosti 1025. jubilea křtu Kyjevské Rusi.
Pro tuto východní misii uděluje autoru Vicu Flamovi požehnání

+ Eliáš
patriarcha
+ Timotej OSBMr + Metoděj OSBMr
biskupové-sekretáři

vkpatriarhat.org.ua/cz
Lvov, 1.6.2013

 

Zdroj: http://gloria.tv/?media=493217

 

Ohodnotiť

Leave a Reply

avatar
  Odber  
Upozorniť