SlovakEnglishFrenchGermanItalianRussianSpanish

Ježíš Kristus žije

Pán Ježiš aj dnes koná zázraky, a sme tomu svedkami.

Aj dnes sú uzdravenia realitou. 

Ev. Marka 16 : 9  A keď vstal z mŕtvych v nedeľu skoro ráno, ukázal sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej bol vyhnal sedem démonov.   10  Tá išla a zvestovala to tým, ktorí bývali s ním, žalostiacim a plačúcim.   11  Ale oni, keď počuli, že žije, a že ho videla, neverili.   12  Potom z nich dvom, kráčajúcim cestou, zjavil sa v inej podobe, idúcim na vidiek.   13  Aj tí odišli a zvestovali to ostatným, ale ani tým neverili.   14  Naposledy sa ukázal tým jedonástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich neveru a tvrdosť ich srdca, že neuverili tým, ktorí ho videli vstalého z mŕtvych.   15  A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu!   16  Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený.   17  A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazyky,   18  hadov budú brať, a keby vypili niečo smrťonosné, neuškodí im; na chorých budú vzkladať ruky, a budú sa mať dobre.   19  A tak Pán Ježiš, keď dohovoril s nimi, vzatý bol hore do neba, a sadol si po pravici Božej.   20  A oni vyšli a kázali všade a Pán spoluúčinkoval a potvrdzoval slovo tým, že ho sprevádzaly divy. Ameň.  

 

Chromý chlapček od narodenia začal chodiť. Sláva Pánu Ježišovi.

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

Pán Ježiš aj dnes koná zázraky, a sme tomu svedkami.
4.9 (98.46%) 26 hlas[y]

Leave a Reply

avatar
  Odber  
Upozorniť